MMT

Meritokrácia = Érdemközpontú társadalom

“Mottó: Ez a koncepció nem liberális, nem konzervatív, nem baloldali, nem jobboldali. Ez közérdekű!”

Alapvetés: A Magyar Meritokrata Társaság azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az emberi faj társadalmi berendezkedését magasabb szintre emeli az autokrata (önkényuralmi) törekvések céltudatos elfojtásával és a liberális (szabadelvű, a gyakorlatban azonban túl sok negatívumot naivan elfogadó és számos kettős mércét alkalmazó) demokrácia hiányosságainak felszámolásával, a jobb- és baloldali maskarába bújtatott kormányok váltórablásának megszüntetésével. A meritokrata társadalom legfőbb alapja a MERIT vagyis az ÉRDEM, amelyért cserébe a társadalom az alapjogok mellé plusz jogokkal ruházza fel az érdemeket szerző polgárait és minden pillanatban a szabályokat betartó lakosság jogos és ésszerű igényei szerint tevékenykedik. Eközben gondosan ügyel arra, hogy a korrupciónak még a gyanúja se merülhessen fel.

Mindezt nem egyszerűen a magyar lakosság érdekében teszi, hanem a Földbolygó teljes lakosságának érdekében is, remélve, hogy minél többen teszik magukévá az MMT elveit és finomítják annak megvalósítási eszközeit. Tudjuk, hogy ezek nagyratörő célok, tudjuk, hogy ennek elérése nem megy egyik napról a másikra, de hisszük, hogy a józan ész győzedelmeskedik a világot gúzsba kötő kapzsiság, uralkodnivágyás, egoizmus és bűnözés fölött.

A világ demokratikusnak számító társadalmi berendezkedései számos sebből véreznek, és már nem lehet foltozgatni őket. A gondok fő oka a gazdasági és politika elit anyagi érdektől fűtött összefogása a lakosság valódi érdekeinek, tehát a közérdek figyelmen kívül hagyásával. Az egészet új alapokra kell helyezni. A modern, technológiai alapokra épített filantróp meritokrata rendszer képes orvosolni ezt a problémát. Létrehozásában minden kompromisszumra képes, felelős gondolkodású, hatalmi és felhalmozási vágytól mentes jobb- és baloldali polgár támogatására számítunk. A vezérelv nem más, mint a józan konszenzus. Más módon megfogalmazva:

ÉRVÉNYESÜLJÖN A KÖZ ÉRDEKE!

A dokumentumban vázolt politikai és gazdasági törekvések alapelemei az ún. Zeitgeist-mozgalomtól illetve a Vénusz-projekttől származnak.

“Lépj szintet, Emberiség!”

Kivonat a Wikipédiából

A meritokrácia olyan társadalmi forma, amelyben az egyén társadalmi pozíciója nem a társadalmi származásától, hanem tehetségétől, tudásától, szorgalmától és teljesítményétől, egyszóval „érdemeitől” függ. A szó eredete: "meritum" (lat.) tett, teljesítmény, "kratosz" (gör.), uralom vagy erő.

A meritokratikus elv már időszámításunk előtt is ismert volt, viszont magának a szónak a megalkotója Michael Young volt, aki 1958-ban írt esszéjében említi meg a meritokráciát. Margaret Thatcher szerint a meritokrácia fogalma: egy jó pozíció betöltéséhez már nem az számít, hogy kit ismersz, hanem, hogy mit tudsz. Sajnos ez minden törekvés ellenére egyre kevésbé valósul meg a világban.

Fontos, hogy az alább leírtakat FIGYELMESEN olvasd el, különben nagyon könnyű ELSIKLANI a lényeget érintő összefüggések felett.

Rövidített kivonat

Közeljövő

 • Az 1990 óta hatalmon lévő valamennyi politikus elszámoltatása meggyőződéstől és pártállástól függetlenül. A 90-es évek privatizációi sem fognak kimaradni.
 • Az előző pontban bűnösnek bizonyulók teljes vagyonának elkobzása és közcélú felhasználása, az érintettek börtönbe juttatása megfelelően hosszú gondolkodási időre. A procedúra kiterjed az aktív politikában nem résztvevő, de haszonélvező családtagokra, sőt rokonságra és baráti körre is. Ha valaki külföldre menekülne, ott sem élhet abban a tudatban, hogy megúszta.
 • Az előző pont kiegészítése, hogy az offshore cégekbe kimentett közvagyonból is minél többet szeretnénk viszontlátni, melyre külön akciócsoport fog alakulni.
 • A 2010-es jogi állapotok helyreállítása a korábbi politikusok NÉLKÜL. Ez egy átmeneti állapot lesz.
 • A Magyar Köztársaság helyreállítása
 • A mostani alaptörvény semmissé tétele + új alkotmány az új alapelveknek megfelelően
 • Szakértői kormány felállítása a korábbi politikusok teljes mellőzésével. A szakértői tevékenység nem tévesztendő össze a csillagászati banki hitelekből való konszolidálással.
 • A Paks2 szerződés felmondása
 • Egészségügy és oktatás sürgős helyreállítása
 • Elindulás a teljes megújulóenergia-termelés irányába a már jelenleg is létező fúziós technológia szem előtt tartásával
 • Elindulás a Vénusz-projekt által propagált erőforrás alapú gazdaság irányába
 • Devizahitelesek kártalanítása, a polgári adósságcsapda felszámolásának beindítása
 • Trafikmutyi semmissé tétele, új pályáztatás kiírása úgy, hogy akik jelenleg trafikkal rendelkeznek, NEM indulhatnak a pályázaton.
 • Kaszinómutyi semmissé tétele. A szerencsejáték minden fajtája köztársasági monopólium alá esik mostantól.
 • A bűnözés valódi visszaszorításának megkezdése, miután a főbűnözőket, az eddigi politikusokat, kivontuk a forgalomból
 • A filantróp meritokrata társadalom szerveződésének kialakítása, a lakossággal való folyamatos megismertetése
 • Készpénz megszüntetése
 • Kamatmentes helyi pénz elterjesztése az országon belüli elszámolásokhoz.
 • Az MMT egyszerűsített és ésszerűsített adórendszerének bevezetése
 • A gazdaság modernizálásának, optimalizálásának, ésszerűsítésének beindítása
 • A néhány évvel későbbre tervezett filantróp meritokrata társadalom online szimulációs szoftverének létrehozása és tesztelése hazai és külföldi polgárok bevonásával

Néhány évvel később

 • Feltételhez kötött alapjövedelem bevezetése
 • A lehető legtöbb pozícióba szakértők ültetése az ún. Blind Audition (vakmeghallgatás) rendszerének minél szélesebb körű alkalmazásával
 • Szupermodern, forradalmian új személyi elektronikus döntéshozói rendszer bevezetése (amely egyebek mellett a választásokért IS felelős)
 • A monetáris alapokon nyugvó világgazdasági rendszer lebontásának feltételeit el kell kezdeni megteremteni. Ez az egyik legnehezebben kivitelezhető, legtöbb időt igénylő és legnagyobb ellenállásba ütköző feladat, ami csak létezik. Enélkül sajnos nem lehet jelentős pozitív változást elérni a világban. Ennek elérésére a függésbentartásra építő gazdasági együttműködésekből sürgősen ki kell szállni és ilyenbe többé nem szabad beleugrani. Ezt az alkotmányban is rögzíteni kell.
 • Az igazságos filantróp meritokrata társadalmi rendszer megszilárdítása.
 • Az MMT egy bizonyos Jacque Fresco a közel- és távolabbi jövőre elképzelt, Venus Project néven elhíresült, környezetvédelmet és gazdasági hatékonyságot precízen összehangoló, az emberek általános jólétét megcélzó, takarékos, de rendkívül produktív társadalmat felvázoló elképzeléseit is javasolja az elméletek gyakorlati megvalósításához.

“Ismerd fel a tényt, hogy a világ valamennyi valódi problémáját a korrupt politikusok és a velük egy követ fújó milliárdosok okozzák!”

Mindezt miféle pénzből?

Az alábbi címszavakban összefoglaljuk ezt a mindenkben igen hamar felmerülő kérdést:

 • Az ellopott közvagyon visszaszerzése (ez az összeg HORRIBILIS)
 • A haveri és elvtársi kapitalizmus (mutyizás) beszüntetése
 • Szekularizáció
 • A mutyisták, politikusbűnözők félreállítása, megbüntetése
 • Új, méltányos, de hatékony adórendszer
 • Modernizálás, robotizálás, ésszerűsítés
 • Elosztás igazságosabbá tétele
 • Szupergazdagok megregulázása
 • Presztizsberuházások leállítása
 • Társadalmi apparátus minimimalizálása
 • Emberek motivációja

“Válaszd a középutat!”

Kulcstézisek

”Ez nem csupán Magyarországon létező probléma.”

Bárki, aki barátkozik a filantróp meritokrata elképzeléseinkkel, tegye magáévá a gondolatot, hogy a felvetett problémák zöme nem csupán Magyarországon létezik, hanem a Föld szinte valamennyi országában. Tisztában vagyunk vele, hogy az országok nem egyforma gazdasági és társadalmi helyzetben vannak, de a célunk az, hogy lassan közös nevezőre jöjjön végre az emberiség, mert CSAK KÖZÖSEN NÉZHETÜNK SZEMBE A HARMADIK ÉVEZRED NAGYON KOMOLY, SOKAK SZÁMÁRA JELENLEG FEL SEM FOGHATÓ KIHÍVÁSAIVAL.

A kormányok, kimondhatjuk, semmilyen világos jövőképet nem rajzolnak meg a választóiknak, gyakorlatilag céltalanul eveznek előre a ködös semmibe, aztán majd lesz valahogy. A felmerülő problémákat rögtönözve próbálják pofozgatni. A 2010 óta regnáló magyar kormány HIVATALOS, NYOMTATÁSBAN MEGJELENT válsztási programja a második ciklus előtt 1 azaz egy szó volt: folytatjuk. Ez a hiteltelenség netovábbja. Az még szomorúbb, hogy erre volt és a mai napig van vevő. Egy részük butaságból, másik részük haszonlesésből. A propaganda ellenére az ország gazdasága és morálja romokban, de a szándékostan végtelenül eltorzított választási rendszernek és a közpénzből finanszírozott lakájmédiának köszönhetően még mindig “nyerésre állnak”.

“A politikus az nem szakma, hanem egy mások kizsigerelésére, ellehetetlenítésére szakosodott, különösen nagy vagyoni hátrányt és morális züllést okozó szervezett bűnözői tevékenység. Azt, aki ebből ki akar lógni, ellehetetlenítik és mindenképpen távoltartják az igazán nagyformátumú politikai tevékenységektől.”

“Lépj szintet, Emberiség!”

Az első lépés

A következőkben vázolt társadalmi, politikai és gazdasági változásokat nem lehet egycsapásra bevezetni. Számos feltétele van, amelyeket csak lépésről lépésre lehet megvalósítani. Az első lépés ebben az irányban, hogy a jelenlegi szabályok értelmében kétharmados többséggel kormányra kell kerülni. Másképp a tervek NEM valósíthatók meg, mégpedig a nép érdekeivel szembe menő, saját zsebüket tömő jelenlegi pártok miatt. A második lépés, hogy 2010-es alkotmányos puccs előtti korántsem tökéletes, de legalább demokratikus jogi állapotokat helyreállítsuk a korábbi politikusok TELJES MELLŐZÉSÉVEL. Ez azt jelenti, hogy az 1990 óta hivatalban lévő pártok és kormányok egyetlen tagját sem óhajtjuk a vezetésben látni, de a politika közelében sem. Mindezt elsősorban a társadalmi béke megőrzése érdekében.

Ezután gyorsan és hatékonyan kell cselekedni. Jöhet a valódi szakértőkből álló, nem bankhitelekből operáló kormány felállítása, a jogrendszer, az alkotmányosság helyreállítása, a 2010 óta eltelt idő bűnöseinek letartóztatása és bíróság elé citálása. A haszonélvező családtagok, rokonság és haveri kör sem fogja megúszni a számonkérést.

Lemondás a hatalomról a köz javára

A békés átmenethez tehát átmenetileg egypárti parlamenti többséget kell felmutatni, mert a többi párt egyike sem érdekelt az elszámoltatásban és az emberek életének jobbátételében. Az elmúlt évtizedek jobb- és baloldali politizálása ezt napnál világosabban megmutatta. Ezek a jóemberek egytől-egyig a saját gazdagodásukkal voltak/vannak elfoglalva. Természetesen a közpénzek ipari méretű ellopásával.

Az MMT létrehozói szerencsére nem politikusok, hanem altruisták, filantrópok, vagyis magyarul emberbarátok. Természetesen a józan ész határain belül.

A hatalmat NEM akarjuk gyakorolni, az átmenetileg kezünkbe helyezett hatalmat egy a köz javára megvalósított, alkotmányos, politikai nézetek alapján kiegyensúlyozott és igazságos rendszer beindítására akarjuk használni. Olyat, amilyet a 21. században minden békében és fejlődésben érdekelt ember elvár. Az új rendszer egy rendkívül körültekintően ellenőrzött, az autokrácia alkotmányos puccsal megvalósított térnyerésének lehetőségét teljességgel kizáró, az emberiség és azon belül a magyar emberek közös ügyének érdekében munkálkodó és valódi konszenzuson alapuló mederben folyik tovább. Ennek értelmében nem várjuk el tőled, hogy változtass a nézeteiden, csak azt, hogy támogasd a hárompólusú, állandóan kiegyenlített politikai struktúrát. Ennek részleteire hamarosan kitérünk.

Társadalmi (állam) forma

Az “állam” szó használatát általában kerüljük annak igencsak negatív felhangjai miatt. Az ország “új” társadalmi formája köztársaság. Reméljük, most már végleg.

Elszámoltatás

A Magyar Meritokrata Társaság elsődleges céljainak egyike, hogy az 1990 óta politikában szereplő valamennyi személy pártállástól és meggyőződéstől függetlenül elszámolás alá kerüljön, a törvénytelenül szerzett vagyonok visszaszálljanak a társadalomra és a visszaélések a megfelelő szigorúsággal legyenek büntetve. Úgy látjuk, igen komoly és mélyreható lépésekre van szükség.

Devizahitelesek kártalanítása

Óriási probléma Magyarországon az adósságcsapdába került és abból kikeveredni képtelen emberek tömege. Valószínűleg lehetetlen teljesen kártalanítani őket, de az elmúlt évek során politikuskezekben illegálisan felgyülemlett ingó- és ingatlanvagyonok elkobzása révén enyhíteni óhajtjuk a gondjaikat.

A probléma kezelésére külön bizottság fog alakulni.

Jellembeli hiányosságok kezelése

Fontos leszögezni, hogy a meritokrata társadalomnak mindent meg kell tennie a negatív emberi tulajdonságok visszafejlesztéséért, bár tisztában vagyunk azzal, hogy ezek lassú, sokszor több emberöltőn átívelő folyamatok. Ezek kulcsa a köznevelés és közoktatás kivételesen magas szintre emelése, különleges érdemként való elismertetése, a társadalmi szolidaritás elmélyítése, az esélyegyenlőtlenség megszüntetése és felelős média működtetése. A mai politikai pártok fontos alaptézise, hogy mindig legyenek ellentétek a társadalomban, mindig legyenek függésben tartott néprétegek, különben nincs kit egymásnak uszítani. Ezzel a gyakorlattal mihamarabb szakítani KELL, mégpedig úgy, hogy a lakosság saját magától ismerje fel végre, hogy a politikai klikkek kihasználják és az orruknál fogva vezetik őket. Mindig azok a legmélyrehatóbb változások, amelyeket nem rákényszerítenek valakikre, hanem maguktól megvalósulnak.

“Adj!”
“De ne tűrd, hogy bármit is elvegyenek tőled!”
“Szeress!”
“De ne engedd, hogy visszaéljenek vele!”
“Bízz!”
“De ne legyél naiv!”
“Hallgass meg másokat!”
“De ne hagyd elnyomni a saját hangod!”

A modern liberalizmus és konzervatívizmus sodrában

A világ demokratikusnak beállított, de valójában a megatársaságok irányítása alatt álló országaiban a liberális és a konzervatív erők viaskodnak egymással, hogy négy évente ki kerüljön közelebb a vályúhoz, de alapvetően a kizsákmányolás, a hatalomgyakorlás módszereiben és céljaiban NAGYON is egy húron pendülnek. Mivel mindkettő szélsőséggé degradálódott és a mérleg bizony akkor jó, ha a nyelve középen áll, a Meritokraták e kettő vadhajtásainak lenyesésével és a saját fejlődéscentrikus gondolataikkal ötvözött módszerekkel igyekeznek a Földbolygót élhetőbb, szerethetőbb és igazságosabb hellyé változtatni, ahol az ember nem egy közönséges adófizető rabszolgává züllesztett senki, hanem ható, alkotó és gyarapító, a közösség érdekében IS élő, megbecsült személyként van kezelve. Ezért cserébe azt szeretnénk, ha a kérdéses polgár betartsa a minimális számú szabályokat.

A liberális demokraták és a konzervatívok olyan szintre emelték a rivalizálást, hogy ma már ellenségként tekintenek egymásra, amely korántsem egészséges egy társadalom szempontjából. Mindketten váltig ragaszkodnak a saját nézeteikhez, jottányit sem engednek a másiknak, sőt meg sem hallgatják őket, hogy egyáltalán elgondolkodhassanak az állításaikon.

Megfellebbezhetetlennek, bírálhatatlannak tartják magukat, a konstruktív kritikával szemben is messzemenően elutasítóak. Magyarországon ez különösen kóros szintet ért el az utóbbi időkben.

Összegzésképpen, mivel a liberális demokraták és a konzervatívok is ultradogmatikusan kezelik a saját álláspontjukat, a másik oldal teljes elutasításával, a lehető legnehezebb dolognak tűnik eltántorítani őket egy konszenzusra épülő, szélesebb rétegek számára elfogadható, valóban igazságos rendszer irányába.

“Le kell szállni a magas lóról, hölgyeim és uraim! Embermilliók élete, egészsége, jóléte, jövője függ tőletek!”

Bűnözés

A bűnözés nagymértékű jelenléte a világot gúzsba kötő problémák egyik legjelentősebbike. Felszámolására nemigen látunk jeleket, sőt inkább azt érezzük, direkt fenntartják, hogy a politikusok sikeresebben tudjanak a zavarosban halászni. Számos politikus közvetlenül is részt vállal a bűnözésben. Magyarországon különösképpen.
Az MMT úgy véli azonban, hogy a bűnözés igen nagy százalékban az úgynevezett megélhetési bűnözés kategóriájába esik, ami arra vezethető vissza, hogy az emberek nem tudnak megélni a fizetésükből, a hónap végén a fogukhoz kell verni a garast. Azok, akik élvezetből vagy valamiféle izgalmi állapot elérése érdekében folytatnak bűnöző életmódot, csak néhány százalékban vannak jelen, vagyis e társadalomra igencsak káros tevékenység nagyját el lehetne lehetetleníteni az emberek megélhetésének biztosításával. A feltételhez kötött alapjövedelem többek között ezt a célt szolgálja. Erről még később szó esik.

Korrupció

A korrupció a bűnözés egy speciális fajtája, amely jelentősen gyengíti a társadalmat, mégpedig hatékonyabban, mint azt gondolnánk, ugyanis olyan folyamatokat mélyít el, amelyek nehezen kitörölhetők a kollektív tudatból. Ennek okán a korrupciót komoly bűncselekményként kezeljük.
A lobbitevékenység a korrupció legalizálása a demokratikusnak számító rendszerekben. Valójában nem más, mint a gazdaságilag erős magánérdek hatalomgyakorlása a közérdek felett, amely a mai bevett formájában megengedhetetlen.

Dinasztikus, oligarchikus törekvések, nepotizmus elfojtása

Az autokratikus törekvések egyik melegágya az, hogy néha megjelennek a társadalomban a családokra, dinasztiákra, haveri vagy éppen elvtársi körökre épített hatalmi formációk, melyek kifejezetten a nép gyenge érdekérvényesítő szegmensén élősködnek és gyarapítják tovább vagyonukat, mellyel aztán egyre erősebb politikai hatalomra tesznek szert és ezzel halálos spirálba taszítják az egész társadalmat. Lásd Magyarország esete 2010 óta, de az azt megelőző állapotok sem voltak felhőtlenek.

Az ilyesmit csírájában kell elfojtani, ezért az alábbi szabályok lépnek életbe:

 • Ugyanannál a társadalmi szintű cégnél, vállalatnál csak 1 családtag dolgozhat.
 • Egy ember csak 1 társadalmi szintű köztisztséget tölthet be, de a nem társadalmi köztisztségei száma sem haladhatja meg a 3-at. Ezenkívül választania kell az első és a második út között.
 • Társadalmi szintű tisztség nem örökíthető családtag számára, még akkor sem, ha ezt az utód érdemszintje lehetővé tenné.
 • Egy személy egyszerre csak 1 felügyeleti megbízást láthat el
 • Egy bizonyos vállalat vagy intézmény felügyeleti megbízását egy személy csak egy alkalommal láthatja el életében
 • Egy magánszemélynek volumentől függetlenül maximum 5 cége lehet. (ez a szám érdemszinttel növelhető)
 • Egy cég tevékenységi köreinek száma nem haladhatja meg a 10-et (ez a szám érdemszinttel növelhető)
 • Ha például közbeszerzésről kell dönteni, a jelentkezők esetében a cégtulajdonos érdemszintje is számít, sőt maguk a cégek is érdemszinthez hasonló besorolást fognak kapni, amely megkönnyíti a döntést.
 • Bizonyos stratégiai ágazatok, intézmények illetve egy meghatározott forgalom felett (ami az igazán nagy multicégeket érinti) csak és kizárólag szigorú társadalmi felügyelet mellett tevékenykedhetnek. Ilyen például a nyersanyagbányászat, a gépjárműgyártás, gépgyártás, fegyvergyártás illetve a gyógyszergyártás, biotechnológia, polgári repülés és űrtechnológia). Lásd később.
 • Szupergazdagok (10 millió dollár feletti összesített vagyonnal) nem vehetnek részt semmilyen választáson, nem finanszírozhatnak POLITIKAI téren tevékenykedő egyesületeket, magánszemélyeket, társaságokat stb., se a cégeiken keresztül, se a saját vagyonukból, se alapítványok álruhájában, hogy ezzel kerüljék meg a törvényt.
 • Amint valaki a pénzét arra használja, hogy törvényhozókat fizessen le, a vállalkozását, bármilyen nagy volumenű is, átveszi a társadalom és később dönt róla, hogy folytatja-e a tevékenységet vagy eladja egy érdemesebb embernek. A rendőrségi vonzatairól nem is beszélve.
 • Ennek megfelelően, ha valaki a 10 millió dollárnál nagyobb vagyonát jogi trükkök révén megpróbálja “szétdarabolni”, hogy így játssza ki a politikai befolyást korlátozó törvényt, a teljes vagyona elkoboztatik és ezenfelül még szabadságvesztést is kap.

A média szerepe

A médiát szeretnénk kicsit abba az irányba terelni, hogy a nagyon fontos szórakoztatás mellett ELFOGULATLANUL tájékoztassa illetve jövőbemutató módon tanítsa is a lakosságot. Itt természetesen nem arról van szó, hogy mindenkiből atomfizikust akarunk csinálni, hanem az ismeretterjesztés révén hasznos, mindennapi életben hasznosítható tudást adjanak át és a szórakoztatás címszó alatt is minimalizálják a butításra kitalált műfajokat. Emellett persze népszerűsítsék a meritokrata társadalmat szembeállítván az autokraták jellemtelenségeit és népelnyomó törekvéseit, mégpedig emészhető, de gondolatébresztő formában. Az érdemtelen hírességek (celebrity) kultuszát vissza szeretnénk kurtítani. A képernyőn inkább olyan emberek legyenek, akikre valóban fel lehet nézni, akik jó példával járnak elöl. Ne az értéktelen, talmi, népbutító műfajok tegyék ki a műsorok nagy részét, különben így felgyorsítjuk a társadalom elbutulását és elprimitívesedését. A valóságshow-kra komoly korlátozás vár.

Az idiokráciát mindenképpen el kell kerülni.

A média felelőssége óriási. Vegyük észre, hogy a fenti problémák a liberális és illiberális rendszerekben is pontosan egyformán léteznek.

Terveink szerint 1-1 darab közpénzből működő TV és rádiócsatorna lesz. A magánmédiákban tilos autokratikus anyagok népszerűsítése. (a köztársasági média nyilván nem fog ilyet tenni) Az a magánmédia, amely ilyesmire vetemedik, automatikusan meg lesz szüntetve. Ugyanez a sorsa azoknak a médiáknak is, amelyek autokrata rendszerek pénzéből próbálnak boldogulni. Az autokratizmus bármilyen fajtáját megjelenítő de nem népszerűsítő dokumentum- ill. játékfilmek nem esnek ebbe a kategóriába.

Technológiai távlatok

Techno-meritokrácia?

Mivel a technológiákat nagyra becsüljük és szeretnénk az új társadalmi berendezkedés jótékony szolgálatába állítani, akár nevezhetnénk így is, de ez inkább negatívan hangzik az emberek számára. Maradjunk inkább a barátságosabb hangzású filantróp (emberbarát) meritokráciánál. Természetesen a józan ész határain belül a naivitás mellőzésével.

Fontos meglátni, hogy a politikai struktúrák a világban nagyjából a több száz éve kitalált szabályok szerint működnek, illetve mostanában csak működgetnek, hiszen az idő eljárt felettük. Sokak fejében meg sem fordul, hogy esetleg alapvető problémák vannak, amelyekre érdemes lenne odafigyelni ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen a pozitív változásnak. Az egyik legfontosabb tétel, hogy a társadalom szervezése nem tart lépést a technológiák fejlődésével, ill. Amikor próbál, azt a csalók rögtön ki is használják. Lásd a választási rendszerek számítógépesített rendszereinek manipulálása.

Lépést kell tartanunk a technológiák fejlődésével és azok esetleges negatív hatásait tununk kell kezelni. Külön hangsúlyt fektetünk a hétköznapok megkönnyítését célzó találmányokra, de általában véve is az innováció minden fajtájára. Nyitott szemmel fogunk járni a világban és minél hamarabb bevezetjük a hatékonyságot, olcsóbb üzemeltetést, jobb szervezettséget ígérő találmányokat, törekvéseket mindaddig, amíg azok nem károsítják a lakosság egészségét vagy csorbítják a jogaikat. Mindent megteszünk, hogy a negatív tendenciákat minden téren visszafogjuk, amennyire tőlünk telik. Ez különösképpen a környezetre, az egészségre vagy a szociális kapcsolatokra érvényes.

A fenti célok eléréséhez a lehető legszorosabb kapcsolatot ápoljuk a lakossággal, mert csak akkor lehet előrelépés, ha partnernek tekintjük őket és nem fejőstehénnek, ahogy az manapság mindennapos.

Robotizálás, automatizálás elkerülhetetlensége

Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a robottechnika mennyire fejlett már napjainkban is. Néhány éven belül tíz- sőt százezreket fognak elbocsátani a cégek, mert számos állás helyettesíthető lesz olcsó, soha el nem fáradó, ingyen dolgozó robotokkal. Erre a korszakos változásra minél hamarabb fel kell készíteni a lakosságot és a gazdaságot, különben óriási problémák lesznek belőle. Az embereknek olyan szakmákat kell tanulniuk, amelyeket csak nehezen vagy egyáltalán nem lehet robotizálni. Az MMT kifejezetten meg akarja kezdeni az erre a korszakra való felkészítést.

Dróntechnika a polgárok szolgálatában

A drónokról általában katonai csapásmérő eszközök vagy hobbi kamerarendszerek jutnak az emberek eszébe, pedig számos ponton lehet őket használni a mindennapi életben. Az MMT olyan általános, szabványos polgári drónrendszert szeretne elterjeszteni, amelyben a drónok egymás munkáját is el tudják végezni, vagy legalább ki tudják segíteni és koordinált rendszer szerint közlekednek, szállnak fel és szállnak le, lehetőség szerint éjszaka, hogy jelenlétük ne annyira zavarja az embereket. Minden lakókörzetben lenne egy erre a célra rendszeresített drónleszállóplatform, de attól sem zárkózunk el, hogy a lakóházak tetején vagy akár ablakaiban is legyen ilyesmi.

Futárszolgálat, postai levél és csomagkiszállítás. Segítségükkel gyorsabban és kisebb sérülésveszéllyel jutnak el a levelek, kisebb csomagok, megvásárolt áruk, egyéb küldemények a címzetthez.

Elsősegély-nyújtás helyszíni koordinálása. A drón asszisztensek 1-2 percen belül bárkihez odaérnek egy város egész területén (akár Budapesten is a legnagyobb forgalom kellős közepén), életmentő készülékeket vagy gyógyászati anyagokat vihetnek magukkal, egy diszpécseren keresztül a környezetében lévőknek utasításokat tudnak adni, mi a teendő, míg a mentő odaér. A technika továbbfejlődésével a drónok maguk is kezdeményezhetnek elsősegély-ellátást, például elengedhetetlen sebkezelést vagy újraélesztést.

Nyomkövetés bűncselekmények esetén. A lakott települések számos pontján mozdulatlan, környezetbe olvadó rendőrségi drónok figyelik a közterületet. A mesterséges intelligenciájuk arra van felkészítve, hogy felismerjék a bűncselekmények elkövetőit akció közben és az elfogásukig fontos információkkal lássák el a rendfenntartó erőket ill. kövessék az elkövetőt. Itt esetleg az a vád merülhet fel, hogy az állam még hatékonyabban akarja megfigyelni a hétköznapi polgárait. Erre mit is lehetne mondani… ha az eddigiek nem győztek meg arról, hogy az MMT célja egy békés, élhető társadalom létrehozása minimalizált bűncselekményekkel, a lakosság ÉRDEKÉBEN, akkor te reménytelen eset vagy és a kákán is csomót keresel. Lásd a dokumentum végén található listát...

Határrendészet. A dróntechnológiát szeretnénk felhasználni a határrendészet munkájában is. Segítségükkel könnyebben nyomon követhetők a zöldhatáron érkezők. Egyszerre akár több személyt is szemmel tudnak tartani, amíg a határrendészet humánusan intézkedik.

Felszabadult emberi munkaerő kezelése

A meritokrata társadalom jóhiszeműen és jóindulatúan áll mindenkihez, mindaddig, amíg az illető jóindulatúan áll a meritokrata társadalomhoz. Törekszünk az egyenlő esélyekre, és nem csak a szavak szintjén, de azokkal, akik visszaélnek a bizalommal, nem leszünk jóban. Légy emberhez méltó polgár, fejleszd magad és másokat, és minden kapu megnyílhat előtted. Ez tényleg nem csak üres szlogen, mert az elmúlt rendszerek rosszindulatú és elnyomó haszonélvezői félre lesznek állítva, tehát csakis rajtad múlik, mire viszed. A tanulás ingyenes, tehát ez sem lehet akadály. Igaz, a követelmények magasak, de mindezt azért, hogy értéke legyen a tudásnak. Fejleszd magad, fejlessz másokat, légy a gyerekeddel, faragj belőle boldog és hasznos embert.

A munkát vállalóknak nem fog változni az élete, az alapjövedelemből élőknek több ideje marad bármire, de köztisztséget nem láthatnak el és alapban nem is szavazhatnak. A munkát vállalók, mivel az ő idejük korlátozottabb, minden közintézményben előnyt élveznek a sorra kerülés tekintetében és a parkolás is jobban elő lesz segítve számukra.

Az egész rendszer szolidaritáson, a közösség fejlesztésén, valamint a politikusok és a szupergazdagok háttérbeszorításán alapul, próbál ténylegesen senkit nem hagyni az út szélén, ellentétben a “kedves” jelenlegi politikusainkkal. Mindazonáltal be kell látni, hogy egyensúlyokat kell elhelyezni itt is, ott is, különben valamelyik irányba vészesen kilenghet az a fránya mérleg.

A bölcsőde nem kötelező

Tekintetbe véve a családok anyagi lehetőségeit illetve világnézetüket, az óvoda csak bizonyos óraszámban kötelező, így akik megtehetik, több időt tölthetnek a gyerekeikkel. Ezzel szemben az általános iskola teljes óraszámban kötelező, hogy ne antiszociális, saját fejük után menő individuumok nőjenek fel, hanem közösségtudatos emberek, de a szakemberek már kisgyerekkorban odafigyelnek a tehetségekre és személyre szabottan foglalkoznak velük. Az óvodában visszajönnek a korcsoportok. Ezek az intézmények ingyenesek.

Felmerülhet egyesekben, miért kell a kollektív nevelés. Ennek egyszerű oka van: az emberiség a saját szakállukra tevékenykedő egyéniségekkel semmire nem megy a 3. évezredben. A józan ész azt diktálja, hogy egymást segítő, vagy legalább nem akadályozó közösségben kell gondolkodni, különben reménytelenül lemarad az ország. Az iskolában lehetőség szerint gyakoribbak lesznek a természetben tartott órák (Forest Schooling) és a Virtual Reality (VR) ill. Augmented Reality (AR) techológiákkal megtámogatott tananyag is nagy teret kap.

Emberi géntechnológia veszélyei

Annak ellenére, hogy a géntechnológusok szerint még csak a felszínt kapargatják, a géntechnológia máris igen magas szintet ért el. Ez számos aggályt vet fel, mert igen könnyű egy genetikai kasztrendszert létrehozni, amelyben a tökéletes génekkel rendelkezők az elit tagjai, a silány génűnek kikiáltottak pedig az elnyomottak, akik totálisan esélytelenek a kitörésre. Lásd Gattaca c. film.

Úgy általában vigyázni kell az autokratákkal, mert a technológiák fejlődését ők könyörtelenül a saját elnyomó hatalmuk megszilárdítására fogják használni anélkül, hogy TÉGED megkérdeznének róla. Biztosíthatunk, hogy ezt a saját jól felfogott érdekedben te NEM akarod. Az MMT minden géntechnológiai céget kiemeltként kezel, ami azt jelenti, hogy folyamatos felügyelet alatt állnak.

Transzhumanizmus veszélyei

A technológia minden téren látványosan gyorsabban fejlődik, mint az emberek gondolkodása, ezért nehezen tudnak sokmindennel lépést tartani. A transzhumanizmus végképp ezek közé tartozik. Mi elég szkeptikusak vagyunk vele kapcsolatban, mégpedig a politikai vonzatai miatt.
Az Egyesült Államokban már létezik transzhumanista párt, vezetője egész véletlenül magyar származású és egyelőre ugyan szerény eredményeket tudnak felmutatni, az idő feltehetőleg nekik dolgozik.

A transzhumanizmus jelenlegi állapotában arra törekszik, hogy az emberi életkort minél jobban kitolja az orvostudomány és a géntechnológia segítségével. Ez dícséretes dolog, bár a népesedést érintő vonzatait általában nemigen szokták firtatni. Bennünket azonban a távlatok aggasztanak. Már jelenleg is lehet génekben digitális adatot tárolni! Képesek mesterséges géneket előállítani nulláról! A technológiai jóslatok azt prognosztizálják, hogy 25-30 éven belül teljesen megvalósul az emberi tudat digitális letárolásának és klónokba való továbbvitelének technológiája, amely tényleg alapjaiban fogja megváltoztatni az emberi társadalmakat és nem egészen vagyunk meggyőződve, hogy pozitív értelemben. A kérdéses művelet önmagában még nem is volna olyan rettentő probléma, éljen az örök élet, csakhogy… először is jó ideig csak a gazdagok számára lesz elérhető, továbbá képzeljük el, amikor népnyúzó transzhumán autokraták ülnek a nép nyakára levakarhatatlanul. Hisszük, hogy ezt józan, felelős gondolkodású ember nem akarhatja. Ha bárki ilyesmivel foglalkozna nálunk, szemmel lesz tartva.

Javak elosztása

A javak jelenlegi elosztásának durva aránytalansága

A világ javainak FELE a világ lakosságának 1 százalékának tulajdonában van. Könnyen belátható, hogy ez az egyik legjelentősebb probléma a világon. Vegyünk egy elméleti megállapítást a helyzet illusztrálására: Ha a világ majdnem 8 milliárd lakosa számára egyenlő mértékben osztanánk el a létező javakat, mindenkinek jutna normális lakás, autó és gyakorlatilag semmiben nem szenvednének hiányt.

A fenti durva aránytalanságból az is kikövetkeztethető, hogy ha törekszünk az arányok kiegyenlítésére, akkor számos gond automatikusan megoldódik. Ez természetesen rengeteg embernek, köztük a politikusok nagy részének NEM érdeke. Nagyon nem. Ők erre alapozták a saját és családjaik egzisztenciáját. Továbbá a rokonaikét. És a rokonaik családjaiét.

Fontos lenne az, hogy az átlagemberek tudatában legyenek ennek, és tegyenek is ellene. Sokan úgy vélik, kicsik ők ahhoz, hogy változást idézzenek elő, ami annyiban igaz is, hogy egyedül tényleg semmire sem mennek. Ellenben ha összefognak, akkor gyakorlatilag BÁRMIT meg lehet csinálni, vagyis csak az emberek akaratán múlik az egész.

Maradjunk természetesen a talajon. Teljesen nyilvánvaló lehet bárki számára, hogy a javakat nem lehet teljesen egyenlően elosztani, de erre nincs is szükség. Az alapján pedig biztosan nem, hogy ki mennyire lojális az egyetlen párthoz, mint ahogy az a kommunizmusra ill. arra hajazó rendszerekre jellemző (meg az itthoni viszonyokra, ha esetleg elkerülte volna a figyelmed).
Az sem lehetne mérvadó, hogy kinek mennyi pénze van. Pénzt ugyanis munkával is lehet szerezni, meg lehet rabolni is másoktól.

Ellenben az érdem az olyan dolog, ami csak pozitív dolgokért jár. Ha például ez lenne a fokmérője annak, kinek jut több, máris normálisabb világban élhetnénk.

Lényeges, hogy amint tehetjük, lépjünk ki azokból a fekete dobozokból, amelyekbe mindkét oldal propagandája kényszerít bennünket.

Bevezetés a szavazási rendszerhez

A meritokráciában a szavazás lehetősége nem triviális, nem egy hozzádvágott “jog”, amivel aztán úgy kereskedsz, mintha krumpli lenne, hanem egyfajta jogosítványhoz van kötve. Autót sem vezethetünk ilyesmi nélkül, mert ön- és közveszélyes volna. A közérdekű korlátozás mindannyiunk közös érdeke és még mielőtt valaki nagyon felvonná ezen a szemöldökét, a meritokrácia közvetlen szavazási rendszerében, szemben a képviseleti demokráciával, a szavazat valódi, becses értéket, valódi döntési képességet nyújt és emiatt óriási felelősséget is kíván. Pontosan ezek okán mindenképpen szükség van az új keretrendszerre. Hamarosan részletesebben is kitérünk erre, melynek során látható lesz, hogy a paradigmaváltó módszer csak és kizárólag így működhet, viszont ezen a módon rendkívüli, soha korábban nem látott hatékonysággal valósul meg a valóságos képviselet.

Feltételhez kötött alapjövedelem

A köztársaság polgára igényt tarthat egy méltányos megélhetést biztosító alapjövedelmre. A feltétel annyi, hogy a szavazási képessége korlátozottabb a munkavállalókkal illetve adófizetőkkel szemben.

Ha valaki otthontalanként veszi igénybe az alapjövedelmet, vállalnia kell, hogy mindenképpen beköltözik egy a társadalom által nyújtott normális életkörülményeket biztosító szállásra. Így remélhetőleg minél hamarabb a saját lábára fog tudni állni.

Az alapjövedelemmel rendelkezők tehát alapvetően nem vehetnek részt az ország vagy egy intézmény sorsát eldöntő szavazásokon, de érdemszinttel ez felülírható. A korlátozás feloldásának egyik legelső feltétele, hogy ne alapjövedelemből éljen az illető. Úgy véljük, az ország jövőjét leginkább azok határozzák meg, akik egyrészt hajlandók erre, másrészt valamilyen értéket állítanak elő.

Az alapjövedelmet nem igénylők szavazási képességét az alábbiak korlátozzák:

Írási, olvasási képesség hiánya. Aki nem tud írni, olvasni, az EGYÁLTALÁN nem szavazhat addig, amíg ez az állapot nem változik meg. A liberális demokrácia nevetséges “vívmányainak” egyike, hogy írástudatlan emberek is szavaznak az ország sorsát érintő kérdésekben. Ez megengedhetetlen, amit józan ész birtokában könnyen be lehet látni.

Érdemszint. Bizonyos kérdésekben csak bizonyos érdemszinttel lehet szavazni.
Szaktudás hiánya. Bizonyos szakterületeket érintő kérdésekben csak és kizárólag szaktudással rendelkezők szavazhatnak.

Ha valaki az alapjövedelem mellett dolgozik is, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha csak az alapjövedelemből élne. Se érdempont, se szavazási képesség nem jár mellé.

A liberális demokraták nyilván ösztönösen felhorkannak, hogy ALAPHELYZETBEN nem szavazhat mindenki. Ha eldobod a felületes szemlélők szemüvegét és jobban kinyitod a szemed, az előremutató rendszer valójában azt korlátozza, hogy a politikusok a könnyen megvezethető néptömegek révén kovácsoljanak maguknak politikai tőkét és uralkodjanak rajtuk. A gyakorlati liberális demokrácia azt mutatja, hogy a KÉPMUTATÓ pártok kivétel nélkül ezt a szemléletet vallják és alkalmazzák. Igen, a liberálisok is, a baloldaliak is. Nagyon is. Emberjogi szólamok mögé bújva.

Az egyáltalán nem tisztelt jelenlegi politikusok 4 évenként minden energiájukat bevetve ígérgetnek és hazudnak, mint a vízfolyás, viszont amint megszavazzák őket, a szavazóról már másnap elfeledkeznek. Ennyit ér a fennkölt szólamok cukormázával leöntött rendszer, amely jelenleg egy szűk, 5%-ál kisebb önjelölt elit érdekét szolgálja.

Az MMT által preferált megoldás teljességgel és bátorítóan nyitott azok irányába, akik felelősen akarnak és tudnak dönteni, vagyis az ún. pártokrácia áldatlan hatásainak kizárásával ÉPPEN AZ ELLENKEZŐJE érvényesül, mint aminek néhányan próbálják láttatni. Ráadásul az oktatási rendszer színvonalának drasztikus növelésével a rendszer kifejezetten elősegíti, hogy ezen néprétegek minél nagyobb számban létezzenek a társadalomban és vegyenek részt az ország politikai életében, ezzel automatikusan akadályozván az autokrata elvek terjedését és a közpénzek elsíbolására tett törekvéseket.

Alapvetően csak annyi a különbség, hogy igenis légy közösségtudatos polgár, TÉGY valamit, érdemeld ki, hogy szavazhatsz az embertársaid és a saját jövőd érdekében. SENKI NEM AKADÁLYOZ MEG EBBEN! De tényleg. Sőt, bátorítunk, hogy tedd ezt.

Nőj fel a feladathoz!

Az alapjövedelem néhány igen pozitív hozadéka, hogy a családoknak összehasonlíthatatlanul több ideje marad gyereknevelésre, önfejlesztésre, egészségmegőrzésre és hasonlókra, amivel hosszú távon az egész társadalom javát szolgálják és lassan ugyan, de segítenek kigyomlálni a nemkívánatos emberi tulajdonságokat is.

A szupergazdagság nem érdem,

...csak állapot. Lehet, hogy neked érdemnek számít, de a közérdek szempontjából nem az. Nem a több megkeresett pénz ad több érdemet, hanem a pénz közcélú felhasználása. Tehát lehetsz szupergazdag például, de a döntésekbe egyáltalán NEM szólhatsz bele, így képtelen vagy a pénzeddel úgy manipulálni a világot, ahogy szeretted volna. Mármint ha ilyesmin törted a fejed. Sőt, a szupergazdagsággal arányosan érdemmaluszt is beszerezhetsz, ha nem fordítod a pénzed közcélokra. A filantróp meritokrata társadalom egyik fől célja, hogy soha ne alakulhasson ki egy úgynevezett uralkodó osztály, amely a vagyona révén nyomja el a lakosság jelentős részét és akadályozza azok érdekérvényesítő lehetőségeit. Ennek értelmében egy bizonyos méretű vagyon fölött rendelkezőket folyamatosan nyomon követi a társadalom figyelő szeme. Mindenképpen átlátszónak kell lennie a tevékenységüknek.

Ha szupergazdag szeretnél lenni, nagy lábon élni az életed, meg minden, megteheted. Vehetsz 20 házat meg 50 sportkocsit, meg 5 repülőgépet, a te dolgod, ha fenn tudod tartani és adóztál utána. De nem szólhatsz bele az ország sorsába. Minél szupergazdagabb vagy, annál kevésbé.
Amint szupergazdagként bele akarsz szólni a társadalom irányításába, le kell mondanod a vagyonod jelentős részéről a köz javára. Mindemellett ha a vagyonodat a fennálló békés, igazságos és emberbarát rendszer lebontására használod, bűncselekményt követsz el annak minden negatív vonzatával.

Örököltél a szüleidtől néhány milliárdot? Semmi gond. Éld az életed saját belátásod és igényeid szerint. A politikába viszont te SEM szólhatsz bele, hacsak nem ereszkedsz le a fellegekből és lépsz át a hétköznapi emberek világába.

A Brit Meritokrata Párt egyik kulcstézise a milliárdosokra kirótt 100%-os öröklési adó. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos összeg felett minden elméletileg örökölt pénzösszeg és más vagyon a társadalomra száll, ami közcélokra lesz fordítva. A mi megoldásunk a Meritokrata megközelítés jóindulatának jele, mert elfogadjuk, hogy van, akiket csak a pénz motivál illetve olyan iparágban tevékenykednek, ahol nagy mennyiségű pénzek röpködnek, de maga a tulajdonos filanróp, hatalommánától mentes ember. Erre igen jó példa Elon Musk, a Tesla autógyár vezetője. Nos tehát, ha visszaélsz a meritokrata társadalom jóindulatával, a teljes vagyonod ugrik és a társadalomra száll, te pedig megkezdheted az átlagemberek életét. Még az is lehet, hogy börtönbe kerülsz. Tartsuk be a közérdeket védő szabályokat, “ha kérhetjük”.

Érdemrendszer

Ösztönzés

Az MMT által propagált társadalmi rendszer ösztönzőleg hat a társadalom minden törvénytisztelő, nem egyeduralomra törő tagjára. Kinek így, kinek úgy. Tudjuk, nem mindenkinek azonosak az életcéljai, vagy az életcélok elérésének módozatai, ennek ellenére reméljük, hogy a társadalom túlnyomó többsége megtalálja a számítását anélkül, hogy elnyomva érezné magát. A társadalom felelősséget érez a polgárai iránt, de fontos, hogy ez kölcsönös legyen, különben nem fog hatékonyan működni.

Polgári jogok

Minden, amit a liberális demokrácia nyújt, (szabad szólás, gyülekezés, vallásszabadság, egyéni szabadság, törvény előtti egyenlőség, szabad gondolkodás, lelkiismereti szabadság, szexuális szabadság, életmód-szabadság, magántulajdon) kivéve a szavazást, amely a korábban említett módon írás/olvasásképességhez és érdemszinthez van kötve. Ha valaki nem tud írni és/vagy olvasni, a meritokrata társadalom ingyenes tanfolyamain megtanulhat. Az érdemszintet bárki elérheti a saját erejéből és pénz nélkül. A társadalom ehhez minden támogatást és bátorítást megad. Alapjövedelmet igénybe vevők nem szavazhatnak, bár egyes kérdésekben az érdemszintjük felülbírálhatja ezt, nyugdíjat igénybe vévők alapban nem szavazhatnak, de jellemzően nem fizikai jellegű társadalmi munkával szerezhetnek annyi érdemet, hogy mégis részt vehessenek a szavazásokban. Ez annak az elismerése, amit élettapasztalatnak hívnak.

A szavazás néminemű korlátozása azért lép életbe, hogy politikai célokból ne lehessen abjúzálni a választási rendszert. Ennek legújabb igen szép példája a Brexit (A Britek EU-ból való kilépése). A demokrácia vívmánya az évek során a saját kerékkötőjévé vált. Az érdemtől függő választási rendszer összességében a lakosság, a nemzet, sőt a bolygónk hosszú távú érdekeit szolgálja.

 • Ingyenes internet 10 Mbit sebességig MINDENKINEK.
 • Ingyenes havi multivitamin-adag az alapjövedelemből élőknek.
 • Ingyenes fogamzásgátlás az alapjövedelemből élőknek.

Ez utóbbi kettő úgy van megoldva, hogy anyagi javakért értékesíthetetlenek legyenek, pl. be kell fáradnod valahova a szolgáltatás igénybevételéért.

Halálhoz való jog. Ez azt jelenti, hogy aki a menthetetlen egészségi állapota miatt inkább a gyors halált választja, akkor a törvény nem gördít adminisztratív vagy ideológiai akadályt elé. Ez az aktív eutanázia.

Polgári kötelezettségek

Nincs sok. Ne bűnözz, tartsd be a kevés számú szabályt (óvakodj a szabálysértésektől) és különösképpen ne szemetelj, ne rongáld a környezetet. Ezzel nagyjából rendben is vagyunk. Általánosságban bánj úgy másokkal, ahogy elvárnád, hogy veled is bánjanak.

Érdemességteszt?

A kérdőjel nem véletlen. Néhány országgal ellentétben, ahol már léteznek meritokratikus megoldások, nálunk NEM lesznek rendszeres tesztek, amelyeken folyamatosan bizonygatnod kell, hogy te bizony érdemes vagy akármire. (különösen, hogy ezt elég könnyen lehet elcsalni a jó öreg korrupció révén.) Ehelyett a mindennapos tetteiddel bizonyíthatod, hogy érdemes vagy valamire. Ott máris sokkal nehezebb a simliskedés.

Sok helyen a meritokráciát az intelligensek uralmának definiálják, de az MMT nem ragad le ennél. Számos emberi tulajdonság létezik, amely önmagában érdemessé és hasznossá tesz egy embert anélkül, hogy különösebben képzett vagy feltűnően okos lenne. Mi úgy közelítjük meg ezt a kérdést, hogy a közeljövőben létrehozandó, eléggé ideálisnak vélt társadalom ne valami IQ-teszt fetisiszta sznob elit játszótere legyen, hanem széles néprétegek számára különféle okoknál fogva elfogadható, stabil rendszerű, minél kevesebb korrupciótól bűzlő, világos jövőképet és biztos megélhetést nyújtó, az emberiség közös érdekeit mindennél előrébb helyező és békés társadalmi rendszerként működjön, példát adva a Földbolygó más országainak is.

Érdempont-szerzés

Nem kötelező, de célszerű, ha például szavazni akarsz egy fontosabb kérdésben vagy társadalmi pozíciókat akarsz betölteni. Enélkül egyiket SEM lehet. Ez tényleges objektív fokmérője annak, hogy mit tettél a társadalomért, és ezért az mit ad cserébe. Elektronikusan van nyilvántartva, hekkelése komoly bűncselekmény.

Néhány példa az érdempont-szerzésre:

 • Iskolai végzettség
 • Tanfolyamvégzettség
 • Mások képzése
 • Nyelvvizsga
 • Valódi munkavégzés
 • Társadalmi munka (ez a leggyakrabban előforduló tétel)
 • Sporteredmény
 • Művészeti eredmény
 • Kutatási eredmény
 • Innováció
 • Külföldi innováció honosítása
 • Választásokban való részvétel (újabb könnyen megvalósítható tétel)
 • Az ország hírnevének öregbítése
 • Hősies helytállás valamilyen krízishelyzetben
 • A meritokrata társadalmi modell továbbfejlesztése

Egy hetes katonai kiképzés

Évente egyszer mindkét nem számára 60 éves korig, tábori körülmények között. Ez nem állóképességteszt, nem agymosás, hanem fegyverhasználat, elsősegély, taktika, túlélés, kooperáció a hadsereggel és a rendfenntartó erőkkel és hasonlók. Ezek nagy részét a hétköznapi életben is tudja használni az ember. Ennek elmulasztása nem jár érdemvesztéssel vagy bármilyen negatívummal, de a részvétel érdempontokat ér. Az időpontot a polgár választhatja meg.

Terveink szerint egy irodán keresztül lehet például társadalmi munkára jelentkezni, ahol számon tartják az elvégzett munkát és objektíven értékelik. Ha nyersanyagot igényel a feladat, minden esetben a társadalom állja a költségeket, de már a kiírásnál erről tudomást lehet szerezni, mert eleve úgy lesz meghirdetve a munka. Az érdempontok változásának érvényesítése a mai meglátásunk szerint önkormányzati hatáskörbe tartozna, de nagyonis elképzelhető, hogy bevetnénk a mesterséges intelligenciákat is.

Érdempont-vesztés

Bűncselekmény elkövetése esetén masszív érdempont csökkenést lehet begyűjteni. Szabálysértés esetén a bírság mellé érdempont csökkenés is ki lesz róva büntetésként.

Oktatás

Az okos ember a normális társadalmi rendszer immunrendszere az önkényuralom kialakulásával szemben. A magasan képzett néprétegek az autokraták legnagyobb ellenségei. Minél okosabb egy társadalom, annál nehezebb megvezetni őket mindenféle lózunggal, annál kevésbé szöknek szárba az egyeduralomra törekvők elképzelései. Ezt úgy lehet elérni, hogy különlegesen magas szintűre emeljük az oktatást, amely egyúttal felkészíti a polgárokat a nagyobb szaktudást igénylő, robotokkal nem vagy csak részben helyettesíthető munkákra.

Szeretnénk az ún. élményalapú oktatást bevezetni, ahol a tanulás nem teher, hanem kifejezetten öröm.

Természetesen, mint sok egyéb, ez sem kötelező (kivéve az általános iskola), viszont magasabb képzettséggel jóval több érdempont gyűjthető, ami által nagyobb megbecsülést és több köztisztségre feljogosító jogot szerezhet magának az ember. Az iskolákat az önkormányzatok üzemeltetik illetve magániskolák is működhetnek. Egyház NEM üzemeltethet iskolákat, a meglévők átkerülnek önkormányzati hatáskörbe. Ezt az alkotmányban is rögzíteni kell.
A társadalom által finanszírozott oktatás minden szinten ingyenes, a követelmények viszont jelentősen megnőnek.

Tankönyvek

A tankönyvek újra és újra nyomtatása rengeteg pénzbe kerül, a belekerült információk sokszor nem elég aktuálisak, sőt egyenesen hibák vannak bennük. A papírnak felhasznált faanyagnak is jobb helye van az erdőben. A modernizálás jegyében minden tanulónak tablet jár, melyen minden létező iskolás anyag közvetlenül elérhető a netről. Ez nemcsak sokkal olcsóbb, de az információ is napra kész, a gyerekek pedig nem egy óriási iskolatáskával járkálnak, vagyis a gerincük is egészséges marad.

Hasznos dolgok tanítása

A porosz oktatási rendszert kidobjuk a kukába. Már évtizedekkel ezelőtt értelmetlen időpocsékolás volt. A tanítás olyan tudásanyagot fog átadni, amelyet bárki, bárhol használhat, sok egyéb mellett pénzügyi, szervezési, számítógépes ismereteket, továbbá a családok fenntartásának kérdése is belekerül és úgy tanítanak mindent, hogy lássa a tanuló, mi értelme van az életben. Ennek segítségével jobban fel lehet kelteni bizonyos tantárgyak iránt a figyelmet. A kézírás oktatása nem fog megszűnni. A hagyományos humán tantárgyak oktatása kerülni fogja a semmitmondó bifláznivalókat, évszámokat és ezek helyett a történelmi, politikai, gazdasági, filozófiai valamint művészeti ÖSSZEFÜGGÉSEKRE fog koncentrálni könnyen értelmezhető formában. A reál tantárgyak alapismereteket fognak oktatni, mert másra nincs szüksége az átlagembernek. Emellett azonban...

Tehetségek kiválasztása

...az iskolák nagy figyelmet fognak fordítani a bizonyos szakterületek iránt érdeklődő gyerekek kiválasztására és külön csoportokban való magasabb szintű, céltudatos oktatására ill. a tudományágak népszerűsítésére anélkül, hogy azokat mindenkire rá akarnák erőltetni.

A tanultság és mások oktatása érdemnek számít.

“A gyermekeidet nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá kell tenni őket a leküzdésükre.”

Nyelvoktatás

Habár a technológiák révén a nyelvi korlátok már korántsem akkora problémát jelentenek, mint akár egy évtizede, a nyelvtudást továbbra is hasznosnak találjuk. Szeretnénk több idegen nyelven tanító iskolát (ill. osztályokat) indítani és ezt a gyakorlatot az általános iskolák, sőt az óvodák szintjén is elterjeszteni.

Nyelvvédelem

Terveink szerint szeretnénk egy olyan irodát, ahova be lehet küldeni minden táblára, bármire tervezett feliratot, és az irodában dolgozó szakemberek mindenképpen a helyes változatot fogják visszaküldeni. Ezzel a közterületeken megjelenő szarvashibákat szeretnénk csökkenteni és közvetve a lakosságot is tanítani a helyesírásra. A szolgáltatás ingyenes.

A nyelv védelmére tett erőfeszítés ÉRDEM.

Őstörténet-kutatás

A történelem, különösen a régmúlt, tele van homályos pontokkal, melyeket a mindenkori hatalomhoz jutott politikai erők úgy csűrnek-csavarnak, ahogy a pillanatnyi érdekük kívánja. Szeretnénk egy valódi szakembereket felvonultató, ideológiamentes intézményt, amely hivatalosan és hatékonyan foglalkozik ezzel a témával.

Hit/Vallás/Egyház

Fontos, hogy a hit, a vallás és az egyház fogalmait tisztázzuk. A hit az egyén egy természetfölötti lényre visszavezethető világnézetének megnyilvánulása, a vallás az emberi egyedek hitét kiaknázó szervezett tevékenység, az egyház pedig a vallásból hasznot húzó politikai és igen gyakran üzleti vállalkozás, sokszor állami szintre emelve. Az MMT elsődleges programpontjainak egyike, hogy VALAMENNYI egyháztól megvonja a társadalmi támogatást és önellátást vár el tőlük. Ennek egy éves moratóriuma van a szabály életbelépése után, vagyis egy év áll rendelkezésre, hogy az anyagi fedezetüket biztosítsák. Megszüntetjük azt a gyakorlatot, hogy egy világnézeti alapokra helyezett szervezetet közpénzből finanszíroz a társadalom.

A templomok az önkormányzat hatáskörébe tartoznak. Templomokban mostantól TILOS politikai agitációt folytatni. Ahol ez megtörténik, az illető pap felfüggesztésre kerül.

A meritokraták emberiségbarát értékrendje azt a nézetet támogatja, hogy az emberek a saját képességeikben, tudásukban, kitartásukban és az emberi közösségek mindent átható, építő erejében bízzanak.

Energiatermelés

A modern filantróp meritokrácia egyik legfontosabb technológiai alapja az, hogy a társadalom ne szenvedjen hiányt energiában, sőt akár el is adhassa a fölös energiát, továbbá ne zsarolja a polgárait az energiával (sem). Ennek első számú eszköze, hogy minél hamarabb a TELJES energiaellátást megújuló energiára váltsa és ennek végrehajtása közben határozottan figyelmen kívül hagyjon BÁRMIFÉLE haszonelvű magánérdeket. A filantróp meritokrata társadalom óriási erőfeszítéseket tesz, hogy az emberek otthonai megújuló energiával működjenek és ennek technológia fejlesztésére nagy hangsúlyt fektessen. A nukleáris energiatermelést minél hamarabb beszüntetjük és minden tudományos kapacitásunkkal a fúziós energia hatékony és olcsó kifejlesztésére ill. használatára koncentrálunk. A napelem-használatot olyan szintre szeretnénk emelni, hogy még az úttestek is napenergiát termeljenek. Ennek technikai feltételei már manapság adottak.

További előnye a lokális energiatermelésnek, hogy terrortámadást nincs mi ellen végrehajtani, így nem omlik össze az energiaellátás, amivel nagyon könnyen lehetne megbénítani az országot. Másik nagy előnye, hogy nem hoz monopolhelyzetbe egyetlen energiatermelő céget sem.

Közlekedés

Elektromos autók forszírozása

Az elektromos autókat megfizethetővé kell tenni, az infrastruktúrát sürgősen fel kell lendíteni. A magyarországi gépjármű-importot a lehető leggyorsabban át kell állítani elektromos autókra.

Ennek előmozdításával komoly érdemeket lehet szerezni!

A tömegközlekedés járműveit és a taxikat mind egy szálíg KÖTELEZŐEN elektromosra kell cserélni és reklámozni kell rajtuk az elektromos meghajtású közlekedést.

Az elektromos járművek térnyerésével párhuzamosan az olajszármazékkal működő gépjárműveket lassan, de folyamatosan kivonjuk a forgalomból. Ebben a folyamatban csak a közérdek érvényesül mindenféle magánérdekkel szemben. Ez nem azt jelenti, hogy kötelezzük a polgárt a cserére, hanem, hogy a gyártók többé nem adhatnak el ilyen fajtájú új autókat.

Az önvezető autókra átállás cél, de nem feszített tempóban, ellenben a közúti teherszállítást minél előbb önvezetőre szeretnénk alakítani.

Az elavultnak számító belsőégésű motorral ellátott motorkerékpárok tovább maradhatnak forgalomban, mint az autók.

A KRESZ-t modernizálni fogjuk és hozzáigazítjuk a 3. Évezredhez. Mivel az önvezető járművek korszaka következik, ez elengedhetetlen.

Egészségügy

A világon óriási és rendkívüli egészségtelen méreteket öltött az úgynevezett egészségbiznisz, amely egészen a kormányzati körökig mételyezi a társadalmat és akadályozza mind a fejlődést, mind az egészséges lakosság létrejöttét. Mindent alárendeltek a pénznek és horribilis összegeket gombolnak le az emberekről, akik teljesen érthető módon szeretnének egészségesek maradni.
A boldogság minden emberi lény alapigénye. Az egészség a boldogság nagyon fontos tényezője. Az MMT fontos célja, hogy a lakosság valóban egészségesebben éljen. Ennek érdekében a betegségek MEGELŐZÉSÉRE nagy hangsúlyt fektetünk. Az emberiség technikai fejlődése elért abba a szakaszba, hogy automatizálni lehessen az egészségfelmérést. Erre a gördülékeny ügyintézés mellett azért is van szükség, hogy elkerüljük a visszaéléseket. Emellett ajánlott megjelenni az éves szűrővizsgálaton, ahol képet alkothatunk a saját egészségi állapotunkról és a megvesztegethetetlen mesterséges asszisztens magasabb érdemszintre emelhet bennünket, ha az egészségünket megfelelőnek találja. A dohányzás, az alkoholfogyasztás, a drogok, a kóros elhízás akadályozó tényezők. A vizsgálat ingyenes.

Az egészségügyben dolgozók nagyobb anyagi megbecsülésre számíthatnak a korábbinál és a munkájuk is nagyobb súllyal számít bele az érdempontokba.

A hálapénz adása és elfogadása is szabálysértési eljárást von maga után.

“A megelőzés olcsóbb, mint a tűzoltás!”

Terhességmegszakítás

Az MMT nem bátorít senkit terhességmegszakításra, de nem is gördít adminisztratív, ideológiai vagy bármiféle akadályt elé. A nők minden “testüket” érintő hasonló kérdésben (pl. művi meddővé tétel) SAJÁT MAGUK döntenek. Ehhez senki szóbeli vagy írásos engedélye nem kell, nem kell bizottság elé járulni, csak célszerű a részleteket szakorvossal megbeszélni.

Családtámogatás

Minden polgárnak joga van a gyerekvállaláshoz, de a társadalom csak akkor támogatja anyagilag a családot, ha a szülő vagy szülők érdemszintje ezt lehetővé teszi, illetve valódi, értékteremtő munkát végez. Egyúttal szeretnénk, ha a gyerekvállalás végre valamiféle felelősségtudattal is járna. Azok, akik képtelenek eltartani a gyermeküket, könnyen a bűnözés irányába terelhetik mind magukat, mind az utódaikat, amely komoly következményekkel jár, ezért kérjük, mindenki használja a fejét, mielőtt meggondolatlankodna. A társadalom ingyenes fogamzásgátlát biztosít minden alapjövedelemből élőnek, aki igényli.
Mivel az értékteremtő munkavégzés érdem, az alapjövedelmet nem igénylő dolgozók könnyebben kaphatnak társadalmi támogatást.

Munkanélküliség

Az alapjövedelem biztosítása révén az ideális meritokrata társadalomban nincs munkanélküliség. Aki nem dolgozik, illetve senki nem tartja el hivatalosan és az alapjövedelmet sem veszi igénybe, arról alapból azt feltételezzük, hogy bűncselekményekből tartja el magát és ennek megfelelően fogunk bánni vele.

Akit eltartanak, az szavazás tekintetében ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha alapjövedelmet kapna.

Segélyezés

A segélyezés alapvető célja, hogy átmenetileg bajbajutott embertársainkon segítsünk, hiszen a szolidaritás erről szól. Abban az esetben, amikor ez a segélyezés évtizedekig folyik, ott valami nagyon nem stimmel. Ez ugyanis semmilyen problémát nem old meg, sőt az esetek többségében elmélyíti azt, ami miatt a segélyezésre szükség volt és még újabb, nem várt bajok is előkerülhetnek. Az, hogy széles néprétegeket segélyezünk és ezáltal teljes generációk világlátását, munkához, a munkáért kapott ellenértékhez és úgy általában a társadalom egészéhez való viszonyát teljesen és reménytelenül eltorzítsuk, egyáltalán nem közérdekű dolog.
A segélyezés mai formája egy súlyos politikai kényszerképzet szülte kontraproduktív cselekedet. Egészen pontosan hosszútávú függésben tartásra ill. szavazatvásárlásra megy ki a játék. Tipikus politikus-észjárás, amely mindkét oldal képviselőire jellemző.

A segélyezés helyett valódi és átfogó felzárkóztatásra, esélyegyenlőség-teremtésre van szükség a diszkrimináció kizárásával.

“Az éhezőknek nem halat kell adni, mert az csak egy napig tömi meg a hasukat, hanem hálót, amivel egész életükön át megteremthetik maguknak a betevőt.”

Otthontalanság

Az MMT elsődleges programpontjainak egyike, hogy a kihasználatlan épületkomplexumok felújításával a lehető leghamarabb megszünteti az otthontalanságot, továbbá az alapjövedelem biztosításával visszavezeti a társadalomba az otthontalanokat.

Az otthontalanok segítése érdem és remélhetőleg hamar megszűnik ez a gyászos kategória.

Női egyenjogúság

A nők mindenben teljesen egyenjogúak a férfiakkal. Ugyanazért a munkáért mindenütt ugyanannyi fizetést kötelező adni nekik, mint a férfiaknak. A hímsovinizmus nem tolerálható tevékenység. Családi vagy jogi problémák kezelésénél a nők nem élveznek elsőbbséget, kizárólag a józan törvények mérvadók.

Férfi egyenjogúság

A férfiak mindenben teljesen egyenjogúak a nőkkel. A feminizmus nem tolerálható tevékenység. Családi vagy jogi problémák kezelésénél a férfiak sem élveznek elsőbbséget, kizárólag a józan törvények mérvadók.

Gyermekek

A gyermekek bántalmazása üldözendő gyakorlat. A gyermekmunka szintén. Vajon a liberális demokráciák megakadályozták azt, hogy az óriási multinacionális cégek távol-keleti gyerekmunkával csökkentsék a költségeiket? Nem. Ez simán belefért az ő világnézetükbe. A mienkbe nem fér bele, így ez büntetendő gyakorlat.

Az MMT nagyobb hangsúlyt helyez a társadalmi gondozottakra, hogy teljes értékű polgárként érezzék magukat és könnyebben beilleszkedjenek a hétköznapokba.

A pedofília főbenjáró bűncselekmény, amelyet semmiféle indokkal nem lehet relativizálni.

A gyermekek védelme érdem.

Idősek

Az időseket a kormányok általában a szavazatuk megfejéséig tartják valamire, utána 4 éven át rájuk sem bagóznak. Mi szeretnénk megbecsült polgárként kezelni őket. Ezért is szeretnénk olyan központokat, ahol az idősebb korosztály a saját korosztályával együtt szórakozhat vagy éppen képezheti magát a modernebb világban való eligzodáshoz ill. találhat magának társat a hátralévő éveire. Ezek révén a némelyiküket gyötrő magányt is könnyebb elviselniük. Ezekben a központokban az idős korosztály által szerezhető érdempontok mibenlétéről is tájékoztatást, eligazítást kapnak, továbbá egészségügyi problémáikat is kezelésbe veszik.

Az idősek segítése érdem.

Mozgássérültek

Mostantól nem épülhet új középület anélkül, hogy a mozgássérültek zavartalan közlekedése ne lenne megoldott. A mozgássérülteket pusztán a problémájuk miatt semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti pl. álláskeresés során.

Azonos neműek kapcsolata

Szálljunk már le erről a témáról. 18 év felett mindenki azt szeret, akit akar, azzal él együtt, akivel akar. Azonos nemű párok úgy fogadhatnak örökbe gyereket, ha ezt mindkettőjük érdemszintje lehetővé teszi.

Nyugdíj

A nyugdíj a mindenkori alapjövedelemmel egyenértékű. Annyiban különbözik az alapjövedelemtől, hogy a nyugdíjasok az élettapasztalatuk elismeréseképpen, 80 éves korig, akkor szavazhatnak a sima alapjövedelmesek számára korlátozott kérdésekben, ha jellemzően nem fizikai jellegű társadalmi munkával megfelelő szintű érdempontokat szereznek. A kiemelt nyugdíj megszűnik, tehát minden jogosult egyforma nyugdíjat kap. Előjogok nincsenek. A rendszert a demokráciára sajnálatos módon oly jellemző választási anomáliák elkerülése miatt kell bevezetni. Azok, akik idős korukban is politikatudatos polgárok, viszonylag könnyen szerezhetik meg a szavazáshoz szükséges érdempontokat, azt viszont szeretnénk elkerülni, hogy egy széles néptömeget mindenféle médialózunggal könnyen és gyorsan lehessen befolyásolni, ami totálisan eltorzítja egy szavazás eredményét.

Akinek nyugdíjas korában állandó bevétele van, illetve a felhalmozott vagyona meghalad egy szintet (az értékről szakértők döntenek), az nem jogosult a nyugdíjra.

Család

Mi hagyjuk, hogy mindenki olyan családban éljen, amit a legmegfelelőbbnek tart. Természetesen a törvények tiszteletben tartásával. Senkit nem különböztetünk meg aszerint, hogy mi az elképzelése a családról. A házasságot nem propagáljuk, semmilyen formában nem részesítjük előnyben, semmilyen társadalmi hátránynak nem tesszük ki. Úgy tekintünk rá, mint egy régi hagyomány, se több, se kevesebb. Aki azonban házasságban akar élni, az elégedjen meg egy férjjel ill. egy feleséggel, bármilyen nemű is legyen az illető.

Az idegenbe szakadtak visszacsalogatása

Az Orbán-kormány egyik legnagyobb bűne, hogy több, mint 1 millió munkaképes magyar polgárt üldözött el, mert képtelenek voltak megtalálni a számításukat az egyre növekvő elnyomásban. A nagy részük nem is tervezi, hogy hazajön, de mi azért megpróbáljuk a lehetetlent. A meritokrata társadalomnak szüksége van a szakmájukat értő honfitársainkra. A cél egy élhető, szerethető Magyarország, amelyre mindenki büszke lehet.

A drogok kérdése

“Évtizedek óta állunk háborúban a droggal és vesztettünk” Ezt egy amerikai rendőrtisztviselő nyilatkozta mostanában. Sajnos igaza van. A totális tiltás dacot, ellenállást szül és kizárólag a drogkartellek malmára hajtja a vizet. Ezzel gyakorlatilag folyamatosan életben tartották a bűnőzők legkeményebb magját. Ennek sokkal hatékonyabb módja a legalizálás és a szigorú kontroll. Ezzel nemcsak a droghasználat csökken, de a drogkereskedelem is megroggyan. Ahogy az egyébként a gyakorlatban meg is történt egyes amerikai államokban. Fontos hozzátenni, hogy mint minden lelki eredetű probléma esetén, az éltető közeget, jelen esetben a kilátástalan, depressziós életeket kell vidámabb irányba fordítani. Ahogy erre pl. Izland nagyon jó gyakorlati példát ad.

Dohányzás

Az emberek egészségének megóvása érdekében dohányozni mostantól közterületen is tilos vagyis csak otthon vagy településeken kívül lehet, de ott is ügyelni kell arra, hogy ez másokat ne zavarjon. A dohánytermékekre további büntetőadó kerül. A tiltásnak egy hónapos türelmi ideje van. Egyébként a dohányzás, és természetesen a szeszesital-fogyasztás is ugyanazon okonál fogva van jelen, mint a drogozás, így a probléma megoldása is ugyanúgy kezelendő.

Pozitív diszkrimináció?

Ilyen nincs. Mindenki egyenlő alapról indul. Döntsék el a képességeid ill. az akaraterőd, hogy mire jutsz. Ha valamire nem vagy képes, ne csináld. Ez mindenben így van. Minden bizonnyal van valami, amiben nagyon jó vagy, építs arra. A liberalizmus egyik jelentős hibája, hogy ideológiai alapon a középszert helyezi előtérbe, a konzervatívoké meg az, hogy szintén ideológiai alapon hátrányba hoznak bizonyos embereket. A meritokrata társadalom célja, hogy a társadalom fejlődésével egyre csökkenjen a természetes és mesterséges hátrányok száma, mégpedig éppen a társadalom működési folyamata által kiváltott pozitív hatások révén.

Negatív diszkrimináció?

Ilyen PLÁNE nincs. Ez a konzervatívok agymenése, mely szerint némely emberek a születésüknél fogva kiváltságosok és érdemesebbek bizonyos dolgokra. Ilyenkor rendszerint magukra szoktak gondolni. A társadalom egyes csoportjaira megvetéssel tekintenek, amit előítéletek garmadájára alapoznak. Ezt a személetet gyakran kötik össze rasszizmussal, amit a Meritokrata társadalom nagyon nem kultivál. Egy fokmérője van mindennek: a saját jogodon szerzett ÉRDEM.

“Fontos alapelv, hogy minden megszülető gyermek egyenlő esélyekkel induljon el az élet rögös ösvényén!”

A polgárok motivációja

A feltétel nélküli alapjövedelem motiválatlan néptömegeket termel ki, amely hosszútávon nem egészséges a társadalomra nézve. A motiválatlanság számos ponton üt vissza az emberek életkedvében ill. depresszióra, bűnözésre való hajlamában Éppen ennek okán véljük úgy, hogy az alapjövedelmet mindenképpen valamilyen feltételhez kell kötni. Ez egy kölcsönösen gyümölcsöző szerződés az társadalom és a polgár között.

A vád: kasztrendszer

Felmerülhet egyesekben, hogy a meritokrácia egyfajta kasztrendszer, amely bedobozolja az embereket. Ezek a vádlók nagyvonalúan elfelejtik azt a tényt, hogy a kaszt születéssel járó jogokkal ruházza fel az embereket, mindenféle valóságos érdemek nélkül, ráadásul sokszorosan és természeténél fogva növeli az egyenlőtlenségeket, mind vagyoni, mind társadalmi helyzet tekintetében. Ez merőben ellenkezik a meritokrácia alapjaival, ahol a pénz politikára gyakorolt hatása jelentősen korlátozva van és az egyének a saját jogukon szerzett érdemek alapján “jutalmazódnak”. Észre kell venni tehát, hogy az MMT által elképzelt meritokrácia nem büntet valami hiánya miatt, hanem jutalmaz valami megléte miatt.

Ez a vád hamvába holt erőlködés.

Környezetvédelem, természetvédelem

Az MMT kiemelt szerepet szán a környezet védelmének, hiszen a környezetet az unokáinktól béreljük. A környezet védelmében kizárólag a közérdek érvényesül, a magánérdek minden tekintetben csak másodlagos. A környezet szennyezőit, az illegális szemétlerakó személyeket a törvény ténylegesen és szigorúan büntetni fogja. Terveink szerint a lakott területek terjeszkedését is korlátozni szeretnénk, ehelyett inkább felfelé vagy lefelé lehet terjeszkedni. A garázsokat mindenképpen a föld alá szeretnénk rejteni.

A robotizálás jegyében szemétgyűjtő robotokat is szeretnénk az utcákon, tereken látni. Ezek éjt nappallá téve fogják takarítani az utcákat az esetleges kosztól, szeméttől, kutyagumitól és a szemetelők megregulázásában képi információkkal segítik a hatóságokat.

A környezet, természet védelme érdem!

Az önkéntes faültetés szintén érdem, melyhez az alapanyagot a társadalom biztosítja.

Állatvédelem

Az állatok kínzása pontosan ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha embert kínozna valaki. Az állattartás felelősségteljes tevékenység.

A kedvtelésből űzött vadászatot betiltjuk! Azok, akik nem tudnak meglenni vadászat nélkül, az évente esedékes vadritkítást végezhetik a vadgazdálkodási szervezetek szervezésében.

Az állatok megóvása érdem! A védettnek nyilvánított állatok megóvása különösen! A védett állatok elpusztítása bűncselekmény.

”Pártok”

Elképzeléseink szerint a klasszikus pártrendszer, az ún. pártokrácia megszűnik. Na nem úgy, ahogy a bolsevikok képzelik, miszerint ők vannak egyedül, a többiek meg le vannak ejtve, hanem egy kicsit kifinomultabb módon.

Az országot érintő döntéseket nem pártérdekek mentén, hanem magasabb érdekek mentén kell eldönteni, mégpedig a lakosság politikatudatos részének jóvoltából. A hosszú évtizedes sőt évszázados begyöpösödött és nem közérdek-központú pártpolitizálás megmutatta annak minden visszásságát és negatív hatását a társadalomra. Magyarország különösen jó példa arra, miképp rendeltek alá egy teljes népet az ocsmány pártpolitikai csatározásoknak.

A technika állása végre lehetővé teszi, hogy a lehető leggördülékenyebb módon dönthessenek a polgárok a saját jövőjükről anélkül, hogy azt mindenféle klikkek könnyen befolyásolhatnák. Az emberek véleménye végre valóban megjelenik az ország irányításában. Minden egyes gombnyomás egy népszavazás. Minden túlzás nélkül.

A világban kialakult egy szisztéma, melynek megfelelően mindig két monolit tömb verseng egymással. Bal és jobb, Demokrata és Republikánus, liberális és konzervatív, csak hogy néhány példát említsünk. Mindenki ismeri a helyzetet, de ez így rendkívül módon manipulálható. Nem véletlenül nem nyúl hozzá senki, hiszen jól kiszolgálja a pártokráciát. A megoldás a három pólus. Ennek révén hatványozottan csökken a manipulálhatóság és az erőpolitizálás, a 4 évenkénti ide-oda ingázás lehetősége.

A pártok helyett három előre definiált országos politikanézeti KÖRHÖZ lehet csatlakozni. A nevük “egész melepő módon” Bal(piros), Jobb(kék) és Közép(zöld). A poltikanézeti körhöz csatlakozás valójában egy felelősségteljes döntés a szavazásra jogosult polgár részéről. Ez regisztrálásra kerül és változtatni rajta nem könnyű. Nincsenek pártvezetők, hanem politikanézet mögé sorakozol fel és felelősséget is vállalsz érte. Természeseten ez NEM kötelező. Gyakorlatilag semmi nem kötelező ebben a rendszerben, csak az, hogy NE BŰNÖZZ és ne szennyezd a környezeted!

Ha át akarsz kerülni egy másik Körbe, 1 évig nem vehetsz részt semmilyen szavazásban, de menet közben bármikor törölheted a változás elindítását és akkor minden marad a régiben, viszont ha újra indítanád, újra 1 év a várakozási idő.

Bármilyen Körnek csak bizonyos szintű Érdem ill. életkor elérésével lehet bárki a tagja. Az írás és olvasás képessége alapkövetelmény. A Körök tagságát központilag tartják nyilván a csalások elkerülése végett. Ezek bármilyen manipulálása súlyos bűncselekmény, bár reményeink szerint igen körülményes, hiszen minden egyes szavazásra jogosultat egyenként meg kell keresni vagy ha tömegesen akarja őket befolyásolni, akkor annak eléggé látható nyoma van. A technikai rendszer közvetlen hekkeléséről nem is beszélve. A Körök által közösen választott felügyelődelegátusnak elsőrendű feladata az elektronikus választás tisztaságának megőrzése.
Ahhoz, hogy valaki a Delegátus megválasztásában részt vegyen, egy Kör tagjának kell lenni. Ahhoz viszont egy átlagos, érdemmel rendelkező, nem alapjövedelemből élő polgárság is elég, hogy a Delegátus által összeálltott kérdésekről szavazzon.

Amint látható, a pluralizmus a lehető legvegytisztábban valósul meg és a pártérdekek helyett végre az ORSZÁG vagy INTÉZMÉNY valódi érdekeit lehet középpontba helyezni.
A jelenleg működő pártok éppen megmaradhatnak, ha akarnak (természetesen saját erőből), csak az új szisztéma szerint kell csoportosulniuk. Az egyenlő eloszlású poltikanézeti körös struktúra az egyedüli biztosíték arra, hogy ne lehessen könnyen borítani egy ország közéletét.

Szupergazdagok NEM lehetnek semelyik Kör tagjai, és nem szavazhatnak semmiről vagyis kizáratnak a politikából. Ha valaki a pénze révén ezt megpróbálja ellehetetleníteni vagy kijátszani, vagy embereknek fizetni, hogy az általa favorizált személyre szavazzanak, illetve poltikai reklámokat finanszíroz, hogy terjessze a nézeteit, bűncselekményt követ el. Ez rendszerint érdemnullázódással és vagyonelkobzással jár.

Választási, törvényhozási rendszer

Habár a parlamentális demokrácia választási rendszere szinte tökéletesnek tűnik, a gyakorlat azt mutatja, hogy a magánérdek, a lobby-érdekek, cégérdekek, PÁRTÉRDEKEK és ki tudja még miféle érdekek durván befolyásolják a döntéshozói helyzetbe került személyek szuverénnek beállított döntéseit. A közönséges, direkt választási csalásról már nem is beszélve.

Már eleve a listás szavazás puszta léte is azt bizonyítja, hogy szó sincs demokratizmusról a választások során. A listás szavazás révén ugyanis olyanok is bejuthatnak a parlamentbe, akik amúgy soha nem lennének képesek erre a saját jogukon.

Az ilyen anomáliák elkerülése végett egy bizonyos érdemfaktorral rendelkező VALAMENNYI polgár dönthet az országot érintő kérdésekről, ha a 18. Életévét betöltötte, mégpedig a saját kommunikációs készülékkel végrehajtott szavazás útján. Ezt egyedül hekkeléssel lehet megkerülni, de ez automatikusan a bűncselekmény kategóriába esik mindannak súlyos következményeivel.

A választásra benyújtott kérdéseket a Körök által delegált Delegátus állítja össze. A 25 évnél idősebb, de 65 évnél fiatalabb delegáltak személyes ambíciójuktól vezetve indulnak a Körök kiválasztási procedúráján, ahol a sorsolás útján összeállított párok közül (külön a férfiak és külön a nők) egyenes kiesési rendszerben az adott kör tagjai által leadott szavazatok alapján jutnak el addig a pontig, amíg az utolsó forduló győztesei a Delegátus tagjai nem lesznek. Így választódik ki tehát a korábbi parlamentet helyettesítő Delegátus, ahol mindhárom politikanézet 50 férfit és 50 nőt delegál. Ezek száma akár csökkenhet is a hatékonyabb, érvalapú vitát elősegítendő. A legtalpraesettebbek ill. az adott politikanézethez tartozó legnépszerűbbek fognak így bejutni. A jelöltek egy választási etikai kódex irányelvei alapján népszerűsíthetik magukat a megválasztásuk érdekében. EGY ROKONSÁGBAN LÉVŐK KÖZÜL CSAK 1, azaz egy személy vehet részt a választásokon. Ez a szabály MINDEN egyéb választási procedúrára SZIGORÚAN érvényes. A közpénzek csábítását gyengítendő, delegátustag csak egy bizonyos vagyoni szint ALATT lehet valaki. Ez a vagyoni szint később lesz meghatározva.

A TÖRVÉNYHOZÁS ezután a Delegátus által összeállított kérdések alapján zajlik le, ahol immár a lakosság szavazásra jogosult része dönt a kommunikátorával.

Általános kérdésekben egyszerű többség, stratégiai kérdésekben kétharmados többség kell. Bizonyos szakterületeket érintő kérdésben nem elég megfelelő Érdemmel rendelkezni, hanem szaktudás is kell hozzá.

Egy delegált félévente egyszer kezdeményezhet bizalmatlansági szavazást egy másik delegált ellen.

Azt akarjuk elérni, hogy a “demokratikus” ill. most már meritokratikus választás és törvényhozás ne legyen a pártintrikák csatatere és ne lehessen a rendszerből csúfot űzni, de a többség akarata és a szaktudás egyszerre érvényesüljön. Azt is szeretnénk, ha nem az lenne, hogy ha valaki nyer a válaszásokon, akkor 4 évig felhatalmazva érzi magát a nagyipari lopásra.

A Személyi Elektronikus Döntéshozás (SZED) a lehető legigazságosabb, legarányosabb, legolcsóbb és legkevésbé befolyásolható rendszer, amit valaha kitaláltak a választások és a törvényhozás lebonyolítására.

Ezt a választási rendszert nem lehet üres ígéretekkel, krumplival meg tüzifával meghekkelni, vagy éppen zsebbe csúsztatott milliókkal, ahogy azt a fehérgalléros politikusbűnözők manapság szép számmal teszik.

A választásokban részt venni érdempontokat ér.

"Az idióta kifejezés görög eredetű (ἰδιώτης, idiōtēs), az ἴδιος, idios saját maga, magán szóból. Eredetileg magánembert jelentett, azaz olyan polgárt, aki nem vesz részt a demokratikus városállam politikai életében. A késő latinban jelentése tanulatlan, érdektelen ember volt. A szó a latinban a laikus, tudatlan, járatlan ember, kontár jelentést kapta. Ezt vették át a különböző nyelvek."

”Parlament”, más néven Delegátus

Az előzőek értelmében, ahogy nincsenek pártok, úgy megszokott értelemben vett parlament ill. kormány sincs. Az előző pontban megválasztott Delegátus (amely gyakorlatilag a parlament megfelelője) két feladatot lát el:
szakértelem alapján kijelöli azt a technikai csapatot, akik az országos online döntési rendszert fejlesztik és kezelik. Ezek egymás munkájára is rálátással vannak, hogy a csalások remélhetőleg teljesen kizárhatók legyenek. A három kör delegáltjai egyenlő mennyiségű szakembert választanak, de itt már a nemeknek nem kell egyenlő arányúnak lenni.

Közös munka/megbeszélés eredményeképpen megalkotják a szavazásra bocsátandó kérdéseket és kommunikálnak az alkotmánybírósággal, illetve a lakosság javaslatait is figyelembe vehetik egy online rendszeren keresztül.

A delegáltakat félévente kell megerősíteni vagy lecserélni. A megerősítés országos szavazás kérdése, amely az illető tevékenysége és közszereplése alapján ítéltetik meg. Ha elveszti a bizalmat, a helyére a korábbi szabályok szerint lehet beszavazni valakit, de csak ugyanolyan neműt. Halálesetkor értelemszerűen ugyanezt a procedúrát kell alkalmazni. A megbízatás négy félév után végleg lejár és a kérdéses személy soha többé nem töltheti be.

A magyar parlament épületének funkciója megszűnik, ehelyett csak egyszerű nevezetességgé válik. A parlament épülete helyett egy jóval egyszerűbb és olcsóbban fenntartható épület ad helyet a Delegátus munkájának. Az anakronisztikus parlamenti őrség szintén megszűnik. A delegátus tagjai SEMMILYEN költségtérítést NEM kapnak. Megszűnik a mentelmi jog intézménye, minden delegátustag pontosan ugyanolyan elbírálás alá esik, mint bármely más polgár. A munka mellé szolgálati lakás illetve autó vagy egyéb juttatás SEM jár. A meglévő szolgálati járműveket, lakásokat a társadalom eladja és az árukat beforgatja az új rendszer infrastruktúrájába. A delegátus tagjai a saját közelekedési eszközeiket használják, fegyverviselésre az érdemszint alapján jogosultak.

Kormányfő

Mivel kormány gyakorlatilag nem létezik, a kormányfő mint olyan nemigen szükséges, vagyis elsősorban reprezentációs célból lesz megválasztva, mégpedig a Delegátus által. A tisztség neve Elnök. Ez a megbízás fél évre szól. Utána le kell váltani. A tisztséget többé se ő, sem a rokonságába tartozó személy NEM töltheti be.

Végrehajtási szerv

Nyilván az eldöntött kérdéseket és az így kialakult célkitűzéseket valakinek nyélbe is kell ütni. Ez a kisebb csoport a Delegátus tagjaiból tevődik össze és félévenként cserélődik. Fontos nézetbeli változás az, hogy ezek a személyek nem hatalmat gyakorolnak, hanem országot vezetnek.

Országvezetési távlatok

Korábban a hatalomra jutott pártok nagy erőkkel dolgoztak azon, hogy a saját világ- ill. politikanézetüknek megfelelően alakítsák az ország sorsát 4 éven át. Ha szerencséjük volt, akkor még 4 évig folytathatták, de általában itt helycsere szokott előfordulni, vagy éppen alkotmányos puccs. Mint Magyarországon. Ha viszont minden a szabályok szerint alakult és vesztettek, akkor a másik oldal jött, akik újabb 4 éven keresztül sokszor éppen a korábbiak ellenkezőjét csinálták. Soha nem a közérdek érvényesült, hanem a hatalom elmélyítése. Jó lesz most már szakítani ezzel a gyakorlattal. Az MMT rendszere olyan helyzetet teremt, ahol a közérdek érvényesül a különböző politikanézetek hatékony rostáján keresztül.

Hogyan kerül minden pozícióba szakértő?

Nagyon egyszerű és nagyon igazságos módon működne ez, amelyre már most is van példa Nyugat-Európában, tehát még csak nem is különösebben légből kapott ötlet.

A kiválasztás az úgynevezett Blind Audition (Vakmeghallgatás) elve szerint valósulna meg. A pályázatok kérdéseit, feladatait már bizonyított szakemberek állítják össze és csak akkor használhatók, ha legalább kétharmaduk egyetért vele. Ha már működne az érdemrendszer, akkor az is közrejátszik, mind a kérdések megfogalmazásában, mind a jelentkezők kiválasztásában.

A pályázók anonim módon jelentkezhetnek egy pozícióba, tehát se a nevét, se a származását, se a kinézetét nem ismerik. A követelmények magasak és szigorúak. A delikvensek szépen haladnak előre a tesztek kitöltésében és így szűkül a kör arra a személyre, aki a legjobban szerepel. Amennyiben a feladat ellátásához beszédkészség is szükségeltetik, akkor beszéltetni is kell őket, de továbbra sem szabad tudni, hogy ki ő, honnan származik és hogy néz ki. Kétségtelen, hogy a neme így kiderül, de meritokrata alaptétel, hogy nincs megkülönböztetés férfiak és nők között semmilyen téren.

Ezzel a módszerrel közel 100%-os hatékonysággal mindig a legalkalmasabb ember kerül az adott feladatra.

Így kapnák az állásukat a közszférába kerülő vezetők, de minél hamarabb a társadalom legtöbb szintjére el kéne juttatni ezt a módszert. Az is jó ebben a rendszerben, hogy nem végzettségfüggő, hanem valódi tudást feltételez, vagyis a TRUE MERIT, a VALÓDI ÉRDEM nem a bizonyítványokban rejlik, hanem a használható tudásban és segítőkészségben. Mivel jelen pillanatban sokszor "pofára" megy a kiválasztás, ez a rendszer jelentősen növelné a feladatot ellátók minőségét.

Az emberek állandóan arról jajgatnak, hogy mindig csak az összeköttetés, a pénz meg a sunyiskodás érvényesül a világban. Nos, itt egy rendszer, amely megpróbálja ezt feloldani.

Minisztériumok

A minisztériumok szerveződése hasonló elvek mentén valósul meg, mint a Delegátusé. A Körök egyenlő számú SZAKÉRTŐT küldenek, akik közösen irányítják az adott terület életét. A férfiak és nők aránya szintén 50-50%. Nem szakmabeli NEM lehet a minisztérium döntéshozói csapat tagja. A minisztériumi delegátus állítja össze a problémás kérdéseket, amelyeket a Körök megfelelő érdemszinttel rendelkező tagjai szavaznak meg vagy utasítanak el a már meglévő online rendszer segítségével.

Alkotmánybíróság

Az alkotmánybíróság a meritokráciában is a liberális demokráciák bevett szabályai szerint működik. Az alkotmánybírák fogalmazzák meg az ALAPSZABÁLYOKAT és felügyelik azok betartását. A bíróság tagjait a mindenkori delegátus választja meg. Körönként 2 férfit és 2 nőt. Az alkotmánybíróságot évente cserélni kell. Aki egyszer volt alkotmánybíró, az többször nem lehet, és ugyanígy a rokonságának egyetlen tagja sem kaphatja meg ezt a tisztséget. Az alkotmánybírói tisztség külön érdem. Megfelelő érdemszinttel a lakosság tagjai is tehetnek javaslatot az alkotmánybírák felé egy online felület segítségével.

Rendőrség

Rendőr csak bizonyos érdemszinttel lehet valaki. A jelenlegi állományt le kell cserélni, mert elvtelenül kiszolgálták az orbáni rezsimet.

A bűn üldözése érdem! A beosztással való visszaélés viszont nagyon NEM!

Önkormányzati rendszer

A települések szerveződése pontosan ugyanazon elvek mentén valósul meg, mint az ország ügyeinek kérdései. A megfelelő Érdemmel rendelkező helyiek ugyanolyan technikai rendszerrel dönthetik el a felmerülő helyi kérdéseket. Ezek a döntési procedúrák egy központi rendszeren is keresztülmennek, tehát nyomon követhetők. Más települések lakosai nem vehetnek részt benne. A választási rendszer kijátszása bűncselekmény.

Utcanevek

Szeretnénk bevezetni, hogy utcákat, köztereket mostantól csak és kizárólag politikától mentesen lehet elnevezni. Nem tűnik fontosnak, de sajnos a gyakorlatban rengeteg pénz úszik el a politikai oldalak diktálta teljesen értelmetlen utcanév-cserék miatt.

Bürokrácia

A lehető legkisebb. Egyrészt sokba kerül, másrészt korrupcióra ad lehetőséget, harmadrészt rendkívül bosszantó a polgárok számára. A meritokrata rendszer nagyban kihasználja a technika adta legújabb lehetőségeket, beleértve a mesterséges intelligenciákat is. A papír eltűnne a közéletből, helyette vagy online megoldásokat kell alkalmazni vagy papírt kiváltó mesterséges anyagokat.

A parlament funkcióját betöltő Delegátus egyszerű, olcsó helyre költözik és ott végzi a munkáját.

Személyazonossági dokumentum

Erre a célra egy általános kártya szolgál, amely egyesíti a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adóazonosító kártyát, az útlevelet és fizetésre is alkalmas, ha a tulajdonosa úgy dönt. Feltehetőleg minden fenti azonosítás ill művelet elvégezhető a kommunikátorral is, tehát a kettő kompatibilis egymással.

Politikai korrektség?

A modern liberalizmus alapvetően jószándékú, de rendkívül félresiklott kezdeményezése ez, amely néhány évtized alatt a cirkuszi bohóckodás szintjére vitte a félrebeszélést. Mi támogatjuk azt, hogy nevezzük nevén a dolgokat. Hosszútávon hozzájárul a hazudozás csökkentéséhez.

Genderizmus

A meritokráciában nincsenek nemi megkülönböztetések, a patriarchális hierarchiát elutasítjuk, ellenben az ultraliberális genderizmus módszereivel nem értünk egyet, de leginkább azzal nem, amikor véleményt büntető törvény készül a kapcsolódó ideológia védelmében.

Magázódás/Tegeződés

Fura egy feudális maradványa ez a magyar nyelvnek. Mélyről gyökerező jele az elnyomott és elnyomó viszonyának. Az MMT automatikusan mindenkivel tegeződni fog ezzel is elősegítve, hogy ez a anakronista nyelvi bukfenc elveszítse jelentőségét.

Szólásszabadság

A szólás szabad. Mindaddig, amíg nincsenek náci vagy azzal egy szinten lévő megnyilvánulásaid bármely politikai oldal irányából ill. autokratikus szerveződésekre utalnak a világba kürtölt üzeneteid. Ezek révén igen könnyen bűncselekmény elkövetőjévé válhatsz.

Hisszük, hogy ez a megközelítés igen tág teret nyújt a szabad szólásnak, és segít megőrizni a békét, mely minden jószándékú ember alapigénye.

Termelés/Gazdaság

Az úgynevezett szabadversenyes, kontrollálatlan kapitalizmus, amely nem átallja a problémákat outsource-olni a harmadik világba és közben fennhéjázva tömjénezni magát, robbanásveszélyes társadalmi feszültségeket és döbbenetes vagyoni különbségeket szült, amely ilyen népességnél káoszt és katasztrófát okoz nap mint nap. Néhány ponton mindenképpen fékeket kell rá rakni, mégpedig nem kisebb érdektől vezérelve, mint az emberiség fennmaradása és továbbfejlődése.

Egy szó, mint száz, a gazdálkodás formája továbbra is kapitalizmus, a lényeges változás a megtermelt javak elosztásában és a gazdálkodás felügyeletében ill. közérdeket védő, céltudatos korlátozásában van, különösképpen a pénz és a politikai ambíciók összefonódásának tekintetében. A kapitalizmus TELJES meghaladása egyelőre feltehetőleg nem várható a közeli jövőben. Erre talán akkor kerülhet majd sor, ha korlátlan energia áll a bolygó lakosainak rendelkezésére, teljes automatizálás veszi kezdetét és legfőképpen rendkívül magas szinten gondolkodó embertömegek fognak élni a világban.

Ennek ellenére megjegyezzük, hogy számos tanulmány már a közeljövőre vetítve is lehúzza a rolót a kapitalizmusnak, hogy átadja a helyét az ún. “Collaborative Commons”-nak, az együttműködő gazdaságnak. A termelőeszközök (technológiák) fejlődése mindig magával hozza a gazdasági berendezkedés illetve a társadalmi fejlődést, bár mindkettő, különösképpen az utóbbi, mindig jelentős hátrányban van. Manapság ennek igen sok feltűnő jelét láthatjuk.

A korábban említett stratégiai ágazatok felügyelete azt jelenti, hogy mindhárom Kör meghatározott számú felügyelőt jelöl ki a cég folyamatos ellenőrzésére. Ha szükséges, itt is bevetjük a mesterséges intelligenicákat.

A természet károsítása ill. javítása bele kell számítódjon a GDP-be.

Az MMT egyik legfontosabb célkitűzése, hogy felkészítse a gazdaságot és a közgondolkodást az Erőforrás Alapú gazdaságra.

Kiemelt ágazatok

Az MMT megítélése szerint van néhány ágazat, amelyre érdemesebb koncentrálni nyersanyagigényük alacsony mivolta, illetve a tanulás révén elsajátítható különleges szakértelem kiaknázása miatt.

Megújulóenergia-ipar

Ez a legfontosabbak egyike. A fölöslegesen felgyűlt energiát el kell adni külföldre, tehát már a tervezésnél úgy kell eljárni, hogy a fölösleget gond nélkül tárolni lehessen.

Elektronikaipar

Korunk egyik legfontosabb iparága, hiszen szinte mindent érint magunk körül. Nyersanyagigénye relatíve kicsi, a szakértelem igen jól kamatoztatható.

Számítástechnika

Újabb nagyon fontos iparág, amely átszövi az életünket. Óriási előnye, hogy elsősorban az emberi intelligenciára, kreativitásra alapoz. Jó lenne, ha minden iskolás gyerek valamilyen szinten értene a számítástechnikához és nem csak a gombok nyomogatásához. Az iskolában meglesz a lehetőségük, hogy fejlesszék magukat.

Robottechnika

Mivel a robotok a közeljövőben le fogják váltani az alantasnak tartott vagy fárasztó emberi munkákat, fontos, hogy ne maradjunk le ebben a témában sem. Úgy kell felépíteni a társadalmat, hogy a robotok ne legyenek a terhünkre, ne veszélyeztessenek bennünket, hanem kiegészítsék az életünket. A haszonrobotok fejlesztését és gyártását szeretnénk felfuttatni. Ahogy elnézzük a kérdést, a magyar mezőgazdaságban, illetve az utcai szemétszedésben máris égető szükség lenne rájuk.

Bionika

Újabb remek terület a különleges szakértelem kamatoztatására. Segítségével a végtag- vagy érzékszerv-sérült embertársaink könnyebben találnak vissza a hétköznapokba és lehetnek hasznos tagjai a társadalomnak. A robotfejlesztéshez hasonlóan ezt az ágazatot is támogatjuk. Örülnénk, ha Magyarország mind a robottechnikában, mind a bionikában vezető szerepet tölthetne be Európában.

Gyógyszeripar

Az egészségipar profittermelő tevékenységként való engedélyezésével a magánkézbe adott gyógyszergyártás érdekeltté válik a végleges gyógyítás helyett az életfogytig tartó kezelésben, és biztonságos orvosságok helyett mellékhatásokat okozó készítmények gyártásában. A Körök által küldött felügyelők feladata az, hogy ezt a gyakorlatot megfékezzék. Az MMT hajlik arra, hogy a Gyógyszeripari tevékenység csak társadalmilag felügyelt keretek között valósuljon meg éppen a fent említett anomáliák miatt. A korrekt meritokrata társadalomnak ugyanis az az érdeke, hogy a polgárai egészségesek legyenek.

Turizmus/Vendéglátás

A felszabaduló emberi munkaerő kezelésének egyik legjobb módja az, ha minél többen állnak át erre. Az ország hírnevének öregbítése révén érdemszerzésre is alkalmas, nem beszélve az extra jövedelemről.

Ipar

Minél automatizáltabb, annál jobb. Általában a nagy szaktudást és kis nyersanyagfelhasználást igénylő iparágak fejlesztését támogatjuk. A környezetszennyező ipari tevékenységek erőteljesen vissza lesznek szorítva, kirívó esetekben a felszámolást sem kerülhetik el. A nemtörődömségből eredő vagy éppen szándékosan előidézett ipari környezetszennyezésért mostantól igen szigorú büntetéseket lehet kapni.

A magánkézbe adott fegyvergyártás a saját haszonnövelése miatt érdekeltté válik a fegyveres konfliktusok keletkezésében, súlyosbodásában és elhúzódásában. Az óriási nyersanyagkitermelő magáncégek megalomán törekvéseivel párhuzamosan ennek a szemléletnek köszönhetünk számos jelenleg is tartó háborút a világban. A problémából kifolyólag az MMT úgy véli, a hadiiparnak társadalmi felügyelett álló tevékenységnek kell lennie mégpedig szigorú feltételek mellett.

Az ipar korszerűsítésének, automatizálásának előmozdítása érdem!

Mezőgazdaság

Alapvetően azt szeretnénk elérni, hogy a magyar mezőgazdaság a lehető legkevesebb importra szoruljon, ezért a technológiák révén a lehető legjobban szeretnénk minimalizálni az árvíz, belvíz, jégeső, fagykár és hasonló természeti csapások hatásait. Az egészségügyre fordítandó figyelem egyik pontja, hogy a mezőgadasági termékek közül az egészségre kevésbé ártalmas termékek, termények kapjanak elsőbbséget.

Külön figyelmet érdemel az igénytelen és könnyen termeszthető édesburgonya (batáta) termesztésének felfuttatása és fogyasztásának népszerűsítése, ugyanis mérföldekkel egészségesebb, mint a magyar lakosság által tömegesen fogyasztott közönséges rokona. Az általános egészségmegőrzés miatt az MMT az élettanilag jelentős előnyökkel bíró teljes kiőrlésű gabonafélék valamint a kókuszolaj elterjedését is szeretné elérni a napraforgó-olajjal szemben (annak ellenére, hogy az alapanyagot mindenképpen importálni kell). Az említett élelmiszerek elterjedésének legnagyobb akadálya a jelenlegi áruk, melyet mindenképpen orvosolni szeretnénk. A megfelelő népélelmezés az egyik záloga annak, hogy az egészségesebb lakosság révén csökkentsük az egészségügyre fordítandó összegeket. Szintén az egészségesebb életmódra átállás miatt az édesvízi haltenyésztést ill. tengerihal-importot is felfuttatnánk.

A mezőgazdaság korszerűsítésének, automatizálásának előmozdítása érdem!

Bankrendszer

A világ nagy bankjai illetve pénzügy érdekcsoportjai (pl. Goldman Sachs) jelenleg a markukban tartják a bolygónkat, és az emberek semmit nem tudnak tenni ellene. Sokuknak nem is nagyon van fogalmuk arról, mekkora a probléma. Az említett csoportok stratégiája a reménytelen függésbe taszítás különféle piaci spekulációk útján, mely megoldhatatlan akadályokat gördít azok elé, akik besétálnak ebbe a csapdába. Ez a fajta kontrollálatlan bankrendszer a valódi haladás egyik igen komoly kerékkötője és az oligarchikus, dinasztikus törekvések bástyája, ezért valamilyen módon korlátozni kell. A bankok klasszikus államosítása nincs tervbe véve, hiszen egyik pillanatról a másikra nem lehet átállni egy másik rendszerre. Ellenben, mivel a háttérmechanizmus lassan fog változni, idővel a privát bankrendszer át kell, hogy adja a helyét a közhatalom által működtetett ún. elszámolóháznak. Ez egy magánérdeket mellőző, racionálisan működő közintézmény. Az átmeneti időszakban a bankok szigorú felügyelet alatt fognak állni. Ennek érdekében a Körök egy-egy SZAKÉRTŐT delegálnak egy adott bank felügyeleti bizottságába, így kontrollálván annak működését. Könnyen belátható, hogy a bankszakma kizárólag a gazdagságot megcélzó emberek szakmája lehet, ugyanis érdem nem jár mellé. Mindez azért van, hogy a bankrendszer ne lehessen bármiféle hatalmi játszma finanszírozója. Minden effajta törekvés bűncselekmény. A közhatalom elszámolóháza különleges elbírálás alá esik, mert itt a pénzmozgás a társadalom minél hatékonyabb fenntartását szolgálja. Nincs egyszemélyi irányítás, itt is a Körök 2-2 delegáltja (Körönként 1 férfi,1 női szakértő) egyszerre, egymást felügyelve látja el az elszámolóház irányítását. A tisztség nem megújítható.

A bank szót azért kell átadni a múltnak, mert az elszámolóházban nem folyik speikulatív tevékenység.

Az alkotmányban rögzíteni kell, hogy függésbentartó konstrukció nem köthető az ország finanszírozására.

További változtatás, hogy az átmeneti állapotban a bankoknak kötelezően részt kell vállalni az ország infrakstruktúrájának modernizálásában, itt elsősorban a megújulóenergia-iparra és az elmaradott régiók felzárkóztatására gondolunk. Itt nem azt várjuk el tőlük, hogy ingyen és bérmentve csinálják ezt, hanem, hogy a hatalmas likvid tőkéjük egy részét ilyesmibe IS fektessék méltányos profitért cserébe.

Lakossági adósság bank vagy bárki irányába NEM örökölhető. Ha az adós meghal, és ezáltal nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségének, az a kölcsönadó (rendszerint a bank) vesztesége.

Irány az Erőforrás alapú gazdaság

Az Erőforrás alapú gazdaság irányába tett lépésekként gazdaságilag és társadalmilag az alábbiakra kell áttérni:

 • a pénzgazdaságról a termelő gazdaságra,
 • az elektronikus pénzre és ezáltal a méltányosabb, nem teherként jelentkező adózási rendszerre
 • egy mindenki által igénybevehető országos logisztikai rendszerre, mely mesterséges intelligencia alapú
 • a forgalom elsődlegességéről az érték-előállítás elsőbbségére,
 • a kamatszedő magánpénzrendszerről a kamatmentesen működtetett közpénzrendszerre,
 • a pénzközpontú gazdaságról az emberközpontú gazdaságra,
 • a spekuláció elsőbbségéről a teljesítmény elsőbbségére,
 • az ellenőrizetlen, szervezett magánhatalom rendszeréről az ellenőrzött közhatalom rendszerére,
 • a formális demokráciáról a gazdasági-pénzügyi esélyegyenlőséget minden egyes ember számára folyamatosan megújító érdemi demokráciára, vagyis meritokráciára,
 • a fenntartható növekedésnek - "fejlődésnek" - nevezett fenntarthatatlan kamatszedésről a fenntartható erőforrások biztosítására,
 • az önrendelkezés felszámolásáról az önrendelkezés kiszélesítésére,
 • a beolvasztó integrációról az egyenjogú társulásra,
 • az egyoldalú technikai modernizációról a társadalmi viszonyok igazságosabbá tételét is megvalósító folyamatos társadalmi modernizációra.

+1 A függésbentartó rendszerekből folyamatosan ki kell szállni, mert ezek örökös mókuskerékbe kényszerítik az országot és a politikusok zsebének tömésén kívül semmilyen valós esélyt nem adnak a fejlődésre.

Adózás

Az adóhivatal felügyelete pontosan a korábban körvonalazott módon működik, a feladatra kijelolt delegáltak révén. Mindhárom Kör 2-2 (1 férfi, 1 nő) szakértői delegáltat ad.

Az adózás ugyan sávos, de azon túl ténylegesen újszerű és egyszerű. A nem alapjövedelemből élők ill. cégek minden egyes pénzügyi tranzakció ill. vásárlás után 1-2-4-8 % adót fizetnek a vagyoni helyzetük alapján. A legutolsó sáv a szupergazdagokra ill. a velük egy kategóriába eső cégekre vonatkozik. Másmilyen adózás NINCS.

A kizárólag alapjövedelemből és nyugdíjból élők alapból nem adóznak, de érdempontokért cserébe adózhatnak, ha így rendelkeznek. Az éves adód 2%-áról egy tág listán szereplő társaságok javára dönthetsz. Az az összeg, amiről nem rendelkezel, automatikusan közcélokra lesz fordítva, olyasmire, ahol épp a legnagyobb szükség van rá. Az egyházak nem tartoznak ide.
Az adóhivatal alaposan rá fog nézni azokra, akik sokmilliós kocsival járnak, kacsalábon forgó palotákban laknak és nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani, hogy miből. Mindezt legalább 10 évre visszamenőleg is.

Adózni kötelező, a technikai természete miatt elméletileg megkerülhetetlen és emellett nem változtat semmit az érdemszinteden. Különadózni azonban ÉRDEM, és ha több érdemet akarsz így szerezni, több adó fizetésével megteheted. Elég csak nyilatkozni róla.
A technikai rendszer hekkelése, manipulálása, ahogy az sejthető, rendkívül komoly bűncselekménynek számít.

Az egyszerűsítés és ésszerűsítés révén rengeteg bürokratikus eljárást és pénzt lehet megspórolni és méltányos módon mindenki adózik.

Tőzsde

A tőzsde pontosan a korábban körvonalazott felügyelettel működik mindaddig, amíg a Monetáris Gazdaság keretei léteznek. Az erőforrás alapú gazdaságban nincs tőzsde. Az egy teljesen más világ, amihez nagyon sok embernek gondolkodásváltásra lesz szüksége.
A tőzsdei shortolás nem engedélyezett, ahogy az egyébként szinte mindenhol tilos, de Magyarországon valahogy csak “megoldják”. Társadalmi, önkormányzati vagyon NEM vihető tőzsdére.

Szerencsejáték

Szerencsejátékokkal foglalkozó céget magánszemély nem üzemeltethet, ezt a társadalom látja el, mégpedig a szokásos felügyelettel, ami leginkább a kaszinókat és a lottót érinti.
A szerencsejáték minden fajtáján a személyedre szabott adószázalék ötszöröse érvényesül.

A szerencsejáték alapvetően nagyon ellenkezik a meritokratikus gondolkodásmóddal, de be kell látni, hogy egycsapásra nem lehet megszabadulni tőle. Az új társadalmi rendszer mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberek valami hasznosabb dologban találják meg az örömüket.

Sport

Versenysportok tekintetében az MMT olyan sportágakat szeretne inkább támogatni, amelyben Magyarországnak reális esélye a világ élvonalában. Ezek a vízilabda, kézilabda, úszás, de a többi ágazatról sem fogunk megfeledkezni. Egyetlen sportág van, amely különös figyelmet fog kapni, de negatív értelemben. A pénzügyi támogatást ugyanis jelentősen meg fogjuk kurtítani.

Ez a labdarúgás.

Ha valaki pénzt akar ilyesmibe fektetni, tegye.

A stadionépítési őrületet befejezzük, sajnos a meglévőkkel valamit kell kezdeni, ezért a közegészségügy, a tömegsport és más versenysportok felkészítésének szolgálatába fogjuk állítani. A labdarúgó kluboknak ugyanolyan felügyelete lesz, mint a fontosabb intézményeknek, mert tudjuk, hogy ez ma Magyarországon a pénzmosás egyik fellegvára.

A paralimpikonok mostantól pontosan ugyanannyi támogatást és jutalmat fognak kapni, mint az egészséges társaik.

Az MMT folyamatosan fogja népszerűsíteni a testmozgást és az egészséges életmódot, és ezt a versenysportnál is jóval fontosabbnak tartja.

A Magyarországon rendezett Olimpiát SEMMILYEN körülmények között nem támogatjuk. Ha véletlenül elnyernénk a rendezés jogát, akkor rögvest lemondanánk róla.

Az Olimpiát egyetlen egy országban kéne minden alkalommal megrendezni, mégpedig Görögországban, ahonnan ez az egész elindult. A résztvevő országok finanszírozásában. Sokkal olcsóbb lenne és megszűnne vagy legalábbis drasztikusan csökkenne az Olimpiákat övező korrupció.

Még valamit a felügyeletről

Minden felügyelet alá tartozó cég vagy intézmény delegáltjait félévente cserélni KÖTELEZŐ. Minél nagyobb volumenű egy cég, annál több felügyelő kell bele. Ennek részletei később kerülnek kidolgozásra.

Készpénz

Terveink szerint teljesen megszűnik a készpénzforgalom és kizárólag elektronikusan lehet vásárolni ill. eladni. A készpénz elköltözik a múzeumba.
Saját fizetőeszköz használata nem engedélyezett, a barter elvileg akár lehetséges, de ennek részletei később kerülnek kidolgozásra.

Miért is szűnjön meg a készpénz:

 • A bankjegyek készítése rengeteg pénzbe kerül
 • A készpénz rendkívül jól támogatja a feketegazdaságot és a bűnözés minden létező fajtáját
 • A készpénz igencsak megnehezíti az adótörvények betartását és a csalások okán irreális adózási feltételek elé állítja a polgárokat. Magyarul a csalás már előre be van számítva, ezért magasabb adót állapítanak meg, hogy legalább egy részét beszedhessék annak, amit akartak. Elektronikus pénz esetén rögtön alacsonyabbak lehetnek az adók is.
 • A készpénz egy rakás járulékos költséget jelent, úgymint bankautomaták tízezreinek munkába állítása, folyamatos karbantartása, pénzszállítás, trezorok, a hamisítás elleni harc úgy általában és hasonlók. Legfrissebb baj az ausztrál ötdolláros bankjegy, amelyet nem ismer fel az automata, és 4 milliárd forintnak megfelelő összegbe kerül, hogy mégis felismerje.
 • A készpénz fogdosása révén a kórokozók is gyorsabban terjednek a világban.

Sharing Economy (Közösségi gazdaság)

A közösségi gazdaság (Sharing Economy) olyan gazdasági és szociális rendszer, amely az árukhoz, a szolgáltatásokhoz, az adatokhoz és a tudáshoz közösségi hozzáférést tesz lehetővé, a felhasználók akkor jutahatnak hozzá a forrásokhoz, amikor épp szükségük van rá, anélkül, hogy meg kéne vásárolniuk. Ennek egyik legismertebb fajtája az UBER. Az MMT nem gördít akadályt a sharing economy működése elé mindaddig, amíg meg nem halad egy bizonyos értékhatárt. Az értékhatár definíciója egyéb részletekkel egyetemben (pl adózás) szakértők kezébe lesz adva.

Közösségi finanszírozás, Startup

Terveink szerint egy társadalmi központtal működő közösségi finanszírozó rendszer is beindulna, amely a Kickstarter ill. ahhoz hasonló rendszerek működésén alapul. Segítségével könnyebben juthatnak pénzhez és ismertséghez a kreatív, de kevésbé ismert vállalkozók, művészek, feltalálók stb.

Közvéleménykutatás

Az emberek a feltett közvéleménykutatói kérdésre a SAJÁT kommunikátorukkal jelzik vissza a véleményüket. Ha akarják.

Egyszerű, átlátható, a pillanatnyi ill. végeredmény bárki által bármikor, bárhol nyomonkövethető és határtalanul pontos eredményt ad. A mintavételezés sokkalta nagyobb, mint bárhol, bármikor. A természeténél fogva nem lehet propagandacélokra használni.

A Kommunikátor

Fontos megjegyezni, hogy a kommunikátor külön erre a célra kifejlesztett egyedi tervezésű berendezés, amely a lehető legmodernebb titkosítási és adatbiztonsági rendszereket alkalmazza, beleértve az ujjlenyomat-, és/vagy retinaazonosítást is. Az operációs rendszere szintén egyedi tervezésű. A hardver vagy szoftver hekkelése főbenjáró bűncselekménynek minősül, ugyanis minden szavazás ezek segítségével valósul meg.

A biztonsági veszélyek csökkentése érdekében a készülék NEM az interneten keresztül kommunikál, amikor elektronikus döntéshozatalra kerül sor.

Másik fontos gyakorlati metódus, hogy ezek a készülékek csak úgynevezett “geo hot spotokon” belül működnek annak elkerülése érdekében, hogy a készülék jogos tulajdonosát bárki erőszakkal kényszerítse a használatára ezáltal befolyásolván a szavazás kimenetelét. Ezek a hot spotok békés, biztonságos, kávéház-szerű, zárt helyiségek, ahol NEM szem előtt lévő, de állandó biztonsági személyzet ügyel arra, hogy senkit ne érhessen attrocitás és szabadon gyakorolhassa a szavazási jogát.

A kezelőszervek az ún Augmented Reality (Kiterjesztett valóság) technológiával fognak működni, amely jelen pillanatban kezd felvirágozni és elterjedni. Mindez feltehetőleg egy szemüvegként viselhető kivitelben.

Ezek a technológiák már léteznek. Ha a technológia lehetővé teszi majd, azonnal átállnánk DNS-azonosításra, amely tovább növeli a biztonságot.

A készülék alkalmas minden jelenlegi okostelefon-műveletre is a hagyományos módon.
A kommunikátor ötletén többen felhördülhetnek, hogy ez a gaz állam nyomkövető rendszere, melyet önként és dalolva viszel magaddal mindenhova. Szeretnénk hangsúlyozni, a technika már tart ott, hogy ha igazán nyomkövetni akar az állam valakit, akkor a tudtán kívül beleültet egy miniatűr csipet, vagy nanorobotot, amiről az életben nem fogja megtudni, hogy benne van. Mivel a kommunikátoron alapul számos polgári művelet (pl. Választások), célszerű magánál hordani. De nem kötelező, csak akkor nem tud részt venni bizonyos országos vagy helyi közösséget formáló akciókban.

A vád: utópia

A tervezett rendszerre könnyen sütheti rá a FELÜLETES szemlélő az utópia jelzőt. A jelzővel elhamarkodottan élők többnyire azok közül kerülnek ki, akik nehezen tudnak már elvonatkoztatni az évtizedek óta fennálló politikai és gazdasági gyakorlatoktól. A másik az, aki valami teljesen más kiindulóoknál fogva tiltakozik, csak ezzel lehet a legjobban uszítani ellene és közben fenntartani a semlegesség látszatát. A harmadik idevágó pont a technológia lebecsülése. Már a dokumentum első verziója írásának pillanatában (2016 nyara) kijelenthetjük, hogy a tech teljességben adott a technológiailag megtámogatott filantróp meritokrácia kivitelezéséhez. Az egyetlen akadály az emberek földhözragadt gondolkodása, az alapvető történelmi ill. politikai fogalmak totális féreértelmezése, illetve a jelenlegi politikai hovatartozásukból fakadó dogmatikus vagy érdekalapú hozzáállás. Igazság szerint ezt érezzük a legnagyobb akadálynak.
A polgári demokrácia az utópia netovábbjának tűnhetett a fedualizmusban, de azt is hangsúlyozni kell, hogy az utópia valójában abszolúte pozitív terminológia. Ez maga az optimális berendezkedés, mely az adott társadalmi és gazdasági keretek elmaradtottsága miatt megvalósíthatatlan. Nem félni kell tőle, hanem abba az irányba kell haladni. Az emberek valójában a disztópiára gondolnak, amiben már napjainkban is élni kényszerülünk.

“A problémáinkat nem tudjuk ugyanazzal a gondolkodással megoldani, amivel létrehoztuk őket.”

– Albert Einstein

Külpolitika

2010 óta óriásit zuhant a magyarok megítélése szerte a világban. Ezt többek között a szánalmas, hozzánemértő, vagdalkozó, kioktató külpolitikának köszönhetjük. Legfontosabb küldetésünk a külpolitikában, hogy helyreállítsuk a stabil országokkal megromlott viszonyt. Az autokráciákkal távolságtartó de nem ellenséges politikát óhajtunk folytatni.
Magyarország továbbra is eleget tesz szövetségi kötelezettségeinek, legyen az az EU vagy a NATO, amennyiben a döntéseik a racionalitás keretein belül maradnak.

Európai Unió

Az MMT az Európai Unióval együttműködve képzeli el a jövőt. Az EU-tól elszakadni nem éppen jó ötlet, miután évek óta a beruházások több, mint 95%-át fedezik. Ez totális elszigetelődést és a világon mindenütt páriának számító autokrata rendszerek irányába kényszerülő, végletekig megalkuvó politikát vonna maga után, amit semmilyen szinten nem támogatunk.

Az, hogy az EU elvárja, mire legyen költve a pénzük, bennünket egyáltalán nem aggaszt, mert mi nem akarunk stadion- és kisvasút-erdőt.

A liberális demokráciával megsépkelt európai szuperállam gondolatát azonban nehezen tudjuk elképzelni, hiszen országokra lebontva is néhány olyan nehézséggel állnak szemben, amit nem sikerült megoldaniuk, sőt inkább növelték annak súlyát. Ilyen pl. a migráció, de a korrupció ellen sem tettek SEMMI lényegeset.

Bevándorlás

Mivel a meritokrata társadalom egyik célja, hogy védje a társadalom integritását és egyensúlyát, a bevándorló csakis abban az esetben vándorolhat be, ha alkalmazkodik az ország bevett szokásaihoz és uralkodó vallásához.

Mindenfajta képzettség nélkül bevándorolni nem lehet!

Dokumentumok nélkül bevándorolni nem lehet!

Az engedélyezett bevándorlók alapérdemszinttel kezdik meg új életüket és ez 1 évig nem növekszik, csak csökkenhet, ha valami helytelent cselekszik. Ez az asszimilációs korszak. A bevándorlók csak akkor vállalhatnak politikai funkciót, ha polgárokká válnak. Ennek minimális átfutási ideje 5 év és nyelvvizsga kell hozzá. Ha a bevándorló nem főbenjáró bűncselekményt követ el, vagyonelkobzást követően mehet az országból “isten hírével”. Főbenjárú bűncselekmény esetén a többi hasonszőrű mellé lesz zárva hosszú távú elmélkedésre.
A konzervatívok gyakorlatilag senkit nem engednének be, hogy “homogén” maradhasson a nemzet, a liberálisok meg mindenkit beengednének korlátozás nélkül. Ahogy az már lenni szokott, egyiket sem tartjuk üdvözítőnek.

Polgárság bizonyítvány pénzen közvetlenül nem vehető, csak közvetett módon csökkenthető a polgársági folyamat, mégpedig ha a letelepedni vágyó külföldi személy magyar közcélokra ajánl fel értékes társadalmi munkákat.

Ha valaki ÖNKÉNT lemond a vallásáról és kereszténnyé vagy ateistává válik, azzal lefelezheti a polgársági folyamatot, viszont a későbbiekben ezzel bármilyen ellentétes cselekedet azonnali, mérlegelés nélküli kitoloncolást von maga után.

A Magyar Meritokrata Társaság a globalisták elképzeléseivel szemben nem támogatja a muszlimok és keresztények nagyszámú, direkt keveredését, mert ez óriási társadalmi feszültségekhez vezet.

Hadsereg

Az irodisták száma jelenleg nagyobb, mint a valóban bevethető katonáké. Ezen változtatni kell. Inkább legyenek kevesebben, de azok hadrafoghatók legyenek és megállják a helyüket egy fegyveres konfliktusban. A jelenlegi rendszert kiszolgáló parancsnoki kar azonnal nyugdíjazásra kerül és fiatalabb, modernebb gondolkodású tisztikar váltja le.

A civilek korábban említett katonai képzése azért fontos, hogy probléma esetén, és itt most nem csupán háborúról van szó, a lakosság hatékonyabban tudjon együttműködni a hadsereggel ill. tudja, hogyan csökkentse a veszteségeket. Problémás helyzetben minden honfitársunkra szükség van.

A hadsereg védelmi és csapásmérő erejét leginkább a dróntechnika fejlesztésében látjuk, mivel lényegesen olcsóbb, mobilisabb és hatékonyabb, mint nagyszámú nehézfegyverzet vagy élőerő mozgatása, irányítása ill. az utóbbiak élelmezése. Másik lényeges elem a kibertechnológia, amellyel egy esetleges ellenség adatforgalmát, kommunikációját lehet megbénítani.
Mindettől függetlenül a meglévő élőerők védelmére, kézifegyverzetére és szállítására nagy hangsúlyt helyezünk. Itt jelentős modernizálásra van szükség.

Határvédelem

Határrendészet

Feladatuk a határ felügyelete, a zöldhatáron érkezők lehetőség szerinti elfogása és táborokba kísérése. Mindezt a lehető leghumánusabb módon kell végezniük, kényszerítő eszközök mellőzésével. Munkájukat a határvédelmi feladatokra specializált drónok is segítik, leginkább a felderítésben, nyomkövetésben és azonosításban, de adott esetben az embercsempészek vagy más illegális elemek drónjainak levadászásában is.

Önkéntes határvédelem

A határrendészeti feladatokat önkéntes alapon is el lehet végezni érdempontokért cserébe. Aki nem képes a szabályokat betartani, az el lesz tiltva ettől a tevékenységtől.

Migráció a zöldhatáron

A migráció olyan szintet ért el az elmúlt időkben, amely meghaladja Európa befogadó képességét, a kialakult ellátórendszereket és az európai emberek türelmét.

Az MMT, habár filantrópnak definiálja magát, a józan ésszel és az ország érdekével nem megy szembe, vagyis nem támogatja a zöldhatáron érkezők nyakló nélküli befogadását. Mindezt azokra a krízishelyzetekre alapozzuk, amelyek Hollandiában, Németországban, Franciaországban vagy éppen Svédországban álltak elő és a liberális média nem nagyon szereti kiteregetni. A mi emberbarátságunk addig terjed, amíg nem élnek vissza vele. Fejjel nem megyünk a falnak.
Akinek nincsenek papírjai és a zöldhatáron érkezik, mérlegelés nélkül ki lesz toloncolva. Az országban nem lehet papírok nélkül flangálni. Ez alól az alábbiak adnak átmeneti felmentést: betegség, fizikai sérülés vagy terhesség. Őket és a papírral rendelkező zöldhatár-átlépőket szerény, de kulturált táborokban gyűjti össze a határrendészet. Nem egy nagyba, hanem több kisebb táborba, amelyek nincsenek közel egymáshoz. A táborokban a nap minden szakában kell lennie legalább egy képzett tolmácsnak.

Ez a fajta tolmácsmunka érdem!

Akiről kiderül, hogy a rendszer kijátszására szándékosan okozott magának sérülést, netán betegséget, az mérlegelés nélkül ki lesz toloncolva. A táborlakók bántalmazása, állati körülmények közötti tartása, provokálása tilos. A karitatív szervezetek vagy magánszemélyek adományozási akcióinak akadályozása szintén tilos. A táborban állandóan működő és tisztántartott vécéknek, mosdóknak, fürdőhelyeknek, orvosi ügyeletnek kell lenni. Az alapélelmezésért a kijelölt magyar társadalmi szervek felelősek.
Azok a táborlakók, akik nem képesek betartani az alap játékszabályokat, azonnal, mérlegelés nélkül ki lesznek toloncolva az országból. A magyar hatóságoknak a lehető leghumánusabban kell eljárni velük, mindaddig, amíg támadás nem éri őket. Aki az ügye intézése alatt bármilyen rendbontást kezdeményez, szintén ki lesz toloncolva. Aki csak át akar haladni, a magyar társadalom pénzén a lehető legrövidebb időn belül el lesz szállítva a célállomáshoz. Ha onnan visszatoloncolják, akkor innen is vissza lesz toloncolva és 3 évre el lesz tiltva a belépés lehetőségétől. Ez a többi toloncoltra is vonatkozik. Az országban csak úgy maradhatnak, ha értenek valamihez és valódi munkát vállalnak. A maradás és munkavállalás mellett döntők egy külön táborban kapnak elhelyezést. Javadalmaztatás ill. munkakörülmények szempontjából nem érheti megkülönböztetés őket a magyar dolgozókkal szemben. A zöldhatárt átlépők alapjövedelmet nem igényelhetnek, kivéve ha polgárrá válnak, de annak elég nagy az átfutása. A migrációs krízishelyzet miatt az országunk érdeke azt kívánja, hogy normális keretek közé tereljük ezt az egész kérdést.

A migránsválság megnyugtató megoldása

A problémát három komoly szemszögből kell megvizsgálni:

 1. A migránsok száma messze meghaladja azt, amit Európa el tud viselni.
 2. A migránsok teljesen eltérő kultúrköre és vallási háttere ekkora mennyiségű embernél nem teszi lehetővé, hogy zavartalanul lehessen integrálni őket és későbbi attrocitások lehetőségét is előrevetíti.
 3. Erdogan, a török elnök, 3 millió migránssal zsarolja az Európai Uniót.

Ez így együtt arra a következtetésre jutattja a bölcsen gondolkodni próbáló embert, hogy sürgősen lépni kell valamit, ami szokatlan, de mégis egyszerre oldja meg a fenti problémákat a lehető legzökkenőmentesebb úton.

Ennek okán az MMT azt javasolja, hogy az EU vásároljon egy legalább 10 millió fő befogadására alkalmas szigetet (vagy akár többet) Görögországtól, és mostantól minden iszlám országból származó menekült ott kerüljön elhelyezésre. Az életkörülményeik kezdeti megteremtését is finanszírozhatja az EU. Ez még mindig olcsóbb, és békésebb, mint a jelenlegi helyzet.

A megoldás egyszerre humánus, más megoldásokhoz képest viszonylag olcsó, megakadályozza a kultúrkörök és vallások összeférhetetlenségét és egyáltalán nem utolsó sorban kifogja a szelet Erdogan zsaroló politikájából. További hozadéka a döntésnek, hogy anyagilag megsegíti Görögországot, illetve az EU-hoz lojális muszlim milliók közössége jöhet létre úgy, hogy nincsenek az EU területén.

Eközben az EU nagyobb szerepet vállalhatna a migránsválság forrásországainak problémáinak megoldásában segélyekkel, diplomáciával, propagandával és bármilyen szóba jöhető humánus eszközzel.

Fegyverviselés

Hétköznapi civilek fegyvert csak megfelelő érdemszinttel viselhetnek és rendszeres képzésen is át kell esniük. Akik nem tesznek eleget ennek a követelménynek, a megszerzett jogukat is elveszítik. Az MMT mindennek tetejébe Dave Grossman alezredes “Juhászkutya koncepcióját” is bele akarja építeni a mindennapi rendfenntartásba, ahol a rendőrség mellett magasan képzett, magas érdemekkel rendelkező, bátor, de anonim civilek kezébe is jogot ad, hogy a társadalom farkasait megfékezzék. Ők a “juhászkutyák”, akik az ország jóravaló, törvénytisztelő, de veszély esetén teljesen leblokkoló, pánikba eső “bárányait” önzetlenül védelmezik. Mert ez az ő belső indíttatásuk, mentálisan, fizikálisan és képesítésben is tökéletesen megfelelnek erre a feladatra. Jellemüknél fogva KÖTELESSÉGÜKNEK érzik, hogy a bajba jutott, sérült vagy támadásnak kitett embertársaikon azonnal segítsenek. Ez az alezredes koncepciójának lényege. A “juhászkutyák” elektronikus azonosítót viselnek, hogy más rendfenntartó erők könnyen meg tudják különböztetni őket a “farkasoktól” egy esetleges akció közepén.

Egy a Nizzaihoz hasonló terrorcselekmény esetén, ha ilyen védelmezők vannak a közelben, az áldozatok száma feltehetőleg drasztikusan csökkenthető lenne.

A rendszer végleges kidolgozását szakemberekre bízzuk.

Terrorelhárítás, társadalombiztonság

A TEK helyére létre lesz hozva egy új tagokból álló csapat, az Országos Biztonsági Alakulat (OBA), melynek tagjai a Belügyminisztériumi delegátus utasítását hajtják végre, feladatuk az esetleges terroristák illetve “különösen veszélyes bűnözők” elleni fellépés, a rendőrséggel és a “juhászkutyákkal” közreműködve. Ők csak speciális esetekben lesznek bevetve, a hétköznapi rendfenntartásban NEM vesznek részt. Ezzel szemben állandóan gyakorolnak, méghozzá a meritokrata közérdek célkitűzéseit szem előtt tartva. A terrorelhárítás mellett mindazok lekapcsolása is feladatuk, akik erőszakkal vagy egyéb aknamunkával próbálják az autokrata állapotokat restaurálni.

Társadalmi kitüntetések

A rendszerváltás után kiadott állami kitüntetések jogosságát az MMT felül fogja vizsgálni és az érdemtelenektől nem lesz rest visszavonni őket. Természetesen a vele együtt járó javadalmazással egyetemben, ha járt hozzá.

A közelmúlt egyik kirívó esete Bayer Zsolté. Ha létezik valaki, aki érdemtelen az ilyen kitüntetésre, akkor az ő.

A későbbiekben a kitüntetések jogosságát a Delegátus határozza meg. A Horthy-korszakra és az Orbán-korszakra jellemző kitüntetésfajták megszűnnek. Az MMT nem tervez saját kitüntetéseket bevezetni.

Szimuláció

Úgy véljük, az általunk kimódolt rendszer a tágabban értelmezett emberiség javát szolgálja, de mint minden magát bölcsnek tartó ember, nem vagyunk dogmatikusan meggyőződve a hibátlanságáról. Ezért terveink szerint egy igen masszív online közösségi szoftvert (MMT Society Simulation Model) szándékozunk fejleszteni, amely segítségével az MMT által előnyben részesített és propagált filantróp-meritokrácia valamennyi működő és tervbe vett társadalmi, valamint gazdasági mechanizmusát “élőben” kipróbálhatják a polgárok és véleményezhetik is. A tapasztalatok a rendszer finomítását szolgálják. A játékos formában megvalósított ingyenes szolgáltatás révén a polgár részleteiben megismerkedhet mindennel és gyakorolhatja például a szavazások menetét, továbbá mivel a világon bárki által kipróbálható, szélesebb körben elterjed, így nagyobb mintavételezést biztosít a rendszer finomítása érdekében és máshol is arra ösztönzi a polgárokat, hogy lépjenek rá a társadalmi fejlődés filantróp meritokrata útjára.

“Ha az ország lakossága elégedett, az autokrácia kialakulása ESÉLYTELEN!”

A meritokratikus demokrácia definíciója

Pénzügyi és hatalmi elit nélkül működő, erőforrás-alapú gazdaságra épülő, közérdeket szolgáló, érdemközpontú társadalom, ahol az érdem nem pénz vagy előjogok szüleménye, hanem szorgalomra és kitartásra alapozott szakértelemből illetve segítőkészségből fakad.

Az eddig megtapasztalt 21. századi magyar történések alapján mindkét fő politikai oldal követői tegyék megfontolás tárgyáva az alábbiakat:

 • Ne nézd automatikusan hülyének a másik oldal tagjait
 • Hallgasd meg az másik oldal mondanivalóját, problémáit, nézeteit
 • Ne nyilvánítsd automatikusan konteónak mindazt, amit a másik oldal mond és minimum bölcsen nézz utána, hogy mit, miért mondanak.
 • Légy kritikus a saját propagandistáiddal is
 • Legyen saját gondolatod, ne csak mindig mások nézeteit ismételgesd
 • Legyen vállalható mondandód, programod a másik oldal számára is
 • Ne akarnok módjára kormányozz csak azért, mert most éppen nálad van a stafétabot
 • Ne palástold a korrupciót, a nepotizmust, a stikliskedést csak azért, mert a sajátjaidat érinti. Ezzel ugyanis a saját hiteledet ásod alá.
 • Gondolj a jövőre, amikor meghozol egy döntést
 • Ne rendelj mindent alá a haszonnak
 • Ne az erő, hanem az érv számítson
 • Ne a lojalitást, hanem a szaktudást helyezd előtérbe
 • Ne az egoizmus, a pártérdek, hanem a közérdek érvényesüljön
 • Ne az erénytelenség, az érdemtelenség, hanem az erényesség és az érdemesség legyen a fő mozgatórugó

A meritokrácia elérésének ezek a legfontosabb alapfeltételei.

Zárszó

Ha tényleg valódi, mélyreható változást akarsz a világban, és mindenek előtt Magyarországon, támogasd a Magyar Meritokrata Társaság törekvéseit és másokat is ismertess meg a nézeteinkkel. Minél többen vagyunk, annál hamarabb eljöhet a Változás. De úgy is fogalmazhatunk: NÉLKÜLED nem fog menni.

PARADIGMAVÁLTÁST A POLITIKÁBA!

Magyar Angol Német Olasz Orosz Spanyol Francia Kínai Lengyel Román
Rovatok....
MMT