MMT

Merytokracja = społeczeństwo zorientowane na zasługi

"Motto: Ta koncepcja nie jest liberalna, nie jest konserwatywna, nie jest lewicowa, nie jest prawicowa. Jest w interesie publicznym!"

Sytuacja wyjściowa: Węgierskie Społeczeństwo Merytokratyczne postawiło sobie za cel podniesienie porządku społecznego rasy ludzkiej na wyższy poziom poprzez celowe tłumienie dążeń autokratycznych (autorytarnych) i eliminację wad demokracji liberalnej (liberalnej w zasadzie, ale naiwnie akceptującej zbyt wiele negatywów w praktyce i stosującej zbyt wiele podwójnych standardów), poprzez zakończenie naprzemiennej kradzieży rządów w maskach prawicy i lewicy. Główną podstawą społeczeństwa merytokratycznego jest ZASŁUGA, w zamian za którą społeczeństwo daje swoim obywatelom dodatkowe prawa dla tych zasłużonych i działa w każdym momencie zgodnie z uzasadnionymi i rozsądnymi potrzebami ludności, która przestrzega norm. Jednocześnie dba o to, by nie było nawet podejrzenia o korupcję.

Czyni to nie tylko dla dobra ludności Węgier, ale dla dobra całej ludności planety Ziemia, mając nadzieję, że więcej ludzi przyjmie zasady MMT i udoskonali środki jego realizacji. Wiemy, że są to ambitne cele, wiemy, że nie zostaną one osiągnięte z dnia na dzień, ale wierzymy, że zdrowy rozsądek zwycięży nad chciwością, żądzą dominacji, egoizmem i przestępczością, które trzymają świat jako zakładnika.

Światowe demokratyczne układy społeczne krwawią z wielu ran i nie można ich już dłużej łatać. Główną przyczyną problemów jest zmowa elit gospodarczych i politycznych, kierujących się interesami materialnymi, ze szkodą dla rzeczywistych interesów ludności, czyli interesu publicznego. Cała sprawa musi zostać postawiona na nowo. Nowoczesny, oparty na technologii, filantropijny system merytokratyczny może zaradzić temu problemowi. Liczymy na wsparcie wszystkich obywateli, z prawa i lewa, zdolnych do kompromisu, myślących odpowiedzialnie i wolnych od żądzy władzy i chciwości. Zasadą przewodnią jest zdroworozsądkowy konsensus. Innymi słowy:

INTERES PUBLICZNY MUSI PRZEWAŻYĆ!

Podstawowe elementy aspiracji politycznych i ekonomicznych zarysowanych w dokumencie wywodzą się z tzw. ruchu Zeitgeist i Projektu Venus.

"Poziom wyżej, Ludzkości!"

Fragment z Wikipedii

Merytokracja to forma społeczeństwa, w której pozycja społeczna jednostki zależy nie od jej pochodzenia społecznego, ale od jej talentu, wiedzy, pracowitości i osiągnięć, czyli krótko mówiąc od jej "zasług".

Zasada merytokracji była znana jeszcze przed naszą erą, ale samo słowo zostało wymyślone na nowo przez Michaela Younga, który wspomniał o merytokracji w swoim eseju z 1958 roku. Według Margaret Thatcher koncepcja merytokracji: aby zdobyć dobre stanowisko, nie liczy się już to, kogo znasz, ale to, co umiesz. Niestety, mimo wszelkich starań, coraz rzadziej tak się dzieje na świecie.

Ważne jest, aby uważnie przeczytać poniższy tekst, w przeciwnym razie bardzo łatwo jest przeoczyć kontekst.

Wyciąg skrócony

Bliska przyszłość

 • Pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich polityków, którzy byli u władzy od 1990 roku, niezależnie od przekonań i przynależności partyjnej. Nie pominiemy również prywatyzacji z lat 90.
 • Konfiskata i publiczne wykorzystanie całego majątku osób uznanych za winne naruszenia poprzedniego punktu oraz wysłanie ich do więzienia na odpowiednio długi okres do namysłu. Procedura ta obejmuje również członków rodziny, a nawet krewnych i przyjaciół, którzy nie są aktywnie zaangażowani w politykę, ale czerpią z niej zyski. Nawet jeśli ktoś ucieknie za granicę, nie może tam żyć w przekonaniu, że uszło mu to na sucho.
 • W uzupełnieniu do poprzedniego punktu chcielibyśmy również, aby jak największa część majątku publicznego, który został uratowany w spółkach offshore, została zwrócona, w związku z czym zostanie powołana odrębna grupa działania.
 • Przywrócenie stanu prawnego z 2010 roku BEZ dawnych polityków. Będzie to państwo przejściowe.
 • Przywrócenie Republiki Węgierskiej
 • Unieważnienie obecnej konstytucji + nowa konstytucja według nowych zasad
 • Powołanie rządu eksperckiego z całkowitym pominięciem byłych polityków. Działalność ekspercka nie powinna być mylona z konsolidacją z astronomicznych kredytów bankowych.
 • Unieważnienie umowy z firmą Paks2
 • Pilna odbudowa systemu opieki zdrowotnej i edukacji publicznej
 • Dążenie do pełnej produkcji energii odnawialnej z uwzględnieniem istniejącej już technologii syntezy jądrowej
 • Przejście do gospodarki opartej na zasobach promowanej przez projekt Venus
 • Rekompensaty dla dłużników walutowych, uruchamiające likwidację pułapki zadłużenia cywilnego
 • Unieważnienie koncesji na sprzedaż wyrobów tytoniowych, rozpisanie nowego przetargu w taki sposób, aby osoby posiadające obecnie sklep tytoniowy NIE mogły w nim uczestniczyć.
 • Unieważnienie licencji na prowadzenie kasyna. Wszystkie formy hazardu podlegają teraz republikańskiemu monopolowi.
 • Początek prawdziwego rozprawienia się z przestępczością, gdy główni przestępcy, politycy przeszłości, zostaną usunięci z obiegu.
 • Stworzenie organizacji filantropijnego społeczeństwa merytokratycznego i jego ciągłe promowanie wśród ludności.
 • Zaprzestanie wypłacania środków pieniężnych
 • Rozpowszechnianie nieoprocentowanego pieniądza lokalnego do rozliczeń na terenie kraju.
 • Wprowadzenie uproszczonego i zracjonalizowanego systemu podatkowego MMT
 • Rozpoczęcie modernizacji, optymalizacji i racjonalizacji gospodarki
 • Stworzenie i przetestowanie oprogramowania symulacyjnego online dla filantropijnego społeczeństwa merytokratycznego, zaplanowanego na kilka lat później, z udziałem obywateli krajowych i zagranicznych

W późniejszych latach

 • Wprowadzenie warunkowego dochodu podstawowego. Będzie to wymagało ekspansji czwartej rewolucji przemysłowej, która wciąż jest w początkowej fazie, oraz konsolidacji wyżej wymienionego medium.
 • Umieszczenie ekspertów na jak największej liczbie stanowisk poprzez jak najszersze rozpowszechnienie tzw. systemu ślepych przesłuchań
 • Wprowadzenie rewolucyjnego, najnowocześniejszego osobistego elektronicznego systemu decyzyjnego (który jest również odpowiedzialny za wybory)
 • Trzeba zacząć stwarzać warunki do demontażu światowego systemu gospodarczego opartego na pieniądzu. Jest to jedno z najtrudniejszych, najbardziej czasochłonnych i najbardziej opornych zadań, jakie istnieją. Niestety, bez tego nie da się osiągnąć żadnych istotnych pozytywnych zmian na świecie. Aby to osiągnąć, należy pilnie porzucić współpracę gospodarczą opartą na zależności i nigdy więcej nie pozwolić jej kwitnąć. Musi to być również zapisane w konstytucji.
 • Konsolidacja sprawiedliwego filantropijnego merytokratycznego systemu społecznego.
 • MMT proponuje również zastosowanie tych teorii w praktyce poprzez idee Jacque Fresco, którego wizja bliższej i dalszej przyszłości, znana jako Projekt Venus, precyzyjnie równoważy ochronę środowiska i efektywność ekonomiczną oraz przewiduje oszczędne, ale wysoce produktywne społeczeństwo dla ogólnego dobrobytu ludności.

"Uznaj fakt, że wszystkie prawdziwe problemy na świecie są spowodowane przez skorumpowanych polityków i miliarderów, którzy są w cahoots z nimi."

A wszystko to z jakich pieniędzy?

Poniższe nagłówki podsumowują to pytanie, które szybko przychodzi wszystkim do głowy:

 • odzyskiwanie skradzionego mienia publicznego (kwota ta jest HORRENDALNA)
 • Zaprzestanie kapitalizmu kumoterskiego i towarzyskiego (kolesiostwa).
 • Odsunięcie od władzy i ukaranie kolesiów i przestępców politycznych
 • Sekularyzacja
 • Nowy, sprawiedliwy, ale efektywny system podatkowy
 • Modernizacja, robotyzacja, racjonalizacja
 • Sprawiedliwsza dystrybucja
 • Uregulowanie sytuacji superbogatych
 • Powstrzymanie inwestycji prestiżowych
 • Minimalizacja rozmiarów aparatu społecznego
 • Motywacja ludzi

"Wybierzcie drogę środka!"

Teza kluczowa

"To nie jest tylko problem Węgier."

Każdy, kto jest przychylny naszym filantropijnym ideom merytokratycznym, powinien przyjąć do wiadomości, że większość poruszanych problemów istnieje nie tylko na Węgrzech, ale w prawie każdym kraju na Ziemi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kraje te nie są w tej samej kondycji ekonomicznej i społecznej, ale naszym celem jest powolne doprowadzenie ludzkości do wspólnego mianownika, bo TYLKO RAZEM MOŻEMY SPRAWDZIĆ WYZWANIA TRZECIEGO WIEKU, KTÓRE SĄ TAK OGROMNE I NIEMOŻLIWE DLA WIELU.

Rządy, można śmiało stwierdzić, nie przedstawiają swoim wyborcom żadnej jasnej wizji przyszłości, praktycznie wiosłują bez celu przed siebie, aż do mgły czasu, a potem jakoś sobie poradzą. Starają się improwizować, aby wybrnąć z pojawiających się problemów. Przed drugą kadencją rzeczywisty, ogłoszony publicznie manifest wyborczy rządu węgierskiego od 2010 r. składał się z jednego zdania: będziemy kontynuować. Jeszcze smutniejsze jest to, że istniało i nadal istnieje zainteresowanie tym tematem. Część z tego wynika z głupoty, część z chęci zysku. Pomimo całej propagandy, gospodarka i morale kraju są zrujnowane, ale dzięki celowo bez końca zniekształconemu systemowi wyborczemu i finansowanym ze środków publicznych mediom, w których zasiadają sługusy, oni nadal "wygrywają".

"Polityk to nie zawód, lecz zorganizowana działalność przestępcza wyspecjalizowana w wyzysku i wykluczaniu innych, powodująca szczególnie wielkie straty finansowe i moralne. Każdy, kto chce się od niej oderwać, jest pozbawiony możliwości obrony, a w każdym razie trzymany z dala od działalności politycznej na naprawdę dużą skalę."

"Poziom wyżej, Ludzkości!"

Pierwszy krok

Przedstawione poniżej zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze nie mogą być wprowadzone jednorazowo. Istnieje szereg warunków, które mogą być spełnione tylko krok po kroku. Pierwszym krokiem jest uzyskanie większości dwóch trzecich głosów w rządzie na obecnych zasadach. W przeciwnym wypadku plany te NIE zostaną zrealizowane, z uwagi na obecne partie, które działają wbrew interesom narodu, a wyłożą własne kieszenie. Drugim krokiem jest przywrócenie sytuacji prawnej, która była daleka od ideału przed przewrotem konstytucyjnym w 2010 roku, ale przynajmniej demokratyczna, CAŁKOWICIE IGNORUJĄC byłych polityków. Oznacza to, że nie chcemy widzieć żadnego członka partii i rządów sprawujących władzę od 1990 roku w kierownictwie lub gdziekolwiek w pobliżu polityki. Ma to na celu przede wszystkim zachowanie pokoju społecznego.

Następnie musimy działać szybko i skutecznie. Musimy powołać rząd złożony z prawdziwych ekspertów, działający nie na podstawie pożyczek bankowych, przywrócić system prawny, przywrócić konstytucyjność, aresztować i postawić przed sądem przestępców z okresu od 2010 roku. Korzystający członkowie rodzin, krewni i przyjaciele nie unikną odpowiedzialności.

Rezygnacja z władzy dla dobra publicznego

Pokojowa transformacja wymaga zatem tymczasowej jednopartyjnej większości parlamentarnej, ponieważ żadna z pozostałych partii nie jest zainteresowana odpowiedzialnością i poprawą życia ludzi. Polityka lewicy i prawicy w ciągu ostatnich dziesięcioleci pokazała to wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Wszyscy ci ludzie byli/jesteśmy zainteresowani własnym wzbogaceniem się. Kradzież publicznych pieniędzy na skalę przemysłową, oczywiście.

Na szczęście twórcy MMT nie są politykami, ale altruistami, filantropami. W granicach zdrowego rozsądku, oczywiście.

My nie chcemy sprawować władzy, my chcemy wykorzystać władzę chwilowo w naszych rękach do ustanowienia sprawiedliwego, konstytucyjnego systemu dla dobra publicznego, wyważonego przez poglądy polityczne. Systemu, którego oczekują wszyscy ludzie zainteresowani pokojem i rozwojem w XXI wieku. Nowy system będzie przebiegał w bardzo starannie kontrolowany sposób, całkowicie wykluczając możliwość powstania autokracji w drodze zamachu konstytucyjnego, działając na rzecz wspólnej sprawy ludzkości, a w szczególności narodu węgierskiego, w oparciu o prawdziwy konsensus. W tym sensie nie oczekujemy od Państwa zmiany poglądów, a jedynie poparcia trójbiegunowej, zawsze zrównoważonej struktury politycznej. Wkrótce wyjaśnimy szczegóły tej kwestii.

Forma społeczeństwa (państwo)

Słowo "państwo" jest przez nas generalnie unikane ze względu na jego bardzo negatywne konotacje. Nową" formą społeczeństwa tego kraju jest Republika. Miejmy nadzieję, że będzie ona trwała.

Pociąganie do odpowiedzialności

Jednym z podstawowych celów Węgierskiego Stowarzyszenia Merytokratycznego jest zapewnienie, by wszystkie osoby zaangażowane w politykę od 1990 roku, niezależnie od przynależności partyjnej czy wyznania, zostały pociągnięte do odpowiedzialności, by nieuczciwie zdobyte bogactwo wróciło do społeczeństwa, a nadużycia były karane z odpowiednią surowością. Uważamy, że potrzebne są bardzo poważne i dalekosiężne działania.

Rekompensata dla kredytobiorców walutowych

Ogromnym problemem na Węgrzech jest masa ludzi uwięzionych w długach i niemogących się z nich wydostać. Prawdopodobnie nie da się ich całkowicie zrekompensować, ale chcemy złagodzić ich problemy poprzez konfiskatę majątku ruchomego i nieruchomego, który został nielegalnie zgromadzony w rękach polityków w ciągu ostatnich lat.

Zostanie powołana specjalna komisja, która zajmie się tym problemem.

Przeciwdziałanie niedoskonałościom ludzkiego zachowania

Należy podkreślić, że społeczeństwo merytokratyczne musi zrobić wszystko, aby zdekonstruować negatywne cechy ludzkie, choć zdajemy sobie sprawę, że są to procesy powolne, trwające często kilka pokoleń. Kluczem jest podniesienie szkolnictwa publicznego i edukacji na wyjątkowo wysoki poziom, uznanie ich za szczególne zasługi, pogłębienie solidarności społecznej, likwidacja nierówności szans oraz odpowiedzialne działanie mediów. Ważną podstawową tezą dzisiejszych partii politycznych jest to, że w społeczeństwie zawsze muszą istnieć antagonizmy, zawsze muszą istnieć współzależne warstwy ludzi, bo inaczej nie ma kogo antagonizować. MUSIMY jak najszybciej zerwać z tą praktyką, aby ludzie sami w końcu dostrzegli, że są manipulowani i kierowani przez kliki polityczne. Zawsze najgłębsze zmiany nie są narzucane innym, ale dokonują się same.

"Dawajcie innym!"
"Ale nie pozwólcie, by cokolwiek wam odebrano".
"Kochaj!"
"Ale nie pozwól, by jej nadużywali!"
"Ufaj!"
"Ale nie bądź naiwny!"
"Słuchaj innych."
"Ale nie pozwól, by twój własny głos został zagłuszony".

Złapani między liberalizmem a konserwatyzmem

W krajach świata, które mają być demokratyczne, ale w rzeczywistości są kontrolowane przez megakorporacje, siły liberalne i konserwatywne walczą ze sobą, aby zobaczyć, kto zbliży się do "koryta" co 4 lata, ale są one również BARDZO zsynchronizowane w swoich metodach i celach wyzysku i władzy. Ponieważ obie zostały zdegradowane do skrajności, a szala jest rzeczywiście zrównoważona, gdy wskazówka znajduje się pośrodku, Merytokraci, poprzez przycięcie dzikich skrzydeł obu tych sił i dodanie własnych metod ukierunkowanych na rozwój, próbują uczynić Planetę Ziemię bardziej przyjaznym, miłym i sprawiedliwym miejscem, gdzie ludzie nie są traktowani jak zwykli niewolnicy płacący podatki, ale jako aktywne, kreatywne i wzbogacające osoby, żyjące i cenione dla dobra społeczności. W zamian chcielibyśmy, aby obywatel, o którym mowa, przestrzegał minimalnego zestawu zasad.

Liberalni Demokraci i Konserwatyści doprowadzili rywalizację do tego stopnia, że teraz widzą w sobie nawzajem wrogów, co nie jest zdrowe dla społeczeństwa. Obaj wiecznie trzymają się swoich poglądów, nie ustępując ani na krok drugiemu i nie słuchając go nawet po to, by rozważyć jego żądania.

Uważają siebie za niepodważalnych i bezkrytycznych, a także całkowicie odrzucają konstruktywną krytykę. Na Węgrzech osiągnęło to w ostatnich czasach szczególnie patologiczny poziom.

Podsumowując, ponieważ zarówno liberalni demokraci, jak i konserwatyści są ultra-dogmatyczni we własnych poglądach, całkowicie odrzucając drugą stronę, wydaje się, że najtrudniej jest odwieść ich od dążenia w kierunku systemu opartego na konsensusie, szeroko akceptowalnego i prawdziwie sprawiedliwego.

"Zejdźcie z wysokiego konia, panie i panowie! Życie, zdrowie, dobrobyt i przyszłość milionów ludzi zależy od was!"

Przestępczość

Wysoki poziom przestępczości jest jednym z najważniejszych problemów, które trzymają świat jako zakładnika. Nie widzimy żadnych oznak jego eliminacji, a raczej mamy wrażenie, że jest on celowo utrwalany, aby politycy mogli skuteczniej łowić ryby na niespokojnych wodach. Wielu polityków jest również bezpośrednio zaangażowanych w przestępczość. Szczególnie na Węgrzech.
MMT uważa jednak, że bardzo duży odsetek przestępstw należy do kategorii tak zwanej "drobnej przestępczości", która jest wynikiem tego, że ludzie nie są w stanie żyć z pensji, musząc oszczędzać każdy cent na koniec miesiąca. Tych, którzy angażują się w życie przestępcze dla przyjemności lub jakiegoś dreszczyku emocji, jest zaledwie kilka procent, co oznacza, że znaczną część tej działalności, która jest bardzo szkodliwa dla społeczeństwa, można wyeliminować poprzez zapewnienie ludziom środków do życia. Warunkowy dochód podstawowy jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu. Więcej na ten temat później.

Korupcja

Korupcja jest szczególnym rodzajem przestępstwa, które znacznie i skuteczniej niż mogłoby się wydawać osłabia społeczeństwo, pogłębiając trudne do wymazania ze zbiorowej świadomości procesy. Z tego powodu korupcja traktowana jest jako poważne przestępstwo.
Lobbing jest legalizacją korupcji w systemach, które uchodzą za demokratyczne. W rzeczywistości jest to nic innego, jak sprawowanie władzy przez potężne ekonomicznie interesy prywatne nad interesami publicznymi, co w obecnej formie jest niedopuszczalne.

Tłumienie ambicji dynastycznych, oligarchicznych i nepotyzmu

Jedną z pożywek dla tendencji autokratycznych jest pojawiające się od czasu do czasu w społeczeństwie formacje władzy oparte na rodzinach, dynastiach, a nawet na kręgach przyjaciół lub towarzyszy, które żerują na słabym segmencie społeczeństwa reprezentującym interesy i gromadzą bogactwo, które następnie wykorzystują do zdobycia coraz silniejszej władzy politycznej i w ten sposób pogrążają całe społeczeństwo w śmiertelnej spirali. Patrz przypadek Węgier od 2010 roku, ale warunki przedtem też nie były całkowicie idealne.
Aby zdusić to w zarodku, zastosowanie będą miały następujące zasady:

 • Tylko 1 członek rodziny może pracować w tej samej firmie lub przedsiębiorstwie publicznym.

 • Dana osoba może piastować tylko jeden urząd publiczny szczebla społecznego (np. minister), ale liczba urzędów publicznych szczebla innego niż społeczny nie może przekroczyć 3 (np. dyrektor muzeum). Ponadto, musi wybrać pomiędzy pierwszą i drugą opcją.

 • Stanowisko na poziomie społeczeństwa nie może być odziedziczone przez członka rodziny, nawet jeśli poziom zasług następcy na to pozwala.

 • Dana osoba może wykonywać tylko 1 zadanie nadzorcze w tym samym czasie.

 • Danej osobie można powierzyć nadzór nad firmą lub instytucją tylko raz w życiu
 • Osoba fizyczna może mieć maksymalnie 5 firm, niezależnie od ich wielkości. (liczba ta może być zwiększona w zależności od punktów za zasługi)
 • Liczba działań firmy nie może przekraczać 10 (liczba ta może być zwiększona o poziom merytoryczny)
 • Jeśli, na przykład, ma zostać podjęta decyzja w sprawie zamówienia publicznego, poziom zasług właściciela firmy będzie brany pod uwagę w przypadku wnioskodawców, a same firmy otrzymają klasyfikację poziomu zasług, co ułatwi podjęcie decyzji.
 • Niektóre strategiczne sektory, instytucje lub przedsiębiorstwa przekraczające określony obrót (co ma miejsce w przypadku naprawdę dużych koncernów międzynarodowych) mogą działać tylko pod ścisłym nadzorem społecznym. Przykładem jest wydobycie surowców, przemysł motoryzacyjny, maszynowy, zbrojeniowy, farmaceutyczny, biotechnologiczny, lotnictwo cywilne i technologie kosmiczne). Patrz dalej.
 • Super-bogaci (o łącznym majątku ponad 10 milionów dolarów) nie mogą brać udziału w żadnych wyborach, finansować stowarzyszeń, osób, korporacji, itp. działających na polu POLITYCZNYM, ani poprzez swoje firmy, ani z własnego majątku, ani pod przykrywką fundacji, w celu obejścia prawa.
 • W momencie, gdy ktoś używa swoich pieniędzy do przekupywania ustawodawców, jego biznes, niezależnie od tego, jak duży, zostaje przejęty przez społeczeństwo i później zapada decyzja, czy kontynuować biznes, czy sprzedać go komuś bardziej zasłużonemu. Nie mówiąc już o konsekwencjach dla policji.
 • W związku z tym, jeśli ktoś próbuje "rozdzielić" swój majątek o wartości ponad 10 milionów dolarów za pomocą sztuczek prawnych, aby obejść prawo ograniczające wpływy polityczne, cały jego majątek zostaje skonfiskowany, a on sam trafia do więzienia.

Rola mediów

Chcielibyśmy popchnąć media nieco w kierunku zapewnienia społeczeństwu, oprócz bardzo ważnej rozrywki, bardzo ważnej informacji i edukacji w sposób ukierunkowany na przyszłość. Nie chodzi oczywiście o to, aby z każdego zrobić fizyka jądrowego, ale o przekazanie użytecznej wiedzy, którą można wykorzystać w codziennym życiu za pomocą informacji i zminimalizowanie gatunków wymyślanych w celu ogłupiania ludzi pod szyldem rozrywki. Ponadto, oczywiście, powinny one promować społeczeństwo merytokratyczne, przeciwstawiając się bezcharakterowości i opresyjnym dążeniom autokratów, w strawnej, ale dającej do myślenia formie. Chcemy ukrócić kult niezasłużonych celebrytów. Chcemy, by na ekranie pojawili się ludzie, których naprawdę warto podziwiać, którzy dają dobry przykład. Nie pozwólmy, aby bezwartościowe, tandetne, demagogiczne gatunki stanowiły większość programów, w przeciwnym razie przyspieszymy upadek i prymitywizację społeczeństwa. Reality TV stoi w obliczu poważnych ograniczeń.

Za wszelką cenę należy unikać idiokracji.

Na mediach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Zauważmy, że powyższe problemy występują w systemach liberalnych i nieliberalnych w dokładnie taki sam sposób.

Planujemy mieć 1 publiczny kanał telewizyjny i radiowy. Media prywatne będą miały zakaz promowania materiałów autokratycznych (media republikańskie oczywiście nie będą tego robić). To samo stanie się z mediami, które próbują utrzymywać się z pieniędzy autokratycznych reżimów. Filmy dokumentalne lub fabularne, które pokazują jakąkolwiek formę autokracji, ale jej nie promują, nie należą do tej kategorii.

Perspektywy technologiczne

Techno-merytokracja?

Ponieważ cenimy technologię i chcemy zrobić z niej dobry użytek w nowej strukturze społecznej, można by ją tak nazwać, ale brzmi to raczej negatywnie dla ludzi. Pozostańmy przy przyjaźniej brzmiącej filantropijnej merytokracji. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i bez naiwności.

Trzeba dostrzec, że struktury polityczne na świecie w dużej mierze działają według reguł wymyślanych od setek lat, albo działających już od jakiegoś czasu, bo czas je ominął. Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że istnieją podstawowe problemy, którymi należy się zająć, jeśli ma być jakakolwiek szansa na pozytywną zmianę. Jednym z najważniejszych jest to, że organizacja społeczeństwa nie nadąża za rozwojem technologii, a gdy tak się dzieje, wykorzystują to oszuści. Przykładem może być manipulacja systemami komputerowymi w systemach wyborczych.

Musimy nadążać za rozwojem technologii i radzić sobie z ich ewentualnymi negatywnymi skutkami. Szczególny nacisk kładziemy na wynalazki ułatwiające codzienne życie, ale także na wszelkiego rodzaju innowacje w ogóle. Będziemy mieć oczy szeroko otwarte na świat i jak najszybciej wprowadzać wynalazki i przedsięwzięcia obiecujące wydajność, tańsze działanie, lepszą organizację, o ile nie będą one szkodziły zdrowiu ludności i nie ograniczą jej praw. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w miarę naszych możliwości zahamować negatywne tendencje we wszystkich dziedzinach. Dotyczy to w szczególności środowiska naturalnego, zdrowia czy stosunków społecznych.

Aby osiągnąć te cele, będziemy utrzymywać jak najściślejszy kontakt ze społeczeństwem, ponieważ postęp jest możliwy tylko wtedy, gdy postrzegamy je jako partnerów, a nie jako dojną krowę, jak to ma miejsce obecnie.

Nieuchronność robotyzacji i automatyzacji

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak zaawansowana jest dziś robotyka. W ciągu kilku lat dziesiątki, a nawet setki tysięcy ludzi staną się bezrobotnymi, ponieważ wiele miejsc pracy zostanie zastąpionych przez tanie, nigdy nie męczące się, minimalnie kosztowne roboty. Ludność i gospodarka muszą być przygotowane na tę epokową zmianę tak szybko, jak to możliwe, w przeciwnym razie spowoduje ona ogromne problemy. Ludzie będą musieli nauczyć się zawodów, które są trudne lub niemożliwe do robotyzacji. MMT w szczególności chce rozpocząć przygotowania do tej ery.

Technologia dronów w służbie obywateli

Ludzie zazwyczaj myślą o dronach jako o wojskowej broni uderzeniowej lub hobbystycznych systemach kamer, ale mogą one być używane w wielu aspektach życia codziennego. MMT chciałoby zobaczyć ogólny, standardowy system dronów cywilnych, w którym drony mogłyby wykonywać nawzajem swoje zadania, lub przynajmniej pomagać sobie nawzajem, oraz latać, startować i lądować w skoordynowany sposób, najlepiej w nocy, tak aby ich obecność mniej przeszkadzała ludziom. Każda dzielnica mieszkaniowa miałaby wydzieloną platformę do lądowania dronów, ale nie wykluczamy umieszczenia ich na dachach lub nawet w oknach budynków mieszkalnych.

Przesyłki kurierskie, pocztowe i paczki. Dzięki nim przesyłki pocztowe, małe paczki, zakupione towary i inne przedmioty docierają do celu szybciej i z mniejszym ryzykiem uszkodzenia.

Koordynacja pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Asystenci dronów mogą w ciągu 1-2 minut dotrzeć do każdego miejsca w mieście (nawet w Budapeszcie w środku największego ruchu ulicznego), niosąc sprzęt ratujący życie lub środki medyczne, i za pośrednictwem dyspozytora mogą przekazać okolicznym mieszkańcom instrukcje, co mają robić do czasu przyjazdu karetki. W miarę rozwoju technologii, drony mogą również same inicjować udzielanie pierwszej pomocy, np. w zakresie podstawowej opieki nad rannymi lub reanimacji.

Śledzenie przestępstw. W wielu zaludnionych miejscowościach stacjonarne drony policyjne, wtapiając się w otoczenie, monitorują przestrzeń publiczną. Ich sztuczna inteligencja jest wyszkolona do rozpoznawania przestępców w akcji i dostarczania organom ścigania istotnych informacji, dopóki nie zostaną złapani lub namierzeni. W tym miejscu można by postawić zarzut, że państwo chce jeszcze skuteczniej monitorować swoich zwykłych obywateli. Co można powiedzieć na to ... jeśli powyższe nie przekonało cię, że celem MMT jest stworzenie spokojnego, żywego społeczeństwa z minimalną przestępczością, dla dobra ludności, to jesteś beznadziejną osobą i rozszczepiaczem włosów. Zobacz listę na końcu dokumentu...

Straż Graniczna. Chcemy wykorzystać technologię dronów w pracy straży granicznej. Pomoże ona śledzić osoby przybywające przez zieloną granicę. Będą mogły mieć oko na kilka osób jednocześnie, a straż graniczna będzie podejmować humanitarne działania.

Zarządzanie uwolnioną siłą roboczą

Merytokratyczne społeczeństwo działa w dobrej wierze i życzliwości wobec wszystkich, o ile ktoś działa w życzliwości wobec merytokratycznego społeczeństwa. Dążymy do wyrównania szans, nie tylko na poziomie słów, ale nie będziemy w dobrych stosunkach z tymi, którzy nadużywają zaufania. Bądź porządnym obywatelem, poprawiaj siebie i innych, a wszystkie bramy mogą się przed tobą otworzyć. To naprawdę nie jest tylko pusty slogan, ponieważ złośliwi i opresyjni beneficjenci minionych reżimów zostaną odsunięci na bok, więc to od Ciebie zależy, czy przejdziesz na wyższy poziom. Nauka jest bezpłatna, więc nie powinna stanowić bariery. Prawdę mówiąc, standardy są wysokie, ale wszystko po to, aby wiedza miała wartość. Rozwijaj siebie, rozwijaj innych, bądź ze swoim dzieckiem, uczyń z niego szczęśliwego i pożytecznego człowieka.
Ci, którzy pracują nie zmienią swojego życia, ci na dochodzie podstawowym będą mieli więcej czasu na cokolwiek, ale nie będą mogli pełnić funkcji publicznych ani głosować z założenia. Ci, którzy pracują, ponieważ ich czas jest bardziej ograniczony, będą mieli pierwszeństwo w kolejkach do wszystkich instytucji publicznych, a parkowanie będzie dla nich lepiej ułatwione.

Cały system opiera się na solidarności, rozwoju wspólnotowym i odsunięciu polityków i super-bogatych, starając się skutecznie nie zostawiać nikogo na marginesie, w przeciwieństwie do naszych "miłych" obecnych polityków. Niemniej jednak trzeba przyznać, że tu i ówdzie trzeba zachować równowagę, w przeciwnym razie szala wagi może niebezpiecznie przechylić się w jedną lub drugą stronę.

Żłobek nie jest obowiązkowy

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe rodzin i ich światopogląd, przedszkole jest obowiązkowe tylko przez określoną liczbę godzin, więc ci, którzy mogą to zrobić, mogą spędzać więcej czasu z dziećmi. Z kolei szkoła podstawowa w pełnym wymiarze godzin jest obowiązkowa, aby dzieci nie wyrosły na aspołeczne, samomotywujące się jednostki, lecz na ludzi zaangażowanych społecznie. Specjaliści już od najmłodszych lat wyszukują talenty i dopasowują je do indywidualnych potrzeb. W przedszkolu wracają grupy wiekowe. Te instytucje są bezpłatne.

Niektórzy mogą zapytać, dlaczego edukacja zbiorowa jest konieczna. Powód jest prosty: ludzkość nie odniesie sukcesu w trzecim tysiącleciu, jeśli jednostki będą działać na własną rękę. Zdrowy rozsądek podpowiada, że musimy myśleć w kategoriach wspólnoty, która pomaga, a przynajmniej nie przeszkadza sobie nawzajem, w przeciwnym razie kraj zostanie beznadziejnie w tyle. Leśne szkoły staną się bardziej powszechne w szkołach, tam gdzie to możliwe, a programy nauczania wspomagane technologią wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) również otrzymają duży impuls.

Niebezpieczeństwa związane z inżynierią genetyczną człowieka

Choć inżynierowie genetyczni twierdzą, że dopiero zarysowują powierzchnię, inżynieria genetyczna osiągnęła już bardzo wysoki poziom. Budzi to wiele obaw, ponieważ bardzo łatwo jest stworzyć genetyczny system kastowy, w którym ci z doskonałymi genami stanowią elitę, a ci ze słabymi genami są upośledzeni, bez szans na przebicie się. Zobacz film "Gattaca".

Musisz uważać na autokratów w ogóle, ponieważ będą oni bezlitośnie wykorzystywać postęp technologiczny do umacniania swojej opresyjnej władzy bez pytania CIEBIE. Możemy Cię zapewnić, że to NIE jest to, czego chcesz dla własnej, dobrze rozumianej korzyści. MMT traktuje wszystkie firmy zajmujące się inżynierią genetyczną priorytetowo, co oznacza, że są one pod stałą obserwacją.

Zagrożenia związane z transhumanizmem

We wszystkich dziedzinach technologia postępuje spektakularnie szybciej niż ludzkie myślenie, więc trudno im nadążyć za tak dużą ilością. Transhumanizm jest zdecydowanie jedną z nich. Podchodzimy do niego dość sceptycznie ze względu na implikacje polityczne.
W Stanach Zjednoczonych istnieje już partia transhumanistyczna, której przywódca jest z pochodzenia Węgrem, i choć do tej pory osiągnęli skromne rezultaty, czas chyba działa na ich korzyść.

W swoim obecnym stanie transhumanizm dąży do maksymalnego przedłużenia ludzkiego życia za pomocą nauk medycznych i inżynierii genetycznej. Jest to godne pochwały, chociaż jego implikacje dla wzrostu populacji nie są zwykle omawiane. Jesteśmy jednak zaniepokojeni perspektywami. Już teraz możliwe jest przechowywanie danych cyfrowych w genach! Można tworzyć sztuczne geny od podstaw! Prognozy technologiczne przewidują, że w ciągu 25-30 lat technologia cyfrowego przechowywania ludzkiej świadomości i przenoszenia jej na klony zostanie w pełni zrealizowana i naprawdę zmieni ludzkie społeczeństwa w sposób fundamentalny, a my nie jesteśmy do końca przekonani, czy w sposób pozytywny. Operacja, o której mowa, nie byłaby sama w sobie tak strasznym problemem, niech żyje wiecznie, tyle że... po pierwsze przez długi czas będzie dostępna tylko dla bogatych, a wyobraźmy sobie czasy, gdy represyjni transludzcy autokraci bezustannie wysysają krew ludu. Uważamy, że żadna rozsądna, odpowiedzialnie myśląca osoba nie chciałaby tego. Jeśli ktokolwiek zaangażowałby się w coś takiego w naszym kraju, zostałby poddany kontroli.

Podział bogactwa


Rażąca nieproporcjonalność obecnego podziału bogactwa

Połowa światowego bogactwa jest w posiadaniu 1% globalnej populacji. Łatwo zauważyć, że jest to jeden z największych problemów na świecie. Dla zobrazowania sytuacji przyjrzyjmy się teoretycznemu stwierdzeniu: gdyby prawie 8 miliardów mieszkańców świata miało równy podział istniejącego bogactwa, każdy miałby przyzwoity dom, samochód i nie brakowałoby mu praktycznie niczego.

Z tej rażącej dysproporcji można wywnioskować, że jeśli będziemy dążyć do wyrównania proporcji, wiele problemów zostanie automatycznie rozwiązanych. Oczywiście, NIE leży to w interesie wielu ludzi, w tym większości polityków. Bardzo nie tak. Oni na tym oparli byt swój i swoich rodzin. I ich krewnych. I rodziny ich krewnych.

Ważne jest, aby zwykli ludzie byli tego świadomi i coś z tym zrobili. Wielu ludzi uważa, że są zbyt mali, by doprowadzić do zmian, co jest prawdą w tym sensie, że sami nie mogą nic zrobić. Z drugiej strony, jeśli się zjednoczą, to praktycznie WSZYSTKO można zrobić, więc wszystko zależy od woli ludzi.

Pozostańmy oczywiście przy ziemi. Być może dla każdego jest oczywiste, że bogactwa nie da się rozdzielić w sposób całkowicie równy, ale nie ma takiej potrzeby. A już na pewno nie na podstawie tego, jak bardzo ktoś jest lojalny wobec jednej partii, co jest typowe dla komunizmu i jego imitacji (i tutaj w kraju, gdybyście nie zauważyli).
Nie powinno to być również miarą tego, kto ma ile pieniędzy. Pieniądze można zarobić poprzez pracę, można je też ukraść innym.

Zasługi, z drugiej strony, są czymś, co przychodzi tylko z pozytywnymi rzeczami. Gdyby, na przykład, była miarą tego, kto dostaje więcej, żylibyśmy w bardziej normalnym świecie.

Konieczne jest, abyśmy jak najszybciej wyszli z czarnych skrzynek, do których wtłacza nas propaganda obu stron.

Wprowadzenie do systemu głosowania

W merytokracji możliwość głosowania nie jest trywialna, nie jest to "prawo" rzucone ci, a potem sprzedane jak worek ziemniaków, jest to związane z pewnego rodzaju licencją. Nie możesz też bez niej prowadzić samochodu, bo byłoby to niebezpieczne i dla ciebie, i dla społeczeństwa. Ograniczenia w interesie publicznym leżą we wspólnym interesie nas wszystkich, i zanim ktoś podniesie na to zbyt wiele brwi, w systemie bezpośredniego głosowania w merytokracji, w przeciwieństwie do demokracji przedstawicielskiej, głos zapewnia prawdziwą, cenną wartość, prawdziwą moc decyzyjną, a zatem wymaga również ogromnej odpowiedzialności. Właśnie z tych powodów nowe ramy są bezwzględnie konieczne. Wkrótce zajmiemy się tym bardziej szczegółowo, pokazując, że jest to jedyny sposób, w jaki zmiana paradygmatu może zadziałać, ale jest to również jedyny sposób, w jaki można osiągnąć prawdziwą reprezentację z niespotykaną dotąd skutecznością.

Warunkowy dochód podstawowy

Każdy obywatel Republiki ma prawo do dochodu podstawowego, który zapewnia godne życie. Warunkiem jest to, że jego zdolność do głosowania jest bardziej ograniczona niż w przypadku pracowników lub podatników.

Jeśli ktoś ubiega się o dochód podstawowy jako bezdomny, musi zobowiązać się do przeniesienia do mieszkania, które zapewnia normalny standard życia zapewniany przez społeczeństwo. Miejmy nadzieję, że umożliwi to jak najszybsze stanięcie na nogi.

Zasadniczo więc osoby o dochodzie podstawowym nie mogą brać udziału w głosowaniach decydujących o losach kraju czy instytucji, ale może to zostać unieważnione przez poziom zasług. Jednym z pierwszych warunków zniesienia ograniczenia jest to, że dana osoba nie może żyć z dochodu podstawowego. Wierzymy, że o przyszłości kraju najlepiej decydują ci, którzy są do tego gotowi i którzy wytwarzają coś wartościowego.

Zdolność do głosowania osób nieubiegających się o dochód podstawowy jest ograniczona przez:

Brak umiejętności czytania i pisania. Ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, NIE MOGĄ głosować, dopóki ten warunek nie zostanie zmieniony. Jest to jedno z absurdalnych "osiągnięć" liberalnej demokracji, że analfabeci mogą głosować w sprawach, które mają wpływ na losy kraju. Jest to niedopuszczalne, a zdrowy rozsądek pozwala łatwo zrozumieć dlaczego.

Poziom zasług. W niektórych kwestiach można głosować tylko z określonym poziomem zasług.
Brak wiedzy specjalistycznej. Tylko osoby posiadające wiedzę specjalistyczną mogą głosować w sprawach dotyczących określonych obszarów wiedzy specjalistycznej.

Jeśli dana osoba pracuje na dodatek do dochodu podstawowego, będzie traktowana tak samo, jak gdyby żyła z dochodu podstawowego. Nie ma tu żadnego przyrostu punktów za zasługi ani możliwości głosowania.

Liberalni demokraci oczywiście instynktownie krzyczą, że nie każdy może głosować domyślnie. Jeśli zrzuci się okulary powierzchownego obserwatora i otworzy szerzej oczy, ten myślący przyszłościowo system w rzeczywistości ogranicza polityków do zdobywania kapitału politycznego i rządzenia łatwo manipulowalnymi masami ludzi. Praktyczna demokracja liberalna pokazuje, że partie HYPOKRYTYCZNE niezmiennie przyjmują i stosują to podejście. Tak, liberałowie też, lewicowcy też. I to bardzo. Chowając się za hasłami praw człowieka.

Co 4 lata, obecni nieszanowani politycy, wkładają całą swoją energię w obiecywanie i kłamanie, jakby nie było jutra, ale kiedy już zostaną przegłosowani, wyborca zapomina o nich następnego dnia. Tyle o systemie posłodzonym wzniosłymi sloganami, który obecnie służy interesom wąskiej, samozwańczej elity mniej niż 5%.

Preferowane przez MMT rozwiązanie jest całkowicie i zachęcająco otwarte dla tych, którzy chcą i mogą dokonywać odpowiedzialnych wyborów, tzn. wyłączając niefortunne efekty tzw. partyjniactwa, jest właśnie przeciwieństwem tego, co niektórzy próbują z niego uczynić. Co więcej, poprzez drastyczne podniesienie jakości systemu edukacji, system ten wyraźnie promuje istnienie tych ludzi w społeczeństwie i ich udział w życiu politycznym kraju, tym samym automatycznie zapobiegając rozprzestrzenianiu się zasad autokratycznych i próbom wysysania środków publicznych.

Zasadniczo jedyna różnica polega na tym, że powinieneś być obywatelem działającym społecznie, ROBIĆ coś, zdobyć prawo do głosowania na swoich współobywateli i własną przyszłość. NIKT CI TEGO NIE ZABRANIA! Naprawdę. W rzeczywistości, zachęcamy Cię do tego.

Dorośnij do tego zadania!

Niektóre bardzo pozytywne korzyści z dochodu podstawowego są takie, że rodziny mają nieporównywalnie więcej czasu na wychowywanie dzieci, samodoskonalenie, utrzymanie zdrowia i tak dalej, co w dłuższej perspektywie przynosi korzyści całemu społeczeństwu i, powoli, ale skutecznie, pomaga wyplenić niepożądane cechy ludzkie.

Bycie super-bogatym to nie zasługa,

...tylko stan bycia. To może być zasługa dla ciebie, ale nie dla interesu publicznego. To nie więcej pieniędzy, które zarabiasz, daje ci większe zasługi, ale wykorzystanie tych pieniędzy dla dobra publicznego. Możesz więc być na przykład superbogaty, ale nie masz absolutnie ŻADNEGO wpływu na decyzje, więc nie jesteś w stanie manipulować światem za pomocą swoich pieniędzy w sposób, w jaki byś chciał. To znaczy, jeśli o to właśnie ci chodzi. W rzeczywistości możesz nawet otrzymać karę zasługi proporcjonalną do twojego super-bogactwa, jeśli nie wykorzystasz swoich pieniędzy na cele publiczne. Jednym z głównych celów filantropijnej merytokracji jest zapewnienie, że nigdy nie powstanie tak zwana klasa rządząca, która wykorzystuje swoje bogactwo do uciskania dużej części populacji i utrudniania jej możliwości dochodzenia swoich interesów. Dlatego też osoby posiadające pewien zasób bogactwa są stale monitorowane przez czujne oko społeczeństwa. Istotne jest, aby ich działania były przejrzyste.

Jeśli chcesz być superbogaty, żyć na wysokim poziomie i tak dalej, możesz to zrobić. Możesz kupić 20 domów i 50 sportowych samochodów i 5 samolotów, to twoja sprawa, jeśli potrafisz je utrzymać i płacić od tego podatki. Ale nie masz wpływu na losy kraju. Im bardziej jesteś super-bogaty, tym mniej możesz.
Gdy tylko chcesz mieć wpływ na zarządzanie społeczeństwem jako super-bogaty, musisz zrezygnować ze znacznej części swojego bogactwa na rzecz społeczeństwa. Poza tym, jeśli używasz swojego bogactwa do demontażu istniejącego pokojowego, sprawiedliwego i humanitarnego systemu, popełniasz przestępstwo ze wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami.

Czy odziedziczyłeś kilka miliardów po swoich rodzicach? Nie ma problemu. Żyj swoim życiem jak uważasz za stosowne. Ale nie masz nic do powiedzenia w polityce, chyba że zstąpisz z chmur i wejdziesz do świata zwykłych ludzi.

Kluczową cechą brytyjskiej Partii Merytokracji jest 100% podatek spadkowy dla miliarderów. Oznacza to, że powyżej pewnej kwoty wszystkie teoretycznie odziedziczone pieniądze i inne bogactwa trafiają do społeczeństwa i są wykorzystywane na cele publiczne. Nasze rozwiązanie jest przejawem dobroczynności podejścia merytokratycznego, bo akceptujemy to, że niektórzy ludzie są motywowani pieniędzmi i działają w branży, w której fruwają duże pieniądze, ale właściciel jest osobą filantropijną, wolną od manii władzy. Cóż, jeśli nadużyjesz dobrej woli merytokratycznego społeczeństwa, cały twój majątek trafi do społeczeństwa, a ty możesz zacząć żyć jak zwykły człowiek. Możecie nawet pójść do więzienia. Przestrzegajmy zasad, które chronią interes publiczny, jeśli można temu zaradzić. Oznacza to, że powyżej pewnej kwoty wszystkie teoretycznie odziedziczone pieniądze i inne bogactwa trafiają do społeczeństwa i są przeznaczane na cele publiczne. Nasze rozwiązanie jest przejawem dobroczynności podejścia merytokratycznego, bo akceptujemy, że niektórzy ludzie są motywowani pieniędzmi i działają w branży, w której fruwają duże pieniądze, ale właściciel jest osobą filantropijną, wolną od manii władzy. Cóż, jeśli nadużyjesz dobrej woli merytokratycznego społeczeństwa, cały twój majątek trafi do społeczeństwa, a ty możesz zacząć żyć jak zwykły człowiek. Możecie nawet pójść do więzienia. Przestrzegajmy zasad, które chronią interes publiczny, jeśli można na to poradzić. Możesz nawet pójść do więzienia. Przestrzegajmy zasad, które chronią interes publiczny, "jeśli można".

System zasług


Zachęty

System społeczny promowany przez MMT stanowi zachętę dla wszystkich praworządnych członków społeczeństwa, którzy nie dążą do dominacji. W ten czy inny sposób. Wiemy, że nie każdy ma takie same cele w życiu, czy takie same sposoby ich osiągnięcia, ale mamy nadzieję, że zdecydowana większość społeczeństwa znajdzie swoją drogę bez poczucia ucisku. Społeczeństwo ponosi odpowiedzialność wobec swoich obywateli, ale ważne jest, aby była ona obustronna, w przeciwnym razie nie będzie działać skutecznie.

Prawa obywatelskie

Wszystko, co zapewnia liberalna demokracja (wolność słowa, zgromadzeń, wolność wyznania, wolność jednostki, równość wobec prawa, wolność myśli, wolność sumienia, wolność seksualna, wolność stylu życia, własność prywatna) z wyjątkiem głosowania, które jest związane z umiejętnością czytania i pisania oraz zasługami, jak wspomniano powyżej. Jeśli ktoś nie umie czytać i/lub pisać, może się tego nauczyć na darmowych kursach oferowanych przez Towarzystwo Merytokratyczne. Poziom zasług może być osiągnięty przez każdego samodzielnie i bez pieniędzy. Towarzystwo daje wszelkie wsparcie i zachętę, aby to zrobić. Osoby o dochodzie podstawowym nie mogą głosować, chociaż ich poziom zasług może być wyższy w niektórych kwestiach, osoby na emeryturach nie mogą zasadniczo głosować, ale zazwyczaj mogą zdobyć wystarczającą ilość zasług poprzez niefizyczną pracę społeczną, aby nadal móc głosować. Jest to uznanie tego, co nazywa się doświadczeniem życiowym.

Niektóre ograniczenia w głosowaniu wprowadza się, aby zapobiec zawłaszczeniu systemu wyborczego do celów politycznych. Ostatnim bardzo dobrym tego przykładem jest Brexit (wyjście Wielkiej Brytanii z UE). Osiągnięcie demokracji stało się z biegiem lat własnym szkieletem w szafie. System wyborczy oparty na zasługach leży w długoterminowym interesie ludności, narodu, a nawet całej planety.

 • Darmowy internet do 10 Mb/s dla WSZYSTKICH.
 • Darmowa miesięczna multiwitamina dla tych, którzy mają podstawowe dochody.
 • Darmowa antykoncepcja dla osób z podstawowym dochodem.

Dwa ostatnie są tak ułożone, że nie są wymienialne na dobra materialne, np. trzeba odwiedzić jakieś miejsce, żeby skorzystać z usługi.

Prawo do śmierci. Oznacza to, że każdemu, kto z powodu nieuleczalnego stanu zdrowia woli szybką śmierć, prawo nie stawia na drodze barier administracyjnych czy ideologicznych. To jest aktywna eutanazja.

Zobowiązania cywilne

Nie ma ich zbyt wiele. Nie popełniaj przestępstw, przestrzegaj ograniczonej liczby zasad (uważaj na łamanie przepisów), a przede wszystkim nie śmieć i nie niszcz środowiska. To właściwie wszystko. Ogólnie rzecz biorąc, traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Poziom zasług w testach?

Znak zapytania nie jest przypadkowy. W przeciwieństwie do niektórych krajów, gdzie istnieją już rozwiązania merytokratyczne, u nas NIE będzie regularnych testów, w których trzeba stale udowadniać, że jest się czegokolwiek wartym. (zwłaszcza, że dość łatwo jest się z tego wywinąć dzięki starej dobrej korupcji). Zamiast tego, będziesz mógł udowadniać swoją wartość poprzez swoje codzienne działania. O wiele trudniej jest wygładzić takie rzeczy.

W wielu miejscach merytokracja jest definiowana jako rządy inteligentnych, ale MMT nie rozwodzi się nad tym. Istnieje wiele ludzkich cech, które same w sobie czynią człowieka wartościowym i użytecznym, nie będąc przy tym szczególnie uzdolnionym czy wybitnie sprytnym. Podchodzimy do tej kwestii w taki sposób, aby społeczeństwo, które ma powstać w niedalekiej przyszłości, a które uważane jest za całkiem idealne, nie było placem zabaw dla jakiejś fetyszystycznej snobistycznej elity testów IQ, ale stabilnym systemem, który z różnych powodów jest akceptowalny dla szerokiego grona ludzi, który w jak najmniejszym stopniu cuchnie korupcją, który oferuje jasną wizję i pewny byt, który stawia na pierwszym miejscu wspólne interesy ludzkości i który funkcjonuje jako pokojowy system społeczny, stanowiąc przykład dla innych krajów na planecie.

Zdobywanie punktów za zasługi

Nie jest to obowiązkowe, ale przydatne, jeśli chcesz głosować w ważnej sprawie lub zajmować stanowisko społeczne, na przykład. Bez niego nie możesz robić żadnej z tych rzeczy. Jest to prawdziwy, obiektywny miernik tego, co zrobiłeś dla społeczeństwa i co ono daje ci w zamian. Jest on rejestrowany elektronicznie, zhakowanie go jest poważnym przestępstwem.

Kilka przykładów, jak zdobywać punkty za zasługi:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Ukończone kursy
 • Szkolenia innych osób
 • Egzamin językowy
 • Rzeczywiste doświadczenie zawodowe
 • Praca społeczna (jest to najczęstsza kategoria)
 • Wyniki sportowe
 • Osiągnięcia artystyczne
 • Osiągnięcia badawcze
 • Innowacje
 • Lokalizacja zagranicznych innowacji
 • Udział w wyborach (kolejna łatwo osiągalna kategoria)
 • Poprawa reputacji kraju
 • Bohaterskie zachowanie w sytuacji kryzysowej
 • Dalszy rozwój merytokratycznego modelu społecznego

Tydzień szkolenia wojskowego

Raz do roku, dla obu płci do 60 roku życia, w warunkach obozowych. Nie jest to test wytrzymałościowy, nie jest to pranie mózgu, ale trening z bronią, pierwsza pomoc, taktyka, przetrwanie, współpraca z wojskiem i siłami porządkowymi i tym podobne. Wiele z tego może być wykorzystane w życiu codziennym. Nie wykonanie tego nie powoduje utraty zasług ani żadnych negatywnych konsekwencji, ale warto wziąć udział. Data może być wybrana przez obywatela.

Przewiduje się np. możliwość zgłaszania się do prac społecznych za pośrednictwem urzędu, gdzie wykonana praca będzie zliczana i obiektywnie oceniana. Jeśli praca będzie wymagała surowców, koszty zawsze pokryje społeczeństwo, ale o tym będzie można się dowiedzieć w momencie naboru wniosków, bo praca będzie z wyprzedzeniem ogłaszana. Jak widzimy dzisiaj, egzekwowanie zmian dotyczących poziomu zasług danej osoby należałoby do obowiązków gminy, ale bardzo możliwe, że moglibyśmy również wykorzystać sztuczną inteligencję.

Utrata punktów za zasługi

W przypadku popełnienia przestępstwa może dojść do znacznej utraty punktów zasługi. W przypadku wykroczenia, oprócz grzywny, jako kara zostanie nałożona redukcja punktów zasługi.

Edukacja

Człowiek inteligentny jest systemem odpornościowym normalnej struktury społecznej przeciwko rozwojowi despotyzmu. Wysoko wykształcone warstwy ludności są największymi wrogami autokratów. Im mądrzejsze jest społeczeństwo, tym trudniej jest je omamić różnego rodzaju retoryką, tym mniej zakorzeniają się idee tych, którzy dążą do autokracji. Można to osiągnąć poprzez podniesienie poziomu edukacji do szczególnie wysokiego poziomu, co jednocześnie przygotuje obywateli do bardziej wykwalifikowanych zawodów, których nie zastąpią, lub zastąpią tylko częściowo, roboty.

Chcemy wprowadzić edukację opartą na zabawie, gdzie nauka nie jest ciężarem, ale radosnym zajęciem.

Oczywiście, jak wiele innych rzeczy, nie jest ona obowiązkowa (z wyjątkiem szkoły podstawowej), ale dzięki wyższemu wykształceniu można zgromadzić o wiele więcej punktów za zasługi, co może dać większy prestiż i większe prawa do urzędów publicznych. Szkoły są prowadzone przez władze lokalne i mogą być również prowadzone przez szkoły prywatne. Kościoły nie mogą prowadzić szkół finansowanych ze środków publicznych, a istniejące szkoły są przekazywane gminom. Powinno to być zapisane w konstytucji.
Edukacja finansowana przez społeczeństwo jest bezpłatna na wszystkich poziomach, ale wymagania są znacznie podwyższone.

Podręczniki

Drukowanie i wznawianie podręczników kosztuje dużo pieniędzy, a informacje w nich zawarte często nie są wystarczająco aktualne, a nawet zawierają błędy. Drewno używane do produkcji papieru również lepiej pozostawić w lesie. W duchu modernizacji wszyscy uczniowie otrzymują tablet, na którym wszystkie istniejące materiały szkolne są dostępne bezpośrednio przez Internet. Jest to nie tylko o wiele tańsze, ale również informacje są aktualne, a dzieci nie noszą ze sobą ogromnego tornistra, dzięki czemu ich kręgosłupy pozostają zdrowe.

Nauczanie przydatnych rzeczy

Pruski system edukacji zostanie wyrzucony do kosza. To była bezsensowna strata czasu już kilkadziesiąt lat temu. Nauczanie zapewni zasób wiedzy, którą każdy, gdziekolwiek będzie mógł wykorzystać, wśród wielu innych rzeczy, umiejętności finansowych, organizacyjnych, komputerowych, plus kwestia utrzymania rodziny, a także nauczanie wszystkiego w taki sposób, aby uczeń widział, jaki ma cel w życiu. To jest sposób na uświadamianie pewnych tematów. Nauka pisania odręcznego nie zniknie. Nauczanie tradycyjnych nauk humanistycznych będzie unikało powierzchownej masy danych i dat, a zamiast tego skupi się na kontekście historycznym, politycznym, ekonomicznym, filozoficznym i artystycznym w łatwo zrozumiałej formie. Prawdziwe przedmioty będą uczyć podstawowej wiedzy, bo tylko taka jest potrzebna przeciętnemu człowiekowi. Jednak...

Wybieranie talentów

...szkoły będą przywiązywać dużą wagę do selekcji dzieci zainteresowanych pewnymi dziedzinami nauki i zapewnienia im wyższego, bardziej ukierunkowanego kształcenia w określonych grupach, a także do promowania dyscyplin naukowych bez prób narzucania ich wszystkim.

Uczenie się i kształcenie innych jest zasługą.

"Twoje dzieci nie powinny być chronione przed trudnościami życiowymi, ale upoważnione do ich pokonywania."

Szkolenia językowe

Chociaż technologia sprawiła, że bariery językowe stały się mniejszym problemem niż jeszcze dziesięć lat temu, nadal uważamy, że znajomość języków obcych jest przydatna. Chcielibyśmy, aby więcej szkół (lub klas) uczyło języków obcych i rozszerzyło tę praktykę na szkoły podstawowe, a nawet przedszkola.

Zachowanie języka

Nasz plan to biuro, do którego można wysłać dowolny znak, dowolny baner, który chcemy zaprojektować, a profesjonaliści z biura odeślą poprawną wersję. W ten sposób chcemy zmniejszyć liczbę rażących błędów w przestrzeni publicznej i pośrednio nauczyć społeczeństwo ortografii. Usługa jest bezpłatna.

Wysiłek na rzecz ochrony języka jest przejawem zasługi.

Badania prehistoryczne

Historia, zwłaszcza starożytna, jest pełna niejasności, które polityczne mocarstwa przekręcają i obracają tak, by odpowiadały ich chwilowym interesom. Chcielibyśmy zobaczyć instytucję prawdziwych ekspertów, wolnych od ideologii, którzy zajmą się tym tematem oficjalnie i skutecznie.

Wiara/Religia/Kościół

Ważne jest, aby wyjaśnić pojęcia wiary, religii i kościoła. Wiara jest przejawem światopoglądu jednostki, który można odnieść do istoty nadprzyrodzonej, religia jest zorganizowaną działalnością wykorzystującą wiarę jednostek ludzkich, a kościół jest politycznym i często komercyjnym przedsięwzięciem, często podniesionym do rangi państwa, które czerpie zyski z religii. Jednym z głównych punktów programu MMT jest pozbawienie WSZYSTKICH kościołów wsparcia społecznego i oczekiwanie od nich samowystarczalności. To ma moratorium jednego roku po zasada wchodzi w życie, co oznacza, że mają jeden rok, aby zabezpieczyć swoje pokrycie finansowe. Kończymy z praktyką ideologicznie opartej organizacji finansowanej przez społeczeństwo.

Kościoły będą podlegać jurysdykcji gminy. Zabronione jest teraz prowadzenie agitacji politycznej w kościołach. Jeśli tak się stanie, ksiądz, którego to dotyczy, zostanie zawieszony.

Merytokratyczne wartości proludzkie promują pogląd, że ludzie powinni ufać we własne zdolności, wiedzę, wytrwałość i wszechogarniającą, konstruktywną siłę ludzkich wspólnot.

Produkcja energii

Jednym z najważniejszych technologicznych fundamentów współczesnej filantropijnej merytokracji jest to, że społeczeństwu nie powinno brakować energii, a nawet powinno być w stanie sprzedać jej nadwyżkę, a także nie powinno szantażować swoich obywateli energią (również). Podstawowym sposobem osiągnięcia tego celu jest jak najszybsze przestawienie CAŁEGO systemu energetycznego na energię odnawialną, a przy tym stanowcze zignorowanie WSZYSTKICH utylitarnych interesów prywatnych. Filantropijne społeczeństwo merytokratyczne podejmuje ogromne wysiłki, aby domy ludzi były zasilane energią odnawialną i kładzie duży nacisk na rozwój technologii, która to umożliwi. Wycofamy się z produkcji energii jądrowej tak szybko jak to możliwe i skoncentrujemy cały nasz potencjał naukowy na wydajnym i tanim rozwoju i wykorzystaniu energii termojądrowej. Chcemy zwiększyć wykorzystanie paneli słonecznych do poziomu, w którym nawet nawierzchnie dróg będą mogły produkować energię słoneczną. Już dziś istnieją ku temu warunki techniczne.

Kolejną zaletą lokalnej produkcji energii jest to, że nie ma przeciwko czemu przeprowadzać ataków terrorystycznych, więc nie dochodzi do załamania sieci energetycznej, co mogłoby bardzo łatwo sparaliżować kraj. Kolejną wielką zaletą jest to, że nie tworzy to monopolu dla żadnej firmy produkującej energię.

Transport cywilny

Promowanie samochodów elektrycznych

Samochody elektryczne muszą stać się przystępne cenowo, a infrastruktura musi zostać pilnie wzmocniona. Importowane z Węgier samochody należy jak najszybciej przestawić na samochody elektryczne.

Ułatwienie tego procesu może przynieść wiele korzyści!
Wszystkie pojazdy transportu publicznego i taksówki muszą być ZMUSZONE do elektryfikacji, a transport napędzany energią elektryczną musi być na nich reklamowany.

W miarę jak pojazdy elektryczne zyskują na popularności, powoli, ale systematycznie wycofujemy pojazdy napędzane paliwami kopalnymi. W tym procesie jedynie interes publiczny przeważa nad jakimkolwiek interesem prywatnym. Nie oznacza to, że zobowiązujemy obywateli do ich wymiany, ale że producentom nie wolno już sprzedawać nowych samochodów tego typu.

Celem jest przejście na samokierujące się samochody, ale nie w szybkim tempie, natomiast chcemy, aby drogowy transport towarowy stał się samokierujący się tak szybko, jak to możliwe.
Motocykle z silnikami spalinowymi, które są obecnie przestarzałe, mogą pozostawać na drogach dłużej niż samochody.

Kodeks transportowy zostanie zmodernizowany i dostosowany do trzeciego tysiąclecia. Jest to niezbędne, ponieważ wkraczamy w erę pojazdów samojezdnych.

Publiczna opieka zdrowotna

Tak zwany biznes zdrowotny urósł w świecie do alarmujących rozmiarów, wpływając na społeczeństwo aż po szczebel rządowy i hamując zarówno rozwój, jak i tworzenie zdrowych populacji. Wszystko zostało podporządkowane pieniądzom i horrendalne sumy kapitału są odbierane ludziom, którzy, co całkiem zrozumiałe, chcą pozostać zdrowi.
Szczęście jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Zdrowie jest bardzo ważnym czynnikiem szczęścia. Ważnym celem MMT jest sprawienie, aby populacja była naprawdę zdrowsza. Aby to osiągnąć, kładziemy duży nacisk na ZAPOBIEGANIE chorobom. Postęp techniczny ludzkości osiągnął etap, w którym ocena stanu zdrowia może być zautomatyzowana. Jest to konieczne nie tylko dla sprawnego administrowania, ale także dla uniknięcia nadużyć. Ponadto wskazane jest uczęszczanie na coroczne badania kontrolne, podczas których możemy zorientować się we własnym stanie zdrowia, a niezastąpiony sztuczny asystent może podnieść nas na wyższy poziom zasług, jeśli uzna nasz stan zdrowia za zadowalający. Palenie tytoniu, alkohol, narkotyki i otyłość stanowią przeszkodę. Badanie jest bezpłatne.

Pracownicy służby zdrowia mogą liczyć na wyższe niż dotychczas wynagrodzenie, a ich praca będzie miała większe znaczenie w ocenie zasług.

Ścigane będzie również dawanie i przyjmowanie gratyfikacji.

"Zapobieganie jest tańsze niż leczenie!"

Przerwanie ciąży

MMT nie zachęca nikogo do aborcji ani nie stawia na drodze przeszkód administracyjnych, ideologicznych czy jakichkolwiek innych. Kobiety same decydują o wszystkich podobnych sprawach dotyczących ich "ciał" (np. o sztucznej sterylizacji). Nie potrzebują niczyjej zgody ustnej ani pisemnej, nie muszą stawać przed komisją, ale wskazane jest, aby szczegóły omówić ze specjalistą.

Wsparcie rodziny

Każdy obywatel ma prawo do posiadania dzieci, ale społeczeństwo będzie wspierać finansowo rodzinę tylko wtedy, gdy rodzic lub rodzice będą mieli na to środki i będą zaangażowani w prawdziwą, tworzącą wartość pracę. Jednocześnie chcielibyśmy, aby z posiadaniem dzieci wiązało się poczucie odpowiedzialności. Ci, którzy nie są w stanie utrzymać swoich dzieci, mogą łatwo doprowadzić zarówno siebie, jak i swoje potomstwo do życia w przestępstwie, co może mieć poważne konsekwencje, więc proszę, użyjcie głowy, zanim staniecie się nierozważni. Społeczeństwo zapewnia darmową antykoncepcję wszystkim potrzebującym, którzy mają dochód podstawowy.
Ponieważ praca z wartością dodaną jest zasługą, pracownicy, którzy nie ubiegają się o dochód podstawowy, mogą łatwiej uzyskać pomoc społeczną.

Bezrobocie

Dzięki zapewnieniu dochodu podstawowego w idealnym społeczeństwie merytokratycznym nie ma bezrobocia. Każdy, kto nie pracuje lub nie jest oficjalnie przez nikogo wspierany i nie ubiega się o dochód podstawowy, domyślnie zakłada, że utrzymuje się z przestępstwa, i będzie odpowiednio traktowany.

Jeśli chodzi o głosowanie, każdy, kto jest zależny, będzie traktowany tak samo, jakby otrzymywał dochód podstawowy.

Subwencja socjalna

Podstawowym celem dotacji socjalnych jest pomoc bliźnim w przejściowych trudnościach, bo na tym właśnie polega solidarność. Kiedy jednak pomoc ta trwa przez dziesiątki lat, coś jest bardzo nie tak. Nie rozwiązuje ona żadnych problemów, a wręcz w większości przypadków pogłębia problemy, które spowodowały konieczność udzielenia pomocy, a nawet może prowadzić do nowych, nieprzewidzianych problemów. Udzielanie pomocy dużym grupom ludności, a tym samym całkowite i beznadziejne zniekształcanie światopoglądu całych pokoleń, ich stosunku do pracy, do wynagrodzenia za pracę i ogólnie do społeczeństwa jako całości, nie leży w żadnym interesie publicznym.
Obecna forma dotacji jest działaniem przynoszącym efekt przeciwny do zamierzonego, zrodzonym z poważnego przymusu politycznego. Mówiąc dokładniej, jest to narzędzie służące do ustanowienia długotrwałej zależności i kupowania głosów. Jest to typowe myślenie polityków, typowe dla przedstawicieli obu stron.

Zamiast dotacji potrzebne jest rzeczywiste i wszechstronne nadrabianie zaległości oraz wyrównywanie szans, z wykluczeniem dyskryminacji.

"Głodnym nie należy dawać ryby, bo ona napełni ich brzuchy tylko na jeden dzień, ale sieć, dzięki której będą mogli się wyżywić do końca życia".

Bezdomność

Jednym z priorytetów MMT jest jak najszybsze wyeliminowanie bezdomności poprzez renowację nieużywanych kompleksów budynków oraz reintegracja społeczna osób bezdomnych poprzez zapewnienie im podstawowego dochodu.

Pomaganie bezdomnym jest zasługą i miejmy nadzieję, że wkrótce położy kres tej smutnej kategorii.

Równouprawnienie kobiet

Kobiety są we wszystkim w pełni równe mężczyznom. Muszą być wszędzie tak samo wynagradzane jak mężczyźni za tę samą pracę. Męski szowinizm jest działaniem nie do przyjęcia. Kobiety nie mają pierwszeństwa w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i prawnych, obowiązują je tylko zdroworozsądkowe prawa.

Równouprawnienie mężczyzn

Mężczyźni są we wszystkim w pełni równi z kobietami. Feminizm nie jest działalnością tolerowaną. Mężczyźni nie mają pierwszeństwa w rozwiązywaniu problemów rodzinnych czy prawnych, obowiązują tylko zdroworozsądkowe prawa.

Dzieci

Znęcanie się nad dziećmi jest praktyką prześladowaną. Podobnie jest z pracą dzieci. Czy liberalne demokracje uniemożliwiły międzynarodowym gigantom obniżanie kosztów poprzez zatrudnianie dzieci na Dalekim Wschodzie? Nie. Pasuje to do ich światopoglądu. Nie pasuje do naszego, więc jest to praktyka przestępcza.

MMT kładzie większy nacisk na opiekę społeczną nad dziećmi, aby czuły się pełnoprawnymi obywatelami i pomagały integrować się w codziennym życiu.

Pedofilia jest zbrodnią, której nie można relatywizować na żadnej podstawie.

Ochrona dzieci jest aktem zasługi.

Seniorzy

Osoby starsze są zazwyczaj traktowane przez rządy jako cenne, dopóki mają prawo głosu, a potem są ignorowane przez 4 lata. My chcemy traktować ich jak szanowanych obywateli. Dlatego chcemy stworzyć ośrodki, w których osoby starsze będą mogły bawić się ze swoimi rówieśnikami, a nawet szkolić się do życia we współczesnym świecie lub znaleźć partnera na resztę życia. Mogą też pomóc im poradzić sobie z samotnością, na którą niektórzy z nich cierpią. Ośrodki te udzielają także informacji i wskazówek na temat zainteresowań osób starszych oraz zajmują się ich problemami zdrowotnymi.

Pomaganie osobom starszym jest zasługą.

Osoby niepełnosprawne

Od tej pory żaden nowy budynek publiczny nie będzie mógł powstać bez zapewnienia swobodnego dostępu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Osoby niepełnosprawne nie powinny być dyskryminowane tylko z powodu swojej niepełnosprawności, np. przy poszukiwaniu pracy.

Związki osób tej samej płci

Zejdźmy z tego tematu. Każdy, kto ukończył 18 lat, kocha, kogo chce, żyje z kim chce. Pary tej samej płci mogą adoptować dziecko, jeśli oboje mają odpowiednie zasługi, by to zrobić.

Emerytura

Emerytura jest równa dochodowi podstawowemu w danym momencie. Różni się od dochodu podstawowego tym, że emeryci mogą głosować w sprawach zastrzeżonych dla zwykłych osób uzyskujących dochód podstawowy do 80 roku życia w uznaniu ich doświadczenia życiowego, pod warunkiem że zdobyli odpowiedni poziom zasług dzięki pracy społecznej, zwykle o charakterze niefizycznym. Zniesiona zostanie wyższa emerytura, więc wszyscy uprawnieni będą otrzymywać taką samą emeryturę. Nie ma żadnych przywilejów. System został wprowadzony w celu uniknięcia anomalii wyborczych, które są niestety tak charakterystyczne dla demokracji. Osobom, które są świadomymi politycznie obywatelami w podeszłym wieku, stosunkowo łatwo jest zdobyć punkty za zasługi niezbędne do głosowania, ale chcemy uniknąć sytuacji, w której duża masa ludzi może łatwo i szybko ulec wpływom wszelkiego rodzaju manipulacji medialnych, co całkowicie wypacza wynik głosowania.

Osoby starsze, które mają stały dochód lub zgromadzony majątek powyżej pewnego poziomu (wartość tę ustalają eksperci), nie mają prawa do emerytury.

Rodzina

Pozwalamy każdemu żyć w rodzinie, którą uważa za najlepszą dla siebie. Oczywiście z poszanowaniem prawa. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na jego wyobrażenie o rodzinie. Nie propagujemy małżeństwa, nie faworyzujemy go w żadnej formie, nie stawiamy go w niekorzystnej sytuacji społecznej. Postrzegamy je jako starą tradycję, nic więcej, nic mniej. Ale jeśli ktoś chce żyć w małżeństwie, powinien być zadowolony z jednego męża i jednej żony, niezależnie od ich płci.

Wabienie emigrantów z powrotem

Jedną z największych zbrodni rządu Orbána jest to, że wypędził ponad milion zdolnych do pracy obywateli Węgier, ponieważ nie potrafili znaleźć swojego miejsca w coraz większym ucisku. Większość z nich nie planuje powrotu do domu, ale my próbujemy dokonać niemożliwego. Merytokratyczne społeczeństwo potrzebuje naszych rodaków, którzy znają się na swoim fachu. Celem są przyjazne do życia, kochane Węgry, z których każdy może być dumny.

Kwestia narkotyków

"Od dziesięcioleci prowadzimy wojnę z narkotykami i przegraliśmy ją" - powiedział niedawno jeden z amerykańskich policjantów. Niestety, ma on rację. Całkowita prohibicja rodzi bunt, opór i służy jedynie napędzaniu karteli narkotykowych. Skutecznie utrzymuje przy życiu najtwardsze jądro przestępców. O wiele skuteczniejszym sposobem jest legalizacja i ścisła kontrola. W ten sposób nie tylko ogranicza się używanie narkotyków, ale także ich przemyt. Tak jak to się stało w praktyce w niektórych stanach USA. Należy dodać, że - podobnie jak w przypadku wszystkich problemów ze zdrowiem psychicznym - należy zmienić przygnębiający czynnik, w tym przypadku beznadziejne, depresyjne życie, na bardziej radosny kierunek. Bardzo dobrym praktycznym tego przykładem jest Islandia.

Palenie

W celu ochrony zdrowia ludzi palenie jest obecnie zabronione również w miejscach publicznych, tzn. tylko w domach lub poza osiedlami, ale należy uważać, aby nie przeszkadzać innym. Wyroby tytoniowe będą podlegały dodatkowej opłacie karnej. Okres karencji zakazu wynosi 1 miesiąc. Nawiasem mówiąc, palenie tytoniu i oczywiście spożywanie alkoholu ma ten sam powód, co zażywanie narkotyków, dlatego problem ten należy rozwiązać w ten sam sposób.

Pozytywna dyskryminacja?

Nie będzie czegoś takiego. Każdy zaczyna na równych prawach. Niech Twoje zdolności i siła woli decydują o tym, co dostaniesz. Jeśli nie potrafisz czegoś zrobić, nie rób tego. To dotyczy wszystkiego. Musi być coś, w czym jesteś bardzo dobry, i na tym się rozwijaj. Jedną z głównych wad liberalizmu jest to, że ideologicznie uprzywilejowuje przeciętność, a jedną z głównych wad konserwatyzmu jest to, że również ideologicznie stawia niektórych ludzi w niekorzystnej sytuacji. Celem społeczeństwa merytokratycznego jest zmniejszenie liczby naturalnych i sztucznych wad w miarę rozwoju społeczeństwa, właśnie dzięki pozytywnym skutkom sposobu funkcjonowania społeczeństwa.

Negatywna dyskryminacja?

Absolutnie nie ma czegoś takiego. Jest to wymysł konserwatystów, którzy wierzą, że niektórzy ludzie rodzą się uprzywilejowani i zasługują na pewne rzeczy. Zazwyczaj myślą o sobie. Z pogardą patrzą na pewne grupy społeczne, opierając się na licznych uprzedzeniach. Taka postawa jest często kojarzona z rasizmem, którego społeczeństwo merytokratyczne nie kultywuje. Jest jeden miernik: własne zasługi.

"Ważną zasadą jest to, że każde dziecko powinno mieć równy start na wyboistej drodze życia."

Motywacja obywateli

Bezwarunkowy dochód podstawowy powoduje powstawanie niezmotywowanych mas ludzi, co na dłuższą metę nie jest zdrowe dla społeczeństwa. Ten brak motywacji przejawia się w wielu aspektach chęci do życia, skłonności do depresji i przestępczości. Jest to obustronnie korzystna umowa między społeczeństwem a obywatelem.

Zarzut: system kastowy

Niektórzy mogą twierdzić, że merytokracja jest rodzajem systemu kastowego, który zaszufladkowuje ludzi. Oskarżyciele ci wspaniałomyślnie pomijają fakt, że kasty przyznają ludziom prawa wynikające z urodzenia bez żadnych rzeczywistych zasług, co oczywiście wielokrotnie zwiększa nierówności, zarówno pod względem bogactwa, jak i statusu społecznego. Stoi to w jawnej sprzeczności z podstawami merytokracji, gdzie wpływ pieniędzy na politykę jest mocno ograniczony, a jednostki są "nagradzane" na podstawie ich własnych zasług. Należy zatem zauważyć, że merytokracja w ujęciu MMT nie karze za brak czegoś, ale nagradza za obecność czegoś.

Ten zarzut jest daremny.

Środowisko, ochrona przyrody

MMT przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego, ponieważ dzierżawimy je od naszych wnuków. Ochrona środowiska leży wyłącznie w interesie publicznym, a interesy prywatne są pod każdym względem drugorzędne. Osoby zanieczyszczające środowisko, nielegalne wysypiska śmieci, będą skutecznie i surowo karane przez prawo. Planujemy także ograniczyć powiększanie obszarów zamieszkałych; zamiast tego będzie można powiększać je w górę lub w dół. W każdym przypadku chcemy, aby garaże były umieszczane pod ziemią.

Zgodnie z duchem robotyzacji chcemy, aby na ulicach i placach pojawiły się roboty zbierające śmieci. Będą one pracować przez całą dobę, oczyszczając ulice z brudu, śmieci, psich odchodów i dostarczając informacji wizualnych, które pomogą władzom w walce z osobami zaśmiecającymi ulice.

Ochrona środowiska i przyrody to zasługa!

Dobrowolne sadzenie drzew jest również zasługą, do której społeczeństwo dostarcza surowca.

Dobrostan zwierząt

Torturowanie zwierząt jest traktowane dokładnie tak samo, jak torturowanie ludzi. Hodowla zwierząt to odpowiedzialne zajęcie.

Polowanie na zwierzęta w celach sportowych jest zabronione! Osoby, które nie mogą żyć bez polowań, mogą uczestniczyć w corocznych trzebieżach zwierzyny organizowanych przez organizacje zarządzające zwierzyną.

Ochrona zwierząt jest zasługą! Zwłaszcza zwierząt uznanych za zagrożone wyginięciem! Niszczenie zwierząt zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem.

"Partie polityczne"

Przewidujemy koniec klasycznego systemu partyjnego, tak zwanej demokracji partyjnej. Nie w taki sposób, jak wyobrażają to sobie bolszewicy, gdzie są sami, a inni są ignorowani, ale w bardziej wyrafinowany sposób.

Decyzje dotyczące kraju muszą być podejmowane nie według linii partyjnych, ale według wyższych interesów i z pomocą świadomej politycznie części społeczeństwa. Dziesiątki lat, a nawet wieki, zakorzenionej polityki partyjnej, która nie leży w interesie publicznym, pokazały całą swoją przewrotność i negatywny wpływ na społeczeństwo. Węgry są szczególnie dobrym przykładem tego, jak cały naród został podporządkowany brzydkim partyjnym bitwom politycznym.

Stan technologii pozwala wreszcie obywatelom decydować o własnej przyszłości w możliwie najbardziej elastyczny sposób, bez łatwego ulegania wpływom wszelkiego rodzaju kliki. Głos ludu jest wreszcie naprawdę brany pod uwagę w rządzeniu krajem. Każde naciśnięcie przycisku jest referendum. Bez żadnej przesady.

Na świecie rozwinął się system, w którym dwa monolityczne bloki zawsze ze sobą konkurują. Lewica i prawica, demokrata i republikanin, liberał i konserwatysta, by wymienić tylko kilka przykładów. Wszyscy znają tę sytuację, ale jest ona niezwykle podatna na manipulację. Jest powód, dla którego nikt tego nie dotyka, to dobrze służy partokracji. Rozwiązaniem są trzy bieguny. Zmniejsza to możliwość manipulacji i możliwość polityki władzy, huśtawki w przód i w tył co 4 lata.

Zamiast partii można zrzeszać się w trzech z góry określonych narodowych środowiskach politycznych. Nazywane są one "w dość ludowy sposób" Lewicą (czerwony), Prawicą (niebieski) i Centrum (zielony). Przyłączenie się do koła politycznego jest w istocie odpowiedzialną decyzją ze strony obywatela uprawnionego do głosowania. Jest ona rejestrowana i niełatwo ją zmienić. Nie ma liderów partyjnych, ustawia się w szeregu za poglądami politycznymi i bierze za nie odpowiedzialność. Oczywiście, nie jest to obowiązkowe. W tym systemie nie ma praktycznie nic obowiązkowego poza tym, żeby nie popełniać przestępstw i nie zanieczyszczać swojego środowiska!

Jeśli chcesz przejść do innego kręgu, nie możesz brać udziału w żadnym głosowaniu przez 1 rok, ale możesz anulować zmianę w dowolnym momencie w trakcie procesu i wszystko pozostanie bez zmian, ale jeśli chcesz zacząć od nowa, jest okres oczekiwania 1 rok.

Do każdego Koła można dołączyć tylko poprzez osiągnięcie określonego poziomu Zasług lub wieku. Umiejętność czytania i pisania jest podstawowym wymogiem. Członkostwo w Kołach jest centralnie rejestrowane w celu uniknięcia oszustw. Jakiekolwiek manipulowanie nimi jest poważnym wykroczeniem, choć miejmy nadzieję, że bardzo uciążliwym, gdyż każdy uprawniony wyborca musi być poszukiwany indywidualnie lub, jeśli ma miejsce masowa próba wpłynięcia na nich, istnieje dość widoczny ślad. Nie mówiąc już o bezpośrednim włamaniu się do systemu technicznego. Podstawowym zadaniem nadzorców delegatów, wybieranych wspólnie przez koła, jest zapewnienie integralności elektronicznej karty do głosowania.
Aby wziąć udział w wyborach delegata, trzeba być członkiem koła. Jednak dla zwykłego obywatela merytoryki, nie żyjącego z dochodu podstawowego, może głosować w sprawach zestawionych przez Delegata.


Jak widać, pluralizm jest realizowany w sposób jak najbardziej przejrzysty, a na czoło mogą wreszcie wysunąć się prawdziwe interesy KRAJU lub INSTYTUCJI, a nie interesy partyjne.
Obecne partie mogą po prostu pozostać, jeśli chcą (oczywiście samowystarczalne), muszą się tylko przegrupować według nowego systemu. Równomiernie rozłożona struktura kręgów politycznych jest jedyną gwarancją, że życie publiczne kraju nie może być łatwo wywrócone do góry nogami.

Super-bogaci NIE MOGĄ być członkami żadnego z tych kręgów i nie mogą głosować nad niczym, czyli są wykluczeni z polityki. Jeśli ktoś używa swoich pieniędzy, aby to uniemożliwić lub obejść, lub aby płacić ludziom za głosowanie na osobę, którą popiera, lub aby finansować reklamę polityczną w celu szerzenia swoich poglądów, popełnia przestępstwo. Zazwyczaj skutkuje to całkowitą utratą oceny zasług i konfiskatą mienia.

System wyborczy, ustawodawczy

Chociaż system wyborczy demokracji parlamentarnej wydaje się niemal doskonały, praktyka pokazuje, że prywatne interesy, interesy lobby, interesy korporacji, interesy partyjne i kto wie, co jeszcze, w rażący sposób wpływają na decyzje osób na stanowiskach decyzyjnych, które twierdzą, że są suwerenne. Nie wspominając już o powszechnych, bezpośrednich oszustwach wyborczych.

Samo istnienie systemu głosowania na listy partyjne dowodzi, że w wyborach nie ma prawdziwej demokracji. Głosowanie na listy umożliwia wejście do parlamentu osobom, które w przeciwnym razie nigdy nie byłyby w stanie tego zrobić na własną rękę.

W celu uniknięcia takich anomalii, KAŻDY obywatel o określonej ocenie zasług może decydować o sprawach dotyczących kraju, jeśli ma ukończone 18 lat, poprzez głosowanie za pomocą własnego urządzenia komunikacyjnego. Jedynym sposobem obejścia tego problemu jest hakerstwo, ale to automatycznie podpada pod kategorię przestępstwa, ze wszystkimi poważnymi konsekwencjami, jakie się z tym wiążą.

Pytania wyborcze są opracowywane przez delegata delegowanego przez koła. Delegaci, którzy ukończyli 25 lat, ale nie przekroczyli 65 roku życia, kierując się osobistą ambicją, przechodzą przez proces selekcji Kół, gdzie są losowani z pary (osobno mężczyźni i kobiety) w systemie eliminacji prostej na podstawie głosów oddanych przez członków danego Koła, aż do momentu, gdy zwycięzcy ostatniej rundy staną się członkami "Delegata". W ten sposób wybierani są delegaci, którzy mają zastąpić poprzedni Parlament, po 50 mężczyzn i 50 kobiet z każdej z trzech partii politycznych. Liczba ta może być nawet zmniejszona, aby umożliwić bardziej efektywną, opartą na argumentach debatę. Wybrany zostanie najbardziej wykwalifikowany i najpopularniejszy przedstawiciel danego poglądu politycznego. Kandydaci mogą promować się w wyborach zgodnie z wytycznymi kodeksu etyki wyborczej. TYLKO 1 osoba z każdego ugrupowania może kandydować w wyborach. Zasada ta obowiązuje również we WSZYSTKICH innych procedurach wyborczych. W celu osłabienia pokusy publicznych pieniędzy, delegatem może zostać tylko osoba poniżej pewnego poziomu zamożności. Ten poziom zamożności zostanie zdefiniowany później.

Ustawodawstwo będzie się odbywało na podstawie pytań przygotowanych przez delegatów, a następnie głosujący segment populacji zadecyduje za pomocą swojego komunikatora.

W kwestiach ogólnych wymagana jest zwykła większość głosów, a w kwestiach strategicznych większość dwóch trzecich głosów. W niektórych kwestiach specjalistycznych nie wystarczy mieć odpowiednie zasługi, ale trzeba mieć wiedzę fachową.

Raz na sześć miesięcy delegat może zainicjować głosowanie nad wotum nieufności wobec innego delegata.

Chcemy zapewnić, by "demokratyczny", a obecnie merytokratyczny system wyborczy i legislacyjny nie był bitwą partyjnych intryg i by nie można było z niego kpić, lecz by jednocześnie zwyciężała wola większości i umiejętności. Chcemy również, aby nie było tak, że jeśli ktoś wygra wybory, to czuje się upoważniony do kradzieży dużych pieniędzy przez 4 lata.

Personal Electronic Decision Making (PED) jest najsprawiedliwszym, najbardziej proporcjonalnym, najtańszym i najmniej podatnym na wpływy systemem, jaki kiedykolwiek wymyślono do przeprowadzania wyborów i tworzenia prawa.

Ten system wyborczy nie może być zhakowany za pomocą pustych obietnic, ziemniaków i drewna na opał, a nawet z milionami dolarów w kieszeniach, jak to robią obecnie masowo przestępcy polityczni w białych kołnierzykach.

Uczestnictwo w wyborach powoduje wzrost oceny zasług.

"Słowo "idiota" pochodzi od greckiego rzeczownika ἰδιώτης idiōtēs 'osoba prywatna, jednostka' (w odróżnieniu od państwa), 'prywatny obywatel' (w odróżnieniu od kogoś sprawującego urząd polityczny), 'zwykły człowiek', 'osoba pozbawiona umiejętności zawodowych, laik', później 'niewykwalifikowany', 'ignorant', wywodzącego się od przymiotnika ἴδιος idios 'osobisty' (nie publiczny, nie wspólny). Zostało to przejęte przez różne języki."

"Parlament", znany również jako Delegat

Ponieważ nie ma partii, nie ma też parlamentu ani rządu w zwykłym sensie. Delegat wybrany w poprzednim punkcie (będący w istocie odpowiednikiem parlamentu) ma dwie funkcje:
mianowanie, na podstawie wiedzy specjalistycznej, zespołu technicznego, który będzie rozwijał i zarządzał krajowym systemem podejmowania decyzji online. Mają one także wgląd we wzajemną pracę, dzięki czemu, miejmy nadzieję, można całkowicie wykluczyć oszustwa. Delegaci trzech kręgów wybiorą taką samą liczbę specjalistów, ale w tym przypadku nie jest już wymagana równowaga płci.

W wyniku wspólnej pracy/dyskusji sformułują oni pytania, które zostaną poddane pod głosowanie, i przekażą je Trybunałowi Konstytucyjnemu; mogą także uwzględnić sugestie społeczeństwa za pośrednictwem systemu internetowego.

Delegaci muszą być zatwierdzani lub wymieniani co sześć miesięcy. Zatwierdzenie jest kwestią głosowania krajowego, ocenianego na podstawie działalności i roli publicznej danej osoby. W przypadku utraty zaufania można wybrać osobę tej samej płci, zgodnie z dotychczasowymi zasadami. W przypadku śmierci stosuje się analogicznie tę samą procedurę. Mandat wygasa po czterech kadencjach, a dana osoba nie może już nigdy więcej zajmować tego stanowiska.

Budynek parlamentu węgierskiego przestaje pełnić jakąkolwiek funkcję i staje się jedynie punktem orientacyjnym. Budynek Parlamentu zostanie zastąpiony znacznie prostszym i tańszym w utrzymaniu budynkiem, w którym będą odbywać się prace Delegata. Zniknie również anachroniczna Straż Parlamentarna. Członkowie delegacji NIE BĘDĄ otrzymywać ŻADNYCH zwrotów kosztów. Zniesiona zostanie instytucja immunitetu parlamentarnego, wszyscy delegaci będą traktowani dokładnie tak samo jak każdy inny obywatel. Delegaci nie będą otrzymywać żadnych dodatków za mieszkanie służbowe, samochód ani innych dodatków poza pracą. Istniejące pojazdy służbowe i mieszkania zostaną sprzedane przez społeczeństwo, a dobra te zostaną włączone do infrastruktury nowego systemu. Członkowie delegatów korzystają z własnych środków transportu i mają prawo do noszenia broni na podstawie zasług.

Prezes Rady Ministrów

Ponieważ w praktyce nie ma rządu, szef rządu jako taki jest prawie niepotrzebny, tzn. będzie on wybierany przede wszystkim dla publicznego pokazania się, przez delegatów. Ten urząd nazywa się prezydentem. Jego mandat trwa sześć miesięcy. Po tym czasie musi zostać zastąpiony. Urzędu tego nie może już sprawować ani on, ani żadna osoba z jego otoczenia.

Organ wykonawczy

Podjęte decyzje i wyznaczone cele muszą oczywiście zostać zrealizowane w praktyce. Ta niewielka grupa składa się z członków delegatury i zmienia się co sześć miesięcy. Ważną zmianą jest to, że ci ludzie nie sprawują władzy, ale kierują krajem.

Perspektywy zarządzania

W przeszłości partie, które dochodziły do władzy, przez 4 lata ciężko pracowały nad kształtowaniem losów kraju zgodnie z własnym światopoglądem i poglądami politycznymi. Jeśli miały szczęście, mogły kontynuować działalność przez kolejne 4 lata, ale zazwyczaj to, co się dzieje, to zwykła zmiana miejsc lub przewrót konstytucyjny. Tak jak na Węgrzech. Jeśli jednak wszystko szło zgodnie z regułami i przegrywali, wtedy wchodziła druga strona i przez kolejne 4 lata robiła często coś zupełnie odwrotnego niż wcześniej. Nigdy nie liczył się interes publiczny, ale utrwalenie władzy. Dobrze będzie teraz zerwać z tą praktyką. System MMT stwarza sytuację, w której interes publiczny jest rozstrzygany przez skuteczne sito różnych poglądów politycznych.

Jak powołać ekspertów na każde stanowisko?

Funkcjonowałoby to w bardzo prosty i bardzo sprawiedliwy sposób, co już ma miejsce w Europie Zachodniej, więc nie jest to nawet szczególnie odległy pomysł.

Selekcja odbywałaby się na zasadzie ślepych przesłuchań. Pytania i zadania do zgłoszeń byłyby opracowywane przez sprawdzonych ekspertów i mogłyby być stosowane tylko wtedy, gdyby co najmniej dwie trzecie z nich wyraziło na nie zgodę. Jeśli już istniałby system merytoryczny, odgrywałby on również rolę, zarówno przy formułowaniu pytań, jak i przy wyborze kandydatów.

Kandydaci mogą ubiegać się o stanowisko anonimowo, więc nie jest znane ich nazwisko, pochodzenie ani wygląd. Wymagania są wysokie i surowe. Kandydaci ładnie przechodzą przez testy, zawężając grono do osoby, która poradzi sobie najlepiej. Jeśli do wykonywania pracy potrzebna jest umiejętność mówienia, trzeba ją do tego zmusić, ale jednocześnie nie pozwolić, by ktoś dowiedział się, kim jest, skąd pochodzi i jak wygląda. Niewątpliwie płeć zostanie w ten sposób ujawniona, ale podstawowym założeniem merytokracji jest to, że nie ma dyskryminacji między mężczyznami i kobietami w żadnej dziedzinie.

Dzięki tej metodzie do pracy zawsze zostanie wybrana najbardziej odpowiednia osoba, z niemal stuprocentową skutecznością.

W ten sposób pracę otrzymują menedżerowie sektora publicznego, ale system ten powinien być jak najszybciej wprowadzony na większości poziomów społecznych. Dobre w tym systemie jest również to, że nie zależy on od kwalifikacji, ale zakłada prawdziwą wiedzę, tzn. PRAWDZIWE ZASŁUGI, PRAWDZIWA WARTOŚĆ nie wynikają z certyfikatów, ale z wiedzy użytkowej i przydatności. Ponieważ w chwili obecnej wybór często odbywa się na podstawie wyglądu, system ten znacznie poprawiłby jakość osób wykonujących zadania.

Ludzie ciągle narzekają, że świat zawsze opiera się na koneksjach, pieniądzach i przebiegłości. Oto system, który próbuje temu zaradzić.

Ministerstwa

Ministerstwa są zorganizowane na podobnych zasadach jak Delegatury. Kręgi delegują taką samą liczbę ekspertów, którzy wspólnie kierują życiem danego obszaru. Stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet również wynosi 50-50%. Nieprofesjonaliści nie mogą być członkami zespołu decyzyjnego ministerstwa. Delegaci ministerstwa opracowują kwestie będące przedmiotem zainteresowania opinii publicznej, nad którymi głosują lub odrzucają je członkowie kół o odpowiednim poziomie merytorycznym, korzystając z istniejącego już systemu internetowego.

Trybunał Konstytucyjny

Sąd konstytucyjny w merytokracji również działa zgodnie z regułami ustalonymi w demokracjach liberalnych. Sędziowie konstytucyjni formułują podstawowe zasady i nadzorują ich przestrzeganie. Członkowie sądu są wybierani przez poszczególnych delegatów. W każdej turze zasiada dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Skład Trybunału Konstytucyjnego zmienia się co roku. Osoba, która raz pełniła funkcję sędziego konstytucyjnego, nie może pełnić tej funkcji więcej niż raz, podobnie jak żaden członek jej rodziny. Stanowisko sędziego konstytucyjnego ma charakter szczególny. Obywatele o wystarczającym poziomie zasług mogą również zgłaszać propozycje dotyczące konstytucji za pośrednictwem platformy internetowej.

Policja

Policjantem można zostać tylko wtedy, gdy ma się określony poziom zasług. Obecni pracownicy muszą zostać wymienieni, ponieważ bez sumienia służyli reżimowi Orbána.

Ściganie przestępstw jest zasługą! Nadużywanie rangi jest bardzo NIE!

System gminny

Organizacja gmin przebiega dokładnie według tych samych zasad, co organizacja spraw kraju. Lokalni mieszkańcy o odpowiednich zasługach mogą korzystać z tego samego systemu technicznego, aby decydować o sprawach lokalnych. Te procedury decyzyjne również przechodzą przez system centralny, dzięki czemu mogą być monitorowane. Mieszkańcy innych gmin nie mogą w nich uczestniczyć. Obchodzenie systemu wyborczego jest przestępstwem.

Nazwy ulic

Chcielibyśmy wprowadzić możliwość nadawania nazw ulicom i przestrzeniom publicznym tylko i wyłącznie w sposób niepolityczny. Może się to wydawać nieistotne, ale niestety w praktyce marnuje się mnóstwo pieniędzy na zupełnie bezsensowne zmiany nazw ulic podyktowane względami politycznymi.

Biurokracja

Tak małe, jak to tylko możliwe. Z jednej strony jest to kosztowne, z drugiej - otwiera drzwi korupcji, a z trzeciej - jest niezwykle irytujące dla obywateli. System merytokratyczny doskonale wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, w tym sztuczną inteligencję. Papier zniknąłby z życia publicznego, a zastąpiłyby go albo rozwiązania internetowe, albo sztuczne materiały zastępujące papier.

Delegat, który pełni funkcję Parlamentu, przeniósłby się do prostego, taniego miejsca i tam wykonywał swoją pracę.

Dokument tożsamości

Jest to karta ogólna, która łączy w sobie dowód osobisty, kartę adresową, kartę identyfikacji podatkowej, paszport i może być używana do płatności, jeśli jej posiadacz tak zdecyduje. Przypuszczalnie wszystkie powyższe czynności identyfikacyjne i operacyjne można wykonać za pomocą komunikatora, a więc oba te dokumenty są kompatybilne.

Polityczna poprawność?

Jest to inicjatywa współczesnego liberalizmu, która w ciągu kilku dziesięcioleci doprowadziła do tego, że nieporozumienia osiągnęły poziom cyrkowego błazeństwa. Jesteśmy zwolennikami nazywania rzeczy po imieniu. W dłuższej perspektywie pomoże to ograniczyć kłamstwa.

Genderyzm

W merytokracji nie ma dyskryminacji ze względu na płeć, odrzucamy patriarchalną hierarchię, ale nie zgadzamy się z metodami ultraliberalnego genderyzmu, a zwłaszcza z tworzeniem prawa kryminalizującego opinie w obronie danej ideologii.

Wolność słowa

Mowa jest wolna. Tak długo, jak nie wyrażasz poglądów nazistowskich lub równoważnych jakiejkolwiek stronie politycznej albo nie odwołujesz się do ruchów autokratycznych w nadawanych przez siebie komunikatach. W takich sytuacjach bardzo łatwo można stać się sprawcą przestępstwa.

Uważamy, że takie podejście zapewnia bardzo szeroki zakres swobody wypowiedzi i pomaga zachować pokój, który jest podstawową potrzebą wszystkich ludzi dobrej woli.

Produkcja/gospodarka

Tak zwany wolnorynkowy, niekontrolowany kapitalizm, który nie waha się zrzucać problemów na Trzeci Świat, a jednocześnie arogancko gloryfikuje sam siebie, doprowadził do gwałtownych napięć społecznych i ogromnych dysproporcji majątkowych, które na co dzień powodują chaos i katastrofy w tych społecznościach. W pewnych momentach trzeba to zahamować, i to w interesie wyłącznie przetrwania i rozwoju ludzkości.

Jednym słowem, formą gospodarki jest nadal kapitalizm, ale zasadnicza zmiana polega na podziale wytworzonego bogactwa oraz na nadzorze i celowym ograniczaniu gospodarki w interesie publicznym, zwłaszcza jeśli chodzi o splot pieniędzy i ambicji politycznych. Całkowite odejście od kapitalizmu nie jest prawdopodobnie przewidywane w najbliższej przyszłości. Może ono nastąpić, gdy mieszkańcy planety będą mieli do dyspozycji nieograniczoną ilość energii, nastąpi pełna automatyzacja, a przede wszystkim na świecie pojawi się masa bardzo wysoko myślących ludzi.

Zauważamy jednak, że wiele badań już teraz przewiduje, że w niedalekiej przyszłości kapitalizm zostanie porzucony na rzecz tzw. wspólnego użytkowania (Collaborative Commons). Rozwój środków produkcji (technologii) zawsze pociąga za sobą rozwój systemu ekonomicznego i społeczeństwa, choć oba, a zwłaszcza to ostatnie, są zawsze w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dziś widać tego wiele wyraźnych oznak.

Nadzór nad wspomnianymi sektorami strategicznymi oznacza, że każdy z trzech okręgów wyznacza pewną liczbę nadzorców, którzy na bieżąco monitorują firmę. Również tutaj w razie potrzeby wykorzystuje się sztuczną inteligencję.

Zniszczenie lub poprawa stanu przyrody muszą być wliczane do PKB.

Jednym z głównych celów MMT jest przygotowanie gospodarki i myślenia publicznego do Gospodarki Opartej na Zasobach.

Wyróżnione sektory

MMT uważa, że istnieją sektory, na których warto się skoncentrować ze względu na ich niskie wymagania surowcowe oraz możliwość skorzystania z konkretnych umiejętności, które można zdobyć dzięki szkoleniom.

Przemysł energii odnawialnej

Jest to jeden z najważniejszych sektorów. Nadwyżki energii muszą być sprzedawane za granicę, dlatego należy je planować w taki sposób, aby można je było bez problemu magazynować.

Przemysł elektroniczny

Jest to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu naszych czasów, ponieważ dotyka niemal wszystkiego, co nas otacza. Jego wymagania surowcowe są stosunkowo niskie, a wiedza fachowa bardzo cenna.

Komputeryzacja

Kolejna bardzo ważna gałąź przemysłu, która przenika nasze życie. Jej ogromną zaletą jest to, że opiera się przede wszystkim na ludzkiej inteligencji i kreatywności. Byłoby dobrze, gdyby wszyscy uczniowie mieli jakieś pojęcie o informatyce, a nie tylko potrafili naciskać przyciski. W szkole będą mieli okazję do rozwoju osobistego.

Robotyka

Ponieważ w niedalekiej przyszłości roboty mają zastąpić miejsca pracy, które uważa się za męskie lub uciążliwe dla ludzi, ważne jest, by nie pozostać w tyle także w tej dziedzinie. Musimy budować społeczeństwo w taki sposób, aby roboty nie były dla nas ciężarem czy zagrożeniem, ale uzupełniały nasze życie. Chcemy przyspieszyć rozwój i produkcję robotów użytkowych. Patrząc na tę kwestię, już teraz są one pilnie potrzebne w węgierskim rolnictwie i przy zbieraniu śmieci na ulicach.

Bionika

Kolejna wspaniała dziedzina, w której można wykorzystać specjalistyczną wiedzę. Może ona pomóc osobom z upośledzeniem kończyn lub narządów zmysłów odnaleźć się w codziennym życiu i stać się użytecznymi członkami społeczeństwa. Podobnie jak w przypadku rozwoju robotów, wspieramy ten sektor. Chcielibyśmy, aby Węgry stały się europejskim liderem zarówno w dziedzinie robotyki, jak i bioniki.

Przemysł farmaceutyczny

Licencjonując służbę zdrowia jako działalność nastawioną na zysk, prywatny przemysł farmaceutyczny staje się zainteresowany dożywotnim leczeniem, a nie trwałym wyleczeniem, oraz produkowaniem leków o skutkach ubocznych, a nie bezpiecznych. Inspektorzy wysyłani przez Koła mają za zadanie ukrócić ten proceder. MMT skłania się ku temu, aby przemysł farmaceutyczny był prowadzony wyłącznie w ramach nadzoru społecznego, właśnie ze względu na wspomniane wyżej anomalie. W interesie sprawiedliwego, merytokratycznego społeczeństwa jest, aby jego obywatele byli zdrowi.

Turystyka/Gościnność

Jednym z najlepszych sposobów na zagospodarowanie zwalnianej siły roboczej jest zachęcenie jak największej liczby osób do przejścia na etat. Może to być również sposób na zdobycie zasług dzięki poprawieniu reputacji kraju, nie mówiąc już o dodatkowych dochodach.

Branża

Im bardziej zautomatyzowany, tym lepiej. Generalnie popieramy rozwój gałęzi przemysłu wymagających wysokich umiejętności i niskiego zużycia surowców. Zanieczyszczająca działalność przemysłowa zostanie poważnie ograniczona, a w skrajnych przypadkach może nawet zostać wycofana. Za zanieczyszczenia przemysłowe spowodowane przez zaniedbanie lub umyślnie będą groziły bardzo surowe kary.

Prywatny przemysł zbrojeniowy, dla własnego zysku, staje się zainteresowany wywoływaniem, zaostrzaniem i przedłużaniem konfliktów zbrojnych. Równolegle z megalomańskimi ambicjami gigantycznych prywatnych korporacji wydobywczych takie podejście doprowadziło do wielu wojen, które wciąż toczą się na świecie. W obliczu tego problemu MMT uważa, że przemysł zbrojeniowy powinien być działalnością kontrolowaną społecznie na ściśle określonych warunkach.

Wspieranie modernizacji i automatyzacji tego przemysłu jest zasługą!

Rolnictwo

Zasadniczo chcemy, aby rolnictwo węgierskie w jak najmniejszym stopniu zależało od importu, a więc chcemy w jak największym stopniu zminimalizować wpływ powodzi, wód śródlądowych, gradu, mrozu i podobnych klęsk żywiołowych dzięki zastosowaniu technologii. Jedną z kwestii, na które należy zwrócić uwagę w kontekście zdrowia, jest priorytetowe traktowanie produktów i upraw mniej szkodliwych dla zdrowia wśród produktów rolnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na promowanie uprawy i konsumpcji słodkich ziemniaków, które są łatwe w uprawie i niewymagające, ponieważ są o wiele zdrowsze niż ich pospolity krewniak, który jest masowo spożywany przez ludność węgierską. MMT chce także promować zboża pełnoziarniste, które mają istotne korzyści fizjologiczne, oraz olej kokosowy zamiast oleju słonecznikowego (mimo że surowiec ten i tak trzeba importować), aby promować ogólny stan zdrowia. Największą przeszkodą w upowszechnianiu tej żywności jest jej obecna cena, którą staramy się rozwiązać. Odpowiednie żywienie ludności jest jednym z kluczowych czynników ograniczania wydatków na zdrowie dzięki zdrowszemu społeczeństwu. Aby promować zdrowszy styl życia, chcemy także zwiększyć hodowlę ryb słodkowodnych i import ryb morskich.

Wspieranie modernizacji i automatyzacji rolnictwa to nasza zasługa!

System bankowy

Wielkie banki światowe i grupy interesów finansowych (np. Goldman Sachs) sprawują obecnie kontrolę nad naszą planetą, a ludzie nie mogą nic z tym zrobić. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu. Strategia tych grup polega na wpędzaniu ludzi w beznadziejną zależność poprzez różne spekulacje rynkowe, co stwarza przeszkody nie do pokonania dla tych, którzy wpadną w tę pułapkę. Tego rodzaju niekontrolowany system bankowy stanowi bardzo poważną przeszkodę dla prawdziwego postępu i bastion oligarchicznych, dynastycznych ambicji, dlatego należy go w jakiś sposób ograniczyć. Klasyczna nacjonalizacja banków nie wchodzi w grę, ponieważ nie da się z dnia na dzień przejść na inny system. Z drugiej strony, ponieważ mechanizm, na którym opiera się system, będzie się powoli zmieniał, z czasem prywatny system bankowy będzie musiał ustąpić miejsca tzw. domowi rachunkowemu prowadzonemu przez władze publiczne. Jest to racjonalnie działająca instytucja publiczna, która nie bierze pod uwagę interesów prywatnych. W okresie przejściowym banki będą podlegały ścisłemu nadzorowi. W tym celu każde z kół oddeleguje członka do komitetu nadzorczego banku, kontrolując w ten sposób jego działalność. Łatwo zauważyć, że bankowość może być tylko zawodem dla ludzi, którzy chcą się wzbogacić, ponieważ nie ma w niej żadnych zalet. Wszystko po to, aby system bankowy nie był finansistą żadnych gier o władzę. Każda taka ambicja jest przestępstwem. Księgowość władzy publicznej jest traktowana w sposób szczególny, ponieważ tutaj ruch pieniądza służy jak najlepszemu utrzymaniu społeczeństwa. Nie ma jednej osoby odpowiedzialnej, lecz 2-2 delegatów z każdego kręgu (1 mężczyzna i 1 kobieta ekspert na krąg), nadzorujących się wzajemnie, kieruje domem rachunkowym. Biuro jest nieodnawialne.

Słowo bank należy pozostawić bez komentarza, ponieważ w domu rachunkowym nie prowadzi się działalności spekulacyjnej.

Konstytucja musi stanowić, że nie można uzależniać finansowania kraju od innych podmiotów.

Kolejna zmiana polega na tym, że w fazie przejściowej banki powinny być zobowiązane do udziału w modernizacji infrastruktury kraju, zwłaszcza w zakresie energetyki odnawialnej, oraz do nadrabiania zaległości w rozwoju regionów słabo rozwiniętych. Nie oczekujemy, że będą to robić za darmo i bez wynagrodzenia, ale że zainwestują w to część swojego ogromnego płynnego kapitału w zamian za godziwy zysk.

Zadłużenie gospodarstwa domowego wobec banku lub kogokolwiek innego NIE podlega dziedziczeniu. Jeśli dłużnik umrze, a więc nie będzie w stanie spłacić zobowiązania, to strata ponosi kredytodawca (zazwyczaj bank).

Dążenie do gospodarki opartej na zasobach

W ramach dążenia do Gospodarki Opartej na Zasobach należy osiągnąć następujące cele gospodarcze i społeczne:

 • gospodarka pieniężna musi zostać zmieniona na gospodarkę produktywną
 • należy stopniowo wycofywać się z bankowości prywatnej oraz wprowadzić koncepcję i praktykę publicznego biura rachunkowego
 • należy wydać pieniądz elektroniczny, a tym samym wprowadzić sprawiedliwszy, nieuciążliwy system podatkowy
 • potrzebujemy ogólnokrajowego systemu logistycznego dla wszystkich, opartego na sztucznej inteligencji
 • priorytet obiegu musi zostać zmieniony na priorytet tworzenia wartości
 • oprocentowany prywatny system monetarny musi zostać zastąpiony nieoprocentowanym publicznym systemem monetarnym
 • potrzebujemy gospodarki opartej na ludziach zamiast gospodarki opartej na pieniądzu
 • prymat spekulacji powinien zostać zmieniony na prymat wydajności
 • niekontrolowana, zorganizowana władza korporacyjna musi zostać zastąpiona systemem kontrolowanej władzy publicznej
 • musimy zmienić demokrację formalną na demokrację merytokratyczną, czyli taką, która stale odnawia równe szanse dla każdego człowieka zarówno w gospodarce jak i w finansach
 • musimy zaprzestać niezrównoważonej akumulacji interesów zwanej trwałym wzrostem - "rozwojem" - i przejść do zapewniania trwałych zasobów
 • musimy rozszerzyć samorządność, a nie ją likwidować
 • będziemy musieli zmienić integrację inkluzywną na równe partnerstwo
 • jednostronną modernizację techniczną należy zamienić na ciągłą modernizację społeczną, która prowadzi również do bardziej sprawiedliwych stosunków społecznych

+1 Musimy nieustannie odchodzić od systemów opartych na zależności, ponieważ zmuszają one kraj do nieustannej jazdy po równi pochyłej i nie dają żadnych realnych szans rozwoju poza napełnianiem kieszeni polityków.

Podatki

Nadzór nad urzędem skarbowym odbywa się w dokładnie taki sam sposób, jak opisano powyżej, za pośrednictwem delegatów wyznaczonych do tego zadania. Każde z trzech kół zapewni 2-2 (1 mężczyzna, 1 kobieta) delegatów-ekspertów.

Opodatkowanie jest wprawdzie zróżnicowane progresywnie, ale poza tym jest w istocie nowe i proste. Osoby lub firmy, które nie utrzymują się z dochodu podstawowego, płacą podatek w wysokości od 1% do 2%, od 4% do 8% od każdej transakcji finansowej lub zakupu, w zależności od ich zamożności. Ostatni przedział jest przeznaczony dla superbogatych i firm należących do tej samej kategorii co superbogaci. Nie ma ŻADNEJ innej formy opodatkowania.

Osoby utrzymujące się wyłącznie z dochodu podstawowego i emerytury nie są opodatkowane, ale mogą być opodatkowane w zamian za zdobywanie poziomów zasług, jeśli tak zdecydują. Możesz zdecydować się na przekazanie 2% swojego rocznego podatku na rzecz szerokiej listy firm. Kwota, której nie przeznaczysz, zostanie automatycznie wykorzystana na cele publiczne, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Z tej ostatniej możliwości wyłączone są kościoły.
Władze podatkowe będą uważnie przyglądać się tym, którzy jeżdżą wielomilionowymi samochodami, mieszkają w luksusowych rezydencjach i nie potrafią wiarygodnie udowodnić, że ich na to stać. Wszystko to za co najmniej 10 lat wstecz.

Płacenie podatków jest obowiązkowe, jest teoretycznie nieuniknione ze względu na ich techniczny charakter, a poza tym nie zmienia poziomu zasług. Ale zasługą jest płacenie dodatkowych podatków, więc jeśli chcesz zdobyć więcej punktów, możesz to zrobić, płacąc większe podatki. Wystarczy, że to zadeklarujesz.
Hakowanie i manipulowanie systemem technicznym, jak można się domyślić, jest niezwykle poważnym przestępstwem.

Uproszczenie i racjonalizacja mogą zaoszczędzić wiele biurokracji i pieniędzy oraz sprawiedliwie opodatkować wszystkich.

Giełda papierów wartościowych

Giełda będzie działać z dokładnie takim samym nadzorem, jaki został wcześniej przedstawiony, dopóki istnieją ramy gospodarki pieniężnej. W gospodarce opartej na zasobach nie ma giełdy. To zupełnie inny świat, który będzie wymagał od wielu osób bardzo dużej zmiany sposobu myślenia.
Krótka sprzedaż na giełdzie nie jest dozwolona, tak jak jest ona zakazana prawie wszędzie indziej, ale na Węgrzech jakoś to po prostu "działa". Społeczne, komunalne aktywa NIE mogą być notowane na giełdzie.

Gry hazardowe

Firma hazardowa nie może być prowadzona przez osobę fizyczną, jest prowadzona przez społeczeństwo, ze zwykłym nadzorem, co dotyczy głównie kasyn i loterii. Wszystkie rodzaje hazardu podlegają pięciokrotnej stawce podatku osobistego.

W zasadzie hazard jest bardzo sprzeczny z merytokratycznym sposobem myślenia, ale trzeba przyznać, że nie da się go pozbyć za jednym zamachem. Nowy system społeczny robi wszystko, aby ludzie znaleźli przyjemność w czymś bardziej pożytecznym.

Sport

Jeśli chodzi o sport wyczynowy, MMT woli wspierać dyscypliny, w których Węgry mają realne szanse na rywalizację w ścisłej światowej czołówce. Są to water polo, piłka ręczna, pływanie, ale inne sektory nie zostaną zapomniane. Jest jeden sport, który otrzyma szczególną uwagę, ale w negatywnym sensie. Wsparcie finansowe zostanie znacznie ograniczone.

To jest piłka nożna.

Jeśli ktoś chce zainwestować w to pieniądze, niech to zrobi.

Zamierzamy powstrzymać szał budowania stadionów; niestety, musimy coś zrobić z tymi istniejącymi, więc oddamy je na usługi zdrowia publicznego, sportu masowego i przygotowania innych sportów wyczynowych. Kluby piłkarskie będą objęte takim samym nadzorem jak ważniejsze instytucje, ponieważ wiemy, że jest to jedna z twierdz prania pieniędzy na Węgrzech.

Paraolimpijczycy będą teraz otrzymywać dokładnie takie samo wsparcie i nagrody jak ich zdrowi koledzy.

MMT będzie nadal promować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, uważając to za znacznie ważniejsze niż sport wyczynowy.

Olimpiada na Węgrzech NIE będzie wspierana pod ŻADNYM pozorem. Gdybyśmy przypadkiem zdobyli prawo do jej organizacji, natychmiast byśmy z niej zrezygnowali.

Olimpiada powinna być kiedykolwiek organizowana tylko w jednym kraju, w Grecji, gdzie wszystko się zaczęło. Finansowana przez kraje uczestniczące. Byłoby to o wiele tańsze i wyeliminowałoby lub przynajmniej drastycznie zmniejszyło korupcję towarzyszącą Olimpiadzie.

Jeszcze jedna sprawa dotycząca nadzoru

Obowiązkowa jest zmiana delegatów każdej nadzorowanej firmy lub instytucji co pół roku. Im większa firma, tym więcej nadzorców potrzebuje. Szczegóły w tym zakresie zostaną opracowane później.

Gotówka

Planujemy całkowicie wyeliminować transakcje gotówkowe i dopuścić jedynie elektroniczne kupno i sprzedaż. Gotówka zostanie przeniesiona do muzeum.
Używanie własnej waluty nie jest dozwolone, barter jest w zasadzie możliwy, ale szczegóły zostaną dopracowane później.

Dlaczego gotówka powinna zostać wycofana:

 • Produkcja banknotów kosztuje dużo pieniędzy
 • Gotówka wyjątkowo dobrze wspiera szarą strefę i wszelkie rodzaje przestępczości
 • Pieniądze bardzo utrudniają przestrzeganie przepisów podatkowych i tworzą nierealne warunki podatkowe dla obywateli z powodu oszustw. Innymi słowy, oszustwa są już z góry wkalkulowane, więc ustalają wyższe podatki, aby zebrać przynajmniej część tego, co chcą. W przypadku pieniądza elektronicznego podatki mogą być również od razu niższe.
 • Pieniądz elektroniczny ma wiele dodatkowych kosztów, takich jak dziesiątki tysięcy bankomatów, bieżące utrzymanie, transport pieniędzy, skarbce, walka z fałszerstwami w ogóle i tak dalej. Najnowszym problemem jest australijski banknot pięciodolarowy, który nie jest rozpoznawany przez maszynę, a doprowadzenie go do rozpoznawalności kosztuje około 10 mln USD.
 • Pieniądze są również przyczyną tego, jak patogeny szybciej rozprzestrzeniają się po świecie.

Gospodarka współdzielenia (Sharing Economy)

Sharing Economy to system ekonomiczny i społeczny, który umożliwia społecznościowy dostęp do dóbr, usług, danych i wiedzy, pozwalając użytkownikom na dostęp do zasobów, kiedy ich potrzebują, bez konieczności ich kupowania. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest UBER. MMT nie tworzy barier dla sharing economy, o ile nie przekracza ona pewnego progu. Definicja progu, wraz z innymi szczegółami (np. opodatkowanie), zostanie pozostawiona ekspertom.

Finansowanie społecznościowe, Startupy

Planujemy również uruchomienie systemu finansowania społecznościowego typu hub inspirowanego Kickstarterem i podobnymi systemami. Pomagałby on kreatywnym, ale mniej znanym przedsiębiorcom, artystom, wynalazcom itp. w zdobywaniu pieniędzy i świadomości.

Badanie opinii publicznej

Ludzie wyrażają swoją opinię na temat pytania ankietowego za pomocą swojego WŁASNEGO komunikatora. Jeśli tylko chcą.

Jest to proste, przejrzyste, natychmiastowy lub końcowy wynik może być śledzony przez każdego, gdziekolwiek, kiedykolwiek, i daje niezmiernie dokładny wynik. Próbkowanie jest znacznie większe niż gdziekolwiek, kiedykolwiek. Z samej swojej natury nie może być wykorzystywany do celów propagandowych.

Komunikator

Należy zauważyć, że Communicator jest specjalnie skonstruowanym, zaprojektowanym na zamówienie urządzeniem, które wykorzystuje najbardziej zaawansowane dostępne systemy szyfrowania i zabezpieczania danych, w tym identyfikację za pomocą odcisku palca i/lub siatkówki. System operacyjny również został zaprojektowany na zamówienie. Zhakowanie sprzętu lub oprogramowania jest uznawane za przestępstwo, ponieważ wszystkie głosowania odbywają się za ich pomocą.

Aby zmniejszyć ryzyko bezpieczeństwa, urządzenie NIE komunikuje się przez Internet, gdy odbywa się elektroniczne podejmowanie decyzji.

Inną ważną praktyczną metodą jest, że urządzenia te działają tylko w obrębie tzw. "geo hot spots", aby uniknąć sytuacji, że prawowity właściciel urządzenia zmuszony jest do jego użycia przez kogokolwiek kto mógłby wpłynąć na wynik głosowania. Te hot spoty to spokojne, bezpieczne, kawiarniane, zamknięte obszary z NIEWIDOCZNYM, ale stałym personelem bezpieczeństwa, aby nikt nie był narażony na jakiekolwiek okrucieństwo i mógł swobodnie korzystać ze swojego prawa do głosowania.

Panele kontrolne będą zasilane technologią Augmented Reality, która obecnie zaczyna przeżywać swój rozkwit i rozpowszechnienie. Wszystko to przypuszczalnie w konstrukcji, która może być noszona jako okulary.

Te technologie już istnieją. Jeśli technologia pozwoli, natychmiast przejdziemy na identyfikację DNA, co jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo.

Urządzenie jest też zdolne do wszystkich obecnych operacji na smartfonie w tradycyjny sposób.
Pomysł komunikatora może wywołać u wielu osób jęk, że to system śledzenia państwa zbójeckiego, który chętnie nosisz ze sobą wszędzie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że technologia dochodzi do punktu, w którym jeśli państwo naprawdę chce kogoś śledzić, to nieświadomie wszczepi mu miniaturowy chip lub nanorobota, o którym ten ktoś nigdy nie będzie wiedział w prawdziwym życiu, że się w nim znajduje. Ponieważ wiele operacji cywilnych (np. wybory) opiera się na komunikatorze, wskazane jest noszenie go przy sobie. Nie jest on jednak obowiązkowy, jedynie uniemożliwia udział w niektórych akcjach kształtowania społeczności narodowej lub lokalnej.

Zarzut: utopia

System planowy może być łatwo oznaczony jako utopijny przez przypadkowego obserwatora. Ci, którzy używają tego epitetu pochopnie, to najczęściej ci, którym trudno jest oderwać się od dziesięcioleci praktyk politycznych i gospodarczych. Drudzy to ci, którzy protestują w oparciu o coś zupełnie innego, co jest jedynym sposobem na najlepsze podżeganie przeciwko temu przy zachowaniu pozorów neutralności. Trzecią trafną kwestią jest niedocenianie technologii. Już w momencie pisania pierwszej wersji tego dokumentu (lato 2016) możemy powiedzieć, że tech jest dana do wdrożenia wspieranej technologicznie filantropijnej merytokracji. Jedyne przeszkody to zacofane myślenie ludzi, ich całkowite niezrozumienie podstawowych pojęć historycznych lub politycznych oraz dogmatyczne lub oparte na interesach postawy, które wynikają z ich aktualnych afiliacji politycznych. Prawdę mówiąc, właśnie to jest w naszym odczuciu największą przeszkodą.
Demokracja obywatelska mogła być postrzegana jako ostateczna utopia w feudalizmie, ale należy również podkreślić, że utopia jest w rzeczywistości absolutnie pozytywną terminologią. Jest to sam optymalny układ, który jest nie do zrealizowania ze względu na zacofanie danych ram społecznych i gospodarczych. Nie należy się jej obawiać, lecz do niej dążyć. To, co ludzie naprawdę mają na myśli, to dystopia, w której już dziś jesteśmy zmuszeni żyć.

“Nie możemy rozwiązywać naszych problemów za pomocą tego samego myślenia, którego używaliśmy, gdy je tworzyliśmy.”

– Albert Einstein

Polityka zagraniczna

Wizerunek Węgrów na świecie od 2010 roku gwałtownie się pogorszył. Wynika to między innymi z naszej żałosnej, niekompetentnej, protekcjonalnej, pouczającej polityki zagranicznej. Naszą najważniejszą misją w polityce zagranicznej jest naprawa zniszczonych relacji ze stabilnymi państwami. Chcemy prowadzić politykę dystansu, ale nie wrogości wobec autokracji.
Węgry będą nadal wypełniać swoje zobowiązania sojusznicze, czy to z UE, czy z NATO, o ile ich decyzje pozostaną w granicach racjonalności.

Unia Europejska

MMT przewiduje przyszłość w partnerstwie z Unią Europejską. Oderwanie się od UE nie jest dobrym pomysłem po latach pokrywania ponad 95% inwestycji. Oznaczałoby to całkowitą izolację i politykę skrajnego ustępstwa wobec autokratycznych reżimów, które na całym świecie uważane są za pariasów, czego nie popieramy na żadnym poziomie.

Fakt, że UE oczekuje, na co wydawane są jej pieniądze, wcale nas nie martwi, ponieważ nie chcemy mnóstwa stadionów i kolejek wąskotorowych.

Trudno jest nam jednak wyobrazić sobie ideę europejskiego superpaństwa ozdobionego liberalną demokracją, ponieważ nawet w odniesieniu do poszczególnych krajów napotykają one na pewne trudności, których nie zdołały rozwiązać, a raczej zwiększyły ich dotkliwość. Migracja jest jednym z takich problemów, ale nie zrobili też NIC istotnego w kwestii korupcji.

Imigracja

Ponieważ jednym z celów merytokracji jest ochrona integralności i równowagi społeczeństwa, imigranci mogą imigrować tylko wtedy, gdy dostosują się do zwyczajów i panującej w danym kraju religii.

Nie można imigrować bez żadnych kwalifikacji!

Nie można imigrować bez dokumentów!

Upoważnieni imigranci rozpoczynają swoje nowe życie z podstawową oceną zasług, która nie wzrasta przez 1 rok, choć może się zmniejszyć tylko wtedy, gdy zrobią coś złego. Jest to okres asymilacji. Imigranci mogą podjąć funkcje polityczne dopiero wtedy, gdy staną się obywatelami. Wymaga to minimalnego okresu wstępnego 5 lat i egzaminu językowego. Jeśli imigrant nie popełni poważnego przestępstwa, może opuścić kraj natychmiast, po konfiskacie majątku. W przypadku popełnienia przestępstwa zagrożonego karą śmierci, zostanie zamknięty z innymi tego samego rodzaju na długoterminowy areszt.
Konserwatyści nie wpuszczaliby praktycznie nikogo, aby utrzymać "jednorodność" narodu, a liberałowie wpuszczaliby każdego bez ograniczeń. Jak to już bywało, ani jedno, ani drugie nie jest owocne.

Obywatelstwa nie można kupić bezpośrednio za pieniądze, a jedynie pośrednio poprzez skrócenie procesu nadawania obywatelstwa, a mianowicie poprzez zaoferowanie przez obcokrajowca chcącego osiedlić się na Węgrzech wartościowych robót publicznych na węgierskie cele publiczne.

Jeśli ktoś porzuci swoją religię i stanie się chrześcijaninem lub ateistą, może skrócić proces nadawania obywatelstwa o połowę, ale każde przeciwne działanie spowoduje natychmiastowe i bezwarunkowe wydalenie.

Wbrew pomysłom globalistów, MMT nie popiera bezpośredniego mieszania się dużej liczby muzułmanów i chrześcijan, ponieważ prowadzi to do ogromnych napięć społecznych.

Armia

Liczba urzędników jest obecnie większa niż liczba żołnierzy, którzy mogą być faktycznie oddelegowani. To musi się zmienić. Powinno być ich raczej mniej, ale powinni być gotowi do walki i zdolni do wytrzymania w konflikcie zbrojnym. Kadra dowódcza obsługująca obecny system powinna zostać natychmiast odesłana na emeryturę i zastąpiona młodszym, nowocześniej myślącym korpusem oficerskim.

Wspomniane wcześniej szkolenie wojskowe cywilów jest ważne, aby w razie problemu, a nie chodzi tu tylko o wojnę, ludność mogła skuteczniej współpracować z wojskiem i wiedziała, jak zmniejszyć liczbę ofiar. W sytuacji kryzysowej potrzebni są wszyscy nasi współobywatele.

Zdolność obronną i uderzeniową armii widzimy głównie w rozwoju technologii dronów, ponieważ jest ona znacznie tańsza, bardziej mobilna i skuteczniejsza niż przemieszczanie, kontrolowanie i podawanie dużej ilości broni ciężkiej czy sił żywych. Kolejnym istotnym elementem jest technologia cybernetyczna, którą można wykorzystać do sparaliżowania ruchu danych i komunikacji potencjalnego przeciwnika.
Niezależnie od tego, duży nacisk zostanie położony na ochronę, broń strzelecką i transport istniejących sił ludzkich. To właśnie tutaj potrzebna jest znaczna modernizacja.

Bezpieczeństwo granic

Policja graniczna

Odpowiadają za ochronę granicy, przechwytywanie i odprowadzanie do obozów, w miarę możliwości, osób przybywających przez zieloną granicę. Muszą to robić w sposób jak najbardziej humanitarny, bez użycia środków przymusu. Ich pracę wspierają również drony wyspecjalizowane w zadaniach ochrony granicy, głównie w rozpoznaniu, śledzeniu i identyfikacji, ale także w polowaniu na drony handlarzy lub innych nielegalnych elementów.

Ochotnicza straż graniczna

Zadania straży granicznej można wykonywać również na zasadzie wolontariatu w zamian za pozytywną ocenę zasług. Każdy, kto nie będzie w stanie przestrzegać zasad, zostanie pozbawiony możliwości wykonywania tej działalności.

Migracja przez zieloną granicę

Migracja osiągnęła w ostatnim czasie poziom, który przekracza zdolność Europy do jej wchłonięcia, funkcjonujące systemy opieki oraz cierpliwość Europejczyków.

MMT, choć określa się jako filantropijne, nie postępuje wbrew zdrowemu rozsądkowi i interesom kraju, czyli nie popiera przyjmowania osób przybywających na zieloną granicę bez ograniczeń. Wynika to z sytuacji kryzysowych, które powstały w Holandii, Niemczech, Francji i Szwecji, a których liberalne media nie lubią nagłaśniać. Nasza filantropia rozciąga się na tyle, na ile nie jest nadużywana. Nie wpadamy głową w mur.
Ci, którzy są nieudokumentowani i docierają na zieloną granicę, są deportowani bez pytania. Nie można włóczyć się po kraju bez dokumentów. Tymczasowo zwolnieni są: choroba, uraz fizyczny lub ciąża. Ich i tych przekraczających zieloną granicę z papierami straż graniczna gromadzi w skromnych, ale kulturalnych obozach. Nie w jednym dużym obozie, ale w kilku mniejszych, nie położonych blisko siebie. W obozach tych o każdej porze dnia musi być obecny przynajmniej jeden wykwalifikowany tłumacz.

Taka praca tłumacza to zasługa!

Każdy, kto zostanie uznany za osobę, która celowo spowodowała sobie obrażenia lub nawet chorobę, aby obejść system, zostanie deportowany bez większej zwłoki.
Znęcanie się, przetrzymywanie lub prowokowanie mieszkańców obozu w nieludzkich warunkach jest zabronione. Zabronione jest również utrudnianie działalności charytatywnej organizacji lub osób prywatnych. Toalety, toalety, łaźnie i punkty medyczne muszą być stale dostępne i utrzymywane w czystości. Za podstawowe zaopatrzenie w żywność odpowiedzialne są wyznaczone węgierskie organizacje społeczne.
Mieszkańcy obozów, którzy nie będą w stanie przestrzegać podstawowych zasad gry, zostaną natychmiast i bezwarunkowo wydaleni z kraju. Władze węgierskie muszą traktować ich jak najbardziej humanitarnie, dopóki nie zostaną zaatakowani. Każdy, kto rozpocznie jakiekolwiek zakłócanie porządku podczas rozpatrywania jego sprawy, również zostanie wydalony. Każdy, kto będzie chciał po prostu przejechać, zostanie jak najszybciej przetransportowany do miejsca przeznaczenia, na koszt węgierskiego społeczeństwa. Jeśli stamtąd wróci, zostanie również wydalony stąd i będzie miał zakaz wjazdu przez 3 lata. Dotyczy to również innych deportowanych. Jedyny sposób, w jaki mogą oni pozostać w kraju to ten, w którym są wykwalifikowani i mają prawdziwą pracę. Ci, którzy zdecydują się zostać i pracować, zostaną umieszczeni w osobnym obozie. Nie mogą być dyskryminowani pod względem płacy czy warunków pracy w porównaniu z węgierskimi pracownikami. Osoby przekraczające zieloną granicę nie mogą ubiegać się o dochód podstawowy, chyba że zostaną obywatelami, ale to trwa długo. Kryzys migracyjny oznacza, że w interesie naszego kraju leży ujęcie całej tej kwestii w normalne ramy.

Łagodzące rozwiązanie kryzysu migracyjnego

Są trzy główne punkty widzenia na problem:

 1. Liczba migrantów znacznie przekracza to, co Europa może udźwignąć.
 2. Bardzo różne pochodzenie kulturowe i religijne migrantów nie pozwala na płynną integrację tak dużej liczby osób i przewiduje możliwość przyszłych okrucieństw.
 3. Erdogan, prezydent Turcji, szantażuje Unię Europejską 3 milionami migrantów.

Razem wzięte, prowadzi to mądrego myśliciela do wniosku, że istnieje pilna potrzeba zrobienia czegoś, co jest nietypowe, a jednocześnie rozwiązuje powyższe problemy w możliwie bezproblemowy sposób.

Z tego powodu MMT proponuje, aby UE kupiła od Grecji wyspę (lub więcej), która mogłaby pomieścić co najmniej 10 milionów ludzi, i aby od tej pory wszyscy uchodźcy z krajów islamskich byli tam zakwaterowani. UE mogłaby też sfinansować ich początkowe warunki życia. To i tak tańsze i spokojniejsze rozwiązanie niż obecna sytuacja.

Rozwiązanie jest zarówno humanitarne, stosunkowo tanie w porównaniu z innymi rozwiązaniami, zapobiega kulturowym i religijnym konfliktom interesów i, co nie mniej ważne, zabiera wiatr z polityki szantażu Erdogana. Ma również dodatkową korzyść w postaci pomocy finansowej dla Grecji i stworzenia społeczności milionów muzułmanów lojalnych wobec UE bez przebywania na jej terytorium.

Tymczasem UE mogłaby odegrać większą rolę w rozwiązywaniu problemów krajów będących źródłem kryzysu migracyjnego poprzez pomoc, dyplomację, propagandę i wszelkie inne humanitarne środki, jakimi dysponuje.

Posiadanie broni

Zwykli cywile mogą nosić broń tylko z odpowiednią punktacją zasług i muszą przechodzić regularne szkolenia. Ci, którzy nie spełnią tego wymogu, również stracą nabyte prawo. Na dodatek MMT chce wprowadzić do codziennej pracy policji "Koncepcję Owczarka" podpułkownika Dave'a Grossmana, w której obok policji nadaje wysoko wyszkolonym, o wysokich zasługach, odważnym, ale anonimowym cywilom prawo do kontrolowania wilków społecznych. To oni są "owczarkami", które bezinteresownie chronią dobrze wychowane, przestrzegające prawa, ale spanikowane "owce" kraju, które w obliczu zagrożenia są całkowicie unieruchomione. Ponieważ taka jest ich wewnętrzna motywacja, są psychicznie, fizycznie i technicznie doskonale przystosowani do tego zadania. Z samej swojej natury czują, że ich obowiązkiem jest niesienie pomocy bliźnim w niebezpieczeństwie, rannym lub atakowanym. To jest właśnie istota koncepcji podpułkownika. "Owczarki" noszą elektroniczne identyfikatory, aby inne siły porządkowe mogły łatwo odróżnić je od "wilków" w środku potencjalnej operacji.

W przypadku ataku terrorystycznego jak w Nicei, gdyby tacy strażnicy byli na miejscu, można by przypuszczalnie drastycznie zmniejszyć liczbę ofiar.

Ostateczny projekt systemu zostanie pozostawiony ekspertom.

Antyterroryzm, bezpieczeństwo społeczne

TEK zostanie zastąpiony nowym zespołem członków, Jednostką Bezpieczeństwa Wewnętrznego (OBA), która będzie wykonywała polecenia Delegatury MSW i będzie odpowiedzialna za zwalczanie potencjalnych terrorystów i "szczególnie niebezpiecznych przestępców", we współpracy z policją i "owczarkami". Będą one rozmieszczane tylko w szczególnych przypadkach i NIE będą angażowane w codzienne działania policyjne. Te siły zbrojne stale ćwiczą, realizując cele merytoryki interesu publicznego. Oprócz przeciwdziałania terroryzmowi, są one również odpowiedzialne za aresztowanie wszystkich tych, którzy próbują przywrócić autokratyczne państwo przemocą lub innymi formami działań destabilizujących.

Wyróżnienia dla społeczeństwa

MMT dokona przeglądu zasadności przyznanych po zmianie ustroju odznaczeń państwowych i nie zawaha się odebrać ich niezasłużonym. Oczywiście z towarzyszącym im wynagrodzeniem, jeśli takowe istnieje.

Jednym z najbardziej uderzających ostatnich przypadków jest sprawa Zsolta Bayera. Jeśli jest ktoś, kto nie zasługuje na takie wyróżnienie, to jest to właśnie on.

O zasadności kolejnych wyróżnień będzie decydować delegacja. Znikną rodzaje honorów charakterystyczne dla epoki Horthy'ego i epoki Orbána. MMT nie planuje wprowadzenia własnych medali.

Symulacja

Wierzymy, że wymyślony przez nas system służy całej ludzkości, ale jak wszyscy ludzie, którzy uważają się za mądrych, nie jesteśmy dogmatycznie przekonani o jego nieomylności. Dlatego planujemy stworzyć bardzo solidne oprogramowanie społeczności internetowej (MMT Society Simulation Model), które pozwoli obywatelom testować i komentować "na żywo" wszystkie działające i planowane mechanizmy społeczne i ekonomiczne filantropijnej merytokracji faworyzowanej i propagowanej przez MMT. Doświadczenia te zostaną wykorzystane do dopracowania systemu. Darmowa usługa oparta na grze pozwala obywatelom szczegółowo poznać i przećwiczyć np. sposób głosowania, a ponieważ może jej spróbować każdy na świecie, jest ona szerzej rozpowszechniona, co zapewnia większą próbkę do dopracowania systemu i zachęcenia obywateli w innych miejscach do wejścia na filantropijną merytokratyczną ścieżkę postępu społecznego.

“Jeśli ludność kraju jest zadowolona, nie ma szans na autokrację!”

Definicja demokracji merytokratycznej

Społeczeństwo zorientowane na zasługi, bez elit finansowych i władzy, oparte na gospodarce zasobowej, służące interesowi publicznemu, w którym zasługi nie są kwestią pieniędzy czy przywilejów, lecz wiedzy i uczynności opartej na pracowitości i wytrwałości.

Na podstawie dotychczasowych wydarzeń na Węgrzech w XXI wieku zwolennicy obu głównych stron politycznych powinni zastanowić się nad następującymi kwestiami:

 • Nie bierz automatycznie drugiej strony za głupka
 • Wysłuchaj, co druga strona ma do powiedzenia, jakie ma problemy, jakie ma poglądy
 • Nie ogłaszaj automatycznie, że wszystko, co mówi druga strona, jest stekiem bzdur, ale przynajmniej rozważnie przyjrzyj się temu, co mówi i dlaczego.
 • Bądź krytyczny wobec własnych propagandzistów
 • Mieć własne pomysły, a nie tylko powtarzać poglądy innych
 • Miej akceptowalne przesłanie i program dla drugiej strony
 • Nie rządzić jak tyran tylko dlatego, że nadeszła Twoja kolej na trzymanie pałeczki sztafetowej
 • Nie tuszuj korupcji, nepotyzmu, kumoterstwa tylko dlatego, że przynosi to korzyści twoim kolegom. W ten sposób podważasz swoją własną wiarygodność.
 • Podejmując decyzje, myśl o przyszłości
 • Nie uzależniaj wszystkiego od zysku
 • Nie polegaj na sile, lecz na rozsądku
 • Stawiaj na pierwszym miejscu fachowość, a nie lojalność
 • Powinien przeważać interes publiczny, a nie egoizm i interesy partyjne
 • Niech moralność i zasługi, a nie niemoralność i niegodność, będą główną siłą napędową

Są to najważniejsze warunki wstępne dla osiągnięcia merytokracji.

Słowa końcowe

Jeśli naprawdę chcecie prawdziwej, głębokiej zmiany na świecie, wesprzyjcie wysiłki Węgierskiego Stowarzyszenia Merytokratycznego i przedstawcie nasze poglądy innym. Im więcej nas będzie, tym szybciej nadejdzie zmiana. Ale możemy również powiedzieć: Nie da się tego osiągnąć BEZ CIEBIE.

NIECH NASTĄPI ZMIANA PARADYGMATU W POLITYCE!

Węgierski Angielski Niemiecki Włoski Rosyjski Hiszpański Francuski Chiński Polski Rumuński
Rovatok....
MMT