Obawy dotyczące naszych planów
2022-06-19

Czasami, na szczęście rzadko, pojawiają się komentarze, że koncepcja ta jest niemożliwa. Istnieje wiele historycznych przykładów ludzi sceptycznie i ostrożnie podchodzących do każdej nowej czy starej idei organizacji społecznej.
Niemniej jednak uważamy, że śmiercią dla działania jest nadmierne rozumowanie. Można zrobić prawie wszystko, ale trzeba chcieć to zrobić i być wytrwałym. Sekretem realizacji jest dobre planowanie, więc lata pracy i przemyśleń, które włożono w MMT, nie są stratą czasu. Jednak każdy, kto widzi demagogię w każdym problemie, który podnosimy, i w każdym rozwiązaniu, które proponujemy, wcale nie jest konstruktywny.

Ktoś kiedyś napisał definitywnie o naszym podejściu: to czysty faszyzm. Taka osoba nie zna istoty ani faszyzmu, ani naszej koncepcji, a mimo to ma przesadną wiarę w taką rewelację. Informacja i otwartość pomagają uniknąć ślepych lub pochopnych sądów, np. można zacząć od zadawania pytań, a nie od razu wydawać osądy. O ile to możliwe, bez zastraszania, ponieważ takie osoby nie próbują informować, ale trollować, a my nie pomagamy w tym.

Częstą pułapką jest też próba wciśnięcia koncepcji merytokracji w ramy znanych systemów, co również jest daremną próbą. Gdyby to było możliwe, ogłosilibyśmy jeden ze znanych systemów lub jego nowszą podwersję jako łatwe rozwiązanie problemu. My jednak uchwyciliśmy trudny koniec i głosimy zupełnie nową koncepcję, inspirowaną duchem czasu. (zeitgeist)

Niestety, można powiedzieć, że ludzkość nigdy nie żyła w systemach społecznych zaprojektowanych w interesie publicznym, przynajmniej jeśli chodzi o masy. Ponieważ problemy narastają i pogarszają się, trzeba coś zrobić, w przeciwnym razie cała ludzkość będzie musiała pożegnać się z bolesnym postępem, jakiego dokonała do tej pory. Jedną z przyczyn jest zanieczyszczenie środowiska, inną - zagrożenie wojnami z użyciem broni masowego rażenia. Każda z tych przyczyn wystarczy, aby nas zniszczyć, tylko czas końca jest inny.

Wystarczy pobieżna lektura niektórych z naszych opublikowanych pism, aby przekonać się, że chcemy budować społeczeństwo oparte na zasługach, nie na opiniach nielicznych czy kilku procent większości lub mniejszości, ale raczej na współpracy najlepszych i najbystrzejszych umysłów w wielu dyscyplinach. Istnieją punkty wspólne dla harmonii w społeczeństwie jako całości, choć politycy unikają ich, aby przypadkiem nie wytworzyć środowiska, które nie służy interesom "elit". Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie to ma znaczenie, kiedy się im to uświadamia, a niestety możemy to powiedzieć z doświadczenia.

Węgierski Angielski Niemiecki Włoski Rosyjski Hiszpański Francuski Chiński Polski Rumuński
Rovatok....
MMT