Noam Chomsky - 10 strategii manipulacji
2022-07-04

Znany krytyk i zawsze lingwista MIT Noam Chomsky, jeden z klasycznych głosów intelektualnej niezgody w ostatniej dekadzie, sporządził listę dziesięciu najbardziej powszechnych i skutecznych strategii, do których uciekają się agendy "ukryte", aby ustanowić manipulację ludności poprzez media. Historycznie rzecz biorąc, media okazały się bardzo skuteczne w kształtowaniu opinii publicznej. Dzięki mediom i propagandzie, tworzono lub niszczono ruchy społeczne, uzasadniano wojny, łagodzono kryzys finansowy, pobudzano inne prądy ideologiczne, a nawet nadawano fenomen mediom jako producentom rzeczywistości w psychice zbiorowej. Ale jak wykryć najczęstsze strategie rozumienia tych psychospołecznych narzędzi, których, z pewnością, jesteśmy uczestnikami? Na szczęście Chomsky otrzymał zadanie syntezy i demaskacji tych praktyk, jednych bardziej oczywistych i bardziej wyrafinowanych, ale podobno wszystkich równie skutecznych i z pewnego punktu widzenia poniżających. Zachęcanie do głupoty, promowanie poczucia winy, promowanie rozproszenia uwagi, czy konstruowanie sztucznych problemów, a następnie magiczne ich rozwiązywanie, to tylko niektóre z tych taktyk.


1. Strategia odwracania uwagi
Podstawowym elementem kontroli społecznej jest strategia rozproszenia uwagi, która polega na odwróceniu uwagi opinii publicznej od istotnych kwestii i zmian determinowanych przez elity polityczne i ekonomiczne, poprzez technikę zalewu lub powodzi ciągłych rozproszeń i nieistotnych informacji. strategia rozproszenia uwagi jest również niezbędna, aby zapobiec zainteresowaniu opinii publicznej istotną wiedzą z zakresu nauk ścisłych, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. "Utrzymuj uwagę publiczną odwróconą od rzeczywistych problemów społecznych, zniewoloną przez sprawy bez realnego znaczenia. Utrzymywać społeczeństwo zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, z powrotem do gospodarstwa i innych zwierząt (cytat z tekstu Silent Weapons for Quiet War )."

2. Stwórz problemy, a następnie zaproponuj rozwiązania
Metoda ta nazywana jest również "problem -reakcja- rozwiązanie. "Tworzy ona problem, "sytuację", o której mowa, aby wywołać jakąś reakcję u odbiorców, więc jest to zleceniodawca kroków, które chcesz przyjąć. Na przykład: niech rozwija się i nasila przemoc miejska, lub zorganizować krwawe ataki w celu, że społeczeństwo jest wnioskodawca prawa i polityki bezpieczeństwa na szkodę wolności. Albo: stworzyć kryzys gospodarczy, aby zaakceptować jako zło konieczne cofnięcie praw socjalnych i demontaż usług publicznych.

3. Strategia stopniowa
zaakceptować do nieakceptowalnego stopnia, tylko stosować go stopniowo, kropelkowo, przez kolejne lata. Tak narzucono w latach 80. i 90. radykalnie nowe warunki społeczno-gospodarcze ( neoliberalizm ): państwo minimalne, prywatyzacja, prekariat, elastyczność, masowe bezrobocie, płace i nie gwarantują godziwego dochodu, tyle zmian, które przyniosły rewolucję, gdyby je raz zastosować.

4. Strategia odraczania
Innym sposobem akceptacji niepopularnej decyzji jest przedstawienie jej jako "bolesnej i koniecznej", zyskującej społeczną akceptację, w czasie do przyszłego zastosowania. Łatwiej jest zaakceptować to przyszłe poświęcenie natychmiastowej rzezi. Najpierw dlatego, że wysiłek nie jest wykorzystywany natychmiast. Następnie, ponieważ społeczeństwo, masy, jest zawsze tendencja do oczekiwania naiwnie, że "wszystko będzie lepiej jutro" i że można uniknąć wymaganej ofiary. Daje to społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się z ideą zmian i przyjęcie ich z rezygnacją, gdy nadejdzie czas.

5. Idź do publiczności jak małe dziecko
Większość reklamy do ogółu społeczeństwa używa mowy, argumentu, osób, a zwłaszcza
intonację dziecięcą, często bliską słabości, tak jakby odbiorca był małym dzieckiem lub osobą z deficytem umysłowym. Im mocniej próbuje się oszukać wygląd widza, tym bardziej ma on tendencję do przyjmowania tonu infantylizującego. Dlaczego? "Jeśli ktoś idzie do osoby tak, jakby miała wiek 12 lat lub mniej, to z powodu sugestii ma tendencję z pewnym prawdopodobieństwem, że odpowiedź lub reakcja również pozbawiona krytycznego zmysłu jak osoba 12 lat lub młodsza (patrz Silent Weapons for Quiet War )".

6. Wykorzystaj stronę emocjonalną bardziej niż refleksję
Wykorzystanie aspektu emocjonalnego jest klasyczną techniką powodowania zwarcia na racjonalnej analizie , a w końcu do krytycznego zmysłu jednostki. Ponadto, korzystanie z rejestru emocjonalnego, aby otworzyć drzwi do nieświadomości do implantacji lub szczepienia pomysłów, pragnień, lęków i niepokojów, kompulsji lub zachowań indukcyjnych ...

7. Utrzymywanie społeczeństwa w niewiedzy i przeciętności
Uczynienie społeczeństwa niezdolnym do zrozumienia technologii i metod stosowanych do kontroli i zniewolenia. "Jakość edukacji przekazywanej niższym klasom społecznym musi być jak najbardziej uboga i mierna, aby luka ignorancji, którą planuje między klasami niższymi i wyższymi była i pozostała niemożliwa do osiągnięcia dla klas niższych (Patrz " Silent Weapons for Quiet War )".

8. Zachęcać społeczeństwo do samozadowolenia z przeciętności
Promować społeczeństwo, aby wierzyło, że faktem jest, że modne jest bycie głupim, wulgarnym i niewykształconym....

9. Samooskarżenie Wzmocnić
Pozwolić jednostce obwiniać się za swoje nieszczęście, z powodu porażki jej inteligencji, zdolności lub wysiłków. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka autodesvalida i winę, co tworzy depresję, której jednym ze skutków jest zahamowanie jej działania. A bez działania nie ma rewolucji!

10. Poznanie jednostek lepiej niż one same siebie
W ciągu ostatnich 50 lat postępy przyspieszonej nauki wygenerowały rosnącą lukę między wiedzą publiczną a tą posiadaną i eksploatowaną przez dominujące elity. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej, "system" cieszył się wyrafinowanym zrozumieniem istot ludzkich, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychologicznym. System poznał zwykłego człowieka bardziej niż on sam siebie. Oznacza to, że w większości przypadków system wywiera większą kontrolę i wielką władzę nad jednostkami, większą niż jednostki nad sobą.

Link

Węgierski Angielski Niemiecki Włoski Rosyjski Hiszpański Francuski Chiński Polski Rumuński
Rovatok....
MMT