Cytaty


Aby zmienić świat, potrzebny jest nowy zestaw wartości.

— Jacque Fresco

Największym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, ale iluzja wiedzy.

— Stephen Hawking

Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, a potem wygrywasz.

— Mahatma Gandhi

Twoje dzieci nie powinny być chronione przed trudnościami życiowymi, powinny być upoważnione do ich pokonywania.

— Anonymous

Dawaj!
Ale nie pozwól im niczego sobie odebrać!
Kochaj!
Ale nie pozwól im jej nadużywać!
Ufaj!
Ale nie bądź naiwny!
Słuchajcie innych!
Ale nie pozwól, aby twój własny głos został uciszony!

— Anonymous

Ci, którzy uważają, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy już to robią.

— Chinese proverb

Demokracja merytokratyczna to system społeczny ludzi używających swoich mózgów. Używaj mózgu, bo jest za darmo. Na razie.

— MMT

Ten, kto nie chce wątpić, jest bigotem, ten, kto nie może, jest głupcem, ten, kto nie może, jest niewolnikiem.

— William Drummond

Nie trzymaj się jakiegoś błędu tylko dlatego, że spędziłeś nad nim dużo czasu.

— Anonymous

Jeśli planujesz na 1 rok, uprawiaj ryż.
Jeśli planujesz na 10 lat, posadź drzewa.
Jeśli planujesz na 100 lat, kształć dzieci.

— Confucius

Wolni ludzie nie kłaniają się nikomu. Ty też nie powinieneś.

— MMT

Merytokracja daje każdemu nowonarodzonemu dziecku RÓWNĄ SZANSĘ w życiu.

— MMT

Więc myślisz, że nie jesteś wystarczający, aby samemu zmienić świat na lepsze? Masz rację. Dlatego właśnie musimy pracować razem.

— MMT

Powiem ci, jaka jest moja religia. Traktować innych tak, jak samemu chce się być traktowanym. To wszystko. Nie mam żadnej innej religii.

— Gene Wilder

Najlepszym argumentem przeciwko demokracji jest pięciominutowa rozmowa z przeciętnym wyborcą.

— Winston Churchill

Termin idiota jest pochodzenia greckiego (ἰδιώτης, idiōtēs), od ἴδιος, idios, od samego słowa, prywatny. Pierwotnie oznaczało obywatela, który nie brał udziału w życiu politycznym demokratycznego miasta-państwa. W późnej łacinie oznaczało osobę niewykształconą, niezainteresowaną. W łacinie słowo to zaczęło oznaczać laika, ignoranta, człowieka nieobeznanego, błazna. Zostało to zapożyczone przez różne języki.

— Wikipedia

Do osiągnięcia postępu potrzebne są dwie rzeczy: niezmordowana wytrwałość i gotowość do odrzucenia czegoś, w co zainwestowałeś dużo czasu i wysiłku.

— Albert Einstein

Nie rozumiem, dlaczego ludzie boją się nowych pomysłów. Ja boję się starych.

— John Cage

Im bardziej irracjonalność obciąża świat, tym bardziej ludzkość staje się podzielona.

— MMT

Trzy największe zagrożenia dla ludzkości to zanieczyszczenie środowiska, chciwość i głupota.

— Stephen Hawking

Uznajcie fakt, że wszystkie prawdziwe problemy na świecie są spowodowane przez skorumpowanych polityków i miliarderów, którzy są z nimi w zmowie.

— MMT

Merytokracja to forma społeczeństwa, w której pozycja społeczna jednostki zależy nie od jej pochodzenia społecznego, ale od jej talentów, wiedzy, pracowitości i wydajności, czyli krótko mówiąc od "zasług".

— Wikipedia

Prawda często boli, ale i tak wszystko kwestionuj!

— MMT

Idealna dyktatura miałaby pozory demokracji, ale w gruncie rzeczy byłaby więzieniem bez murów, z którego więźniowie nawet nie marzyliby o ucieczce. Byłby to w istocie system niewolnictwa, w którym poprzez konsumpcję i rozrywkę niewolnicy kochaliby swoje poddaństwo.

— Anonymous (not Aldous Huxley)

W sprawach nauki autorytet tysięcy nie może się równać z argumentem jednej osoby.

— Galileo Galilei

Szaleństwo to robienie tej samej rzeczy w kółko i w kółko i oczekiwanie innych rezultatów.

— Albert Einstein

Politycy zawsze realistycznie manewrują do następnych wyborów. Są przestarzali jako osoby rozwiązujące podstawowe problemy.

— R. Buckminster Fuller

Błędy są wspaniałe, im więcej ich popełniam, tym jestem mądrzejszy.

— R. Buckminster Fuller

Albo masz sens, albo zarabiasz pieniądze.

— R. Buckminster Fuller

Istnieją dwa sposoby na podbicie i zniewolenie narodu. Jeden to miecz. Drugim jest zadłużenie.

— John Adams, az USA 2. elnöke (2nd President of the USA)

Gdyby głosowanie robiło różnicę, nie pozwoliliby nam na to.

— Mark Twain
Węgierski Angielski Niemiecki Włoski Rosyjski Hiszpański Francuski Chiński Polski Rumuński
Rovatok....
MMT