Cele

Pierwsze kroki

 • Pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich polityków sprawujących władzę od 1990 roku, niezależnie od ich przekonań i przynależności partyjnej. Prywatyzacje z lat 90. nie zostaną pominięte.
 • Konfiskata i publiczne wykorzystanie całego majątku osób uznanych za winne naruszenia poprzedniego punktu oraz wysłanie ich do więzienia na odpowiednio długi okres do namysłu. Procedura ta obejmuje również członków rodziny, a nawet krewnych i przyjaciół, którzy nie są aktywnie zaangażowani w politykę, ale czerpią z niej zyski. Nawet jeśli ktoś ucieknie za granicę, nie może tam żyć w przekonaniu, że uszło mu to na sucho.
 • W uzupełnieniu do poprzedniego punktu chcielibyśmy również, aby jak największa część majątku publicznego, który został uratowany w spółkach offshore, została zwrócona, w związku z czym zostanie powołana odrębna grupa działania.
 • Przywrócenie stanu prawnego z 2010 roku BEZ dawnych polityków. Będzie to państwo przejściowe.
 • Przywrócenie Republiki Węgierskiej
 • Unieważnienie obecnej konstytucji + nowa konstytucja według nowych zasad
 • Powołanie rządu eksperckiego z całkowitym pominięciem byłych polityków. Działalność ekspercka nie powinna być mylona z konsolidacją z astronomicznych kredytów bankowych.
 • Unieważnienie umowy z firmą Paks2
 • Pilna odbudowa systemu opieki zdrowotnej i edukacji publicznej
 • Dążenie do pełnej produkcji energii odnawialnej z uwzględnieniem istniejącej już technologii syntezy jądrowej
 • Przejście do gospodarki opartej na zasobach promowanej przez projekt Venus
 • Rekompensaty dla dłużników walutowych, uruchamiające likwidację pułapki zadłużenia cywilnego
 • Unieważnienie koncesji na sprzedaż wyrobów tytoniowych, rozpisanie nowego przetargu w taki sposób, aby osoby posiadające obecnie sklep tytoniowy NIE mogły w nim uczestniczyć.
 • Unieważnienie licencji na prowadzenie kasyna. Wszystkie formy hazardu podlegają teraz republikańskiemu monopolowi.
 • Początek prawdziwego rozprawienia się z przestępczością, gdy główni przestępcy, politycy przeszłości, zostaną usunięci z obiegu.
 • Stworzenie organizacji filantropijnego społeczeństwa merytokratycznego i jego ciągłe promowanie wśród ludności.
 • Zaprzestanie wypłacania środków pieniężnych
 • Rozpowszechnianie nieoprocentowanego pieniądza lokalnego do rozliczeń na terenie kraju.
 • Wprowadzenie uproszczonego i zracjonalizowanego systemu podatkowego MMT
 • Rozpoczęcie modernizacji, optymalizacji i racjonalizacji gospodarki
 • Stworzenie i przetestowanie oprogramowania symulacyjnego online dla filantropijnego społeczeństwa merytokratycznego, zaplanowanego na kilka lat później, z udziałem obywateli krajowych i zagranicznych

W późniejszych latach

 • Wprowadzenie warunkowego dochodu podstawowego. Będzie to wymagało ekspansji czwartej rewolucji przemysłowej, która wciąż jest w początkowej fazie, oraz konsolidacji wyżej wymienionego medium.
 • Umieszczenie ekspertów na jak największej liczbie stanowisk poprzez jak najszersze rozpowszechnienie tzw. systemu ślepych przesłuchań
 • Wprowadzenie rewolucyjnego, najnowocześniejszego osobistego elektronicznego systemu decyzyjnego (który jest również odpowiedzialny za wybory)
 • Trzeba zacząć stwarzać warunki do demontażu światowego systemu gospodarczego opartego na pieniądzu. Jest to jedno z najtrudniejszych, najbardziej czasochłonnych i najbardziej opornych zadań, jakie istnieją. Niestety, bez tego nie da się osiągnąć żadnych istotnych pozytywnych zmian na świecie. Aby to osiągnąć, należy pilnie porzucić współpracę gospodarczą opartą na zależności i nigdy więcej nie pozwolić jej kwitnąć. Musi to być również zapisane w konstytucji.
 • Konsolidacja sprawiedliwego filantropijnego merytokratycznego systemu społecznego.
 • MMT proponuje również zastosowanie tych teorii w praktyce poprzez idee Jacque Fresco, którego wizja bliższej i dalszej przyszłości, znana jako Projekt Venus, precyzyjnie równoważy ochronę środowiska i efektywność ekonomiczną oraz przewiduje oszczędne, ale wysoce produktywne społeczeństwo dla ogólnego dobrobytu ludności.
Węgierski Angielski Niemiecki Włoski Rosyjski Hiszpański Francuski Chiński Polski Rumuński
Rovatok....
MMT